Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

KILKA INFORMACJI

Z tej prezentacji dowiesz się jak zachować się podczas konsultacji indywidualnych w szkolei w czasie egzaminu 8-klasisty.

2

1

4

KONSULTACJE - ZASADY

Konsultacje mają służyć Tobie więc staraj się jak najlepiej wykorzystać czas spędzony w szkolei stosuj sie do przyjętych zasad.

1

KILKA ZASAD:

Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

2

KILKA ZASAD:

Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

3

KILKA ZASAD:

Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

Jeśli zapisałeś się na konsultacje poinformuj o tym rownież nauczyciela, do którego się wybierasz - np. na Teams / e-dzienniku.

4

KILKA ZASAD:

Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

W sali postępuj zgodnie ze wskazaniami nauczyciela -1 ławka = 1 uczeń

5

KILKA ZASAD:

W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

6

KILKA ZASAD:

Przy wejściu do szkoły (w przedsionku) znajduje się płyn do dezynfekcji rąk - dezynfekcja jest obowiązkowa.

6

7

KILKA ZASAD:

Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

8

KILKA ZASAD:

Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

9

KILKA ZASAD:

Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

10

KILKA ZASAD:

Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

11

KILKA ZASAD:

Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

1

EGZAMIN8-KLASISTY

czerwiec 2020

KILKA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos..

USTA I NOS

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej(w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:* podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie* wychodzi do toalety* kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

W CZASIE EGZAMINUOBOWIĄZUJE:

* zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi* nakaz zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej oraz po zakończeniu pracyz arkuszem egzaminacyjnym* konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.* zalecenie niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlui oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

+info

MAMY NADZIEJĘ, ŻE MIMO TYCH ZMIAN NAPISZECIE EGZAMIN Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

NO I NAJWAŻNIEJSZE

Dowiedź się, w której sali piszesz egzamin,Przyjdź o wyznaczonym czasie,Miej ze sobą dokument tożsamości(np. legitymacja lub dowód osobisty)Sprawdz czy masz ewszystko przed wyjściem z domu - przyboryNie denerwuj się, będzie dobrze

EGZAMIN

Kilka dodatkowych informacji..OBEJRZYJ FILM

3

2

1

4

POWODZENIA!!!

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!