Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SANTIAGOVR_EN

Presentation

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

Temat:,2,3,4,Społeczeństwo odrodzonej Polski.,1,,123 lata pod zaborami spowodowały znaczące różnice gospodarcze i społeczne między ziemiami polskimi. Wynikało to z podziału ziem między zaborców. Szczególnie było to widać między ziemiami dawnego zaboru rosyjskiego a ziemiami zaboru pruskiego..,Społeczeństwo II RP,Znaczną część ludności II RP stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych. Zwykle byli oni nieprzychylnie nastawieni do odradzającej się polskiej państwowości.,Państwo wielu narodów,Polacy w 1921 r. stanowili jedynie 69% społeczeństwa II RP.,69%,Zapoznaj się z podrozdziałem "Państwo wielu narodów" (s. 251-252) oraz mapą (kolejna strona) i uzupełnij w zeszycie tabelkę.,mapa dostępna też tu (klik!),Polityka wobec mniejszości narodowych,W pierwszych latach niepodległości wobec ludności niepolskiej starano się prowadzić zalecaną przez Dmowskiego politykę asymilacji narodowej, zaś po przejęciu władzy w 1926 roku przez zwolenników Piłsudskiego - tzw. politykę asymilacji państwowej.,VS,asymilacja narodowa,asymilacja państwowa,+info,Na podstawie podręcznika (s. 252) wyjaśnij różnicę między polityką asymilacji narodowej a asymilacji państwowej,Polityka wobec mniejszości narodowych - kwestia żydowska,Dość napiete były stosunki polsko-żydowskie. Z inicjatywy narodowców doszło do licznych represji. Wypisz je w zeszycie na podstawie podręcznika (s. 253). Wyjaśnij pojęcie "getto ławkowe".,Rozwój edukacji w II RP,W momencie odzyskania niepodległości aż 30-40% społeczeństwa nie potrafiło pisać i czytać! Jednym z priorytetów włądz była zatem walka z analfabetyzmem, którą realizowano m.in. poprzez:* wprowadzenie powszechnego obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 7 do 14 lat* organizowanie obowiązkowej nauki czytania i pisania dla żołnierzy.,Rozwój edukacji w II RP,W 1932 roku przeprowadzono reformę polskiego szkolnictwa. Przyniosła ona ujednolicenie systemu oświaty i zmodernizowanie programów nauczania. Główny nacisk położono na rozwój edukacji matematyczno-fizycznej.Rozwijano sieć szkoł, w tym także uczelni wyższych. W przededniu II wojny światowej działały w Polsce 32 szkoły wyższe (uniwersytety i politechniki).,Struktura społeczna II RP,Najliczniejszą grupę społeczną w II RP stanowili chłopi (zerknij na wykres s. 251).. W okresie międzywojennym doszło do pewnych zmian w strukturze społecznej II RP: zauważalny był wzrost liczby robotników. Co było tego przyczyną?,?,ćwiczenia - przepisz do zeszytu!,Społeczeństwo II RP - film na podsumowanie,,1,4,Dziękuję za dzisiejszą lekcję! :),2,3