Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Wnioski

Świadectwa

Zmiana preferencji

Listy kandydatów - ostateczne wyniki

Pamiętaj!

WAŻNE ADRESY

Potwierdzenie woli przyjęcia

15 maja - 19 czerwca godz. 15.00


23 czerwca - 10 lipca godz. 15.00

23 czerwca - 10 lipca


Zakwalifikowanych -
17 lipca Przyjętych 24 lipca
- do godz. 14.0017 lipca - 21 lipca
godz. 15.00

Original idea: @JaioneP

and @Javieducacio

Terminy

Praktyki


Orzeczenia lekarskie

Opinia PPP

Zaświadczenia o osiągnięciach

Ósmoklasisto!


W dniach od 15 maja 2023r. do 19 czerwca 2023r. do godz. 15.00 złóż w sekretariacie ZS wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły! Pamiętaj, aby uzupełnić go o świadectwo ukończenia szkoły, a po 6 lipca 2023r. o zaświadczenie o wynikach egzaminu.


W ZS w każdą środę między 15 maja 2023r. a 19 czerwca 2023r. w godz. od 12.00 do 17.00 możesz uzyskać pomoc w wypełnieniu oraz wydrukowaniu wniosku, a także odzyskaniu hasła do KATALOGU KANDYDATA.

Sekretariat pracuje codziennie od 7.00 do 15.00, a w środy do 17.00

Uzupełniasz wniosek o przyjęcie do ZS składając w sekretariacie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.


Jeśli chcesz zmienić szkołę na ZS, możesz to zrobić składając wniosek, świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w sekretariacie ZS.


W każdą środę w godz. od 12.00 do 17.00 możesz uzyskać pomoc w wypełnieniu oraz wydrukowaniu wniosku, a także odzyskaniu hasła do KATALOGU KANDYDATA.


Godziny pracy sekretariatu

od 7.00 do 15.00,

w środy do 17.00

Listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do ZS będą dostępne w sekretariacie szkoły w odpowiednich terminach.

Informację o ostaniu się do szkoły uzyskasz także logując się do systemu naboru elektronicznego na swoje konto.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone wcześniej), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Znajdź informacje o interesującym Cię kierunku w ZS!

Ofertę kształcenia znajdziesz także na naszym fanpage oraz na Instagramie i Twitterze!


W tym miejscu znajdziesz także link do strony rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie fotograf oraz magazynier - logistyk będą odbywali zajęcia praktyczne na terenie szkoły. Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty.


Kandydaci do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia wraz z wnioskiem składają "Deklarację zgody pracodawcy" na przyjęcie ich na praktyczną naukę zawodu.

Druk deklaracji dostępny jest na stronie ZS.

Zachęcamy do skorzystania z bazy pracodawców znajdującej się na stronie ZS oraz do kontaktu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego panią Justyną Raszczyk tel. 77/4844997 lub e-mail jraszczyk@zs.zdzieszowice.pl

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.

Po zakwalifikowaniu się do ZS pobierz w sekretariacie skierowanie na badania medycyny pracy (do 18 lipca). W sekretariacie otrzymasz szczegóły dotyczące badań lekarskich.


Kandydaci do klasy wielozawodowej BSI, w zawodach z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, będą dodatkowo kierowani na badania lekarskie przez swoich pracodawców.


Pamiętaj! Jeśli masz pytania przyjdź do sekretariatu, zadzwoń 77/4844997! Możesz także napisać na adres jraszczyk@zs.zdzieszowice.pl. Na pewno udzielimy Ci odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania!
Dotyczy kandydatów do klasy wialozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia, z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, którzy w tym roku kalendarzowym nie ukończą 15 lat.

Aby pracodawca podpisał z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego należy przedłożyć opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o braku przeciwwskazań do takiej formy nauki.


Art. 191. KP

Zasady zatrudniania młodocianych

§ 1.Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1)ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2)przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
§ 2.Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
§ 21. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.
§ 22. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

WOŚP, konkursy - z listy kuratora, wolontariat, itp.

Koniecznie dostarcz takie zaświadczenia do szkoły!!!