Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

Transcript

2,3,4,KILKA INFORMACJI,1,Z tej prezentacji dowiesz się jak zachować się podczas konsultacji indywidualnych w szkolei w czasie egzaminu 8-klasisty.,KONSULTACJE - ZASADY,Konsultacje mają służyć Tobie więc staraj się jak najlepiej wykorzystać czas spędzony w szkolei stosuj sie do przyjętych zasad.,Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.,1,KILKA ZASAD:,Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.,2,KILKA ZASAD:,Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.,3,KILKA ZASAD:,Jeśli zapisałeś się na konsultacje poinformuj o tym rownież nauczyciela, do którego się wybierasz - np. na Teams / e-dzienniku.,Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.,4,KILKA ZASAD:,W sali postępuj zgodnie ze wskazaniami nauczyciela -1 ławka = 1 uczeń,W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.,5,KILKA ZASAD:,Przy wejściu do szkoły (w przedsionku) znajduje się płyn do dezynfekcji rąk - dezynfekcja jest obowiązkowa.,6,KILKA ZASAD:,6,Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.,7,KILKA ZASAD:,Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.,8,KILKA ZASAD:,Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.,9,KILKA ZASAD:,Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.,10,KILKA ZASAD:,Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.,11,KILKA ZASAD:,1,czerwiec 2020,EGZAMIN8-KLASISTY,Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.,Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.,Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.,Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos..,KILKA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA,USTA I NOS,Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej(w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:* podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie* wychodzi do toalety* kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.,* zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi* nakaz zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej oraz po zakończeniu pracyz arkuszem egzaminacyjnym* konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.* zalecenie niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlui oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,W CZASIE EGZAMINUOBOWIĄZUJE:,MAMY NADZIEJĘ, ŻE MIMO TYCH ZMIAN NAPISZECIE EGZAMIN Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI.,+info,NO I NAJWAŻNIEJSZE,Dowiedź się, w której sali piszesz egzamin,Przyjdź o wyznaczonym czasie,Miej ze sobą dokument tożsamości(np. legitymacja lub dowód osobisty)Sprawdz czy masz ewszystko przed wyjściem z domu - przyboryNie denerwuj się, będzie dobrze,Kilka dodatkowych informacji..OBEJRZYJ FILM,EGZAMIN,1,4,DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!,2,3,POWODZENIA!!!