Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

accés

a FP-BÀSICA

  • Tenir 15 anys o complir-los durant l'any i no superar els 17 anys en el moment de l'accés ni durant l'any
  • Haver superat el 1r cicle de l'ESO o excepcionalment haver cursat 2n curs ESO.
  • Haver sigut proposat per l'equip docent (Consell orientador).

Decret 135/2014


REQUISITS DELS DESTINATARIS

RESERVA DE PLACES EN CASOS ESPECÍFICS (Art.7.1 Decret 135/2014):

  • persones amb diversitat funcional: 5% places

Si sobren places també podran accedir les persones que superen els 17 anys i no tinguen títol de FP ni Graduat en ESO

PRIORITATS D'ACCÉS

(Art 6 Decret 135/2014):

  • En primer lloc, es tindrà en compte la 1a i 2a opció dels cicles FP Bàsica sol·licitats, amb el següent ordre: alumnat de 16, 15 i 17 anys respectivament i en este ordre complits fins el 31 de desembre.
  • En segon lloc, es tindrà en compte la 3a, 4a i 5a opció dels cicles de FP Bàsica sol·licitats amb el següent ordre: alumnat de 16, 15 i 17 anys respectivament i en este ordre complits fins el 31 de desembre.
  • En tercer lloc es tindran en compte les cinc opcions dels cicles de FP Bàsica sol·licitades de l'alumnat desescolaritzat major de 17 anys.
  • NOTA: Els desempats dins dels diferents grups de prioritat es resoldràn per mitjà de la lletra establerta a la resolució que cada any regula els procediments selectius a les AAPP.

creat per:

Raúl Castelló
Mabel Ferrairó

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Art. 3 Reial Decret 135/2014.