Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

Transcript

MATEMATIKAZbrajanje brojeva do 20(6+7),DANAS PONAVLJAMO ZBRAJANJE JEDNOZNAMENKASTIH BROJEVA.,BROJ 10 RASTAVI NA DVA PRIBROJNIKA.,U BILJEŽNICU NAPIŠI NASLOV: PONAVLJANJEIZRAČUNAJ NA DULJI I KRAĆI NAČIN.,4 + 8 = 4 + 6 + 2 = =4 + 8 = __,6 + 5 = ________ = ________ = ________6 + 5 = __,9 + 3 = ________ = ________ = ________9 + 3 = __,9 + 5 = ________ = ________ = ________9 + 5 = __,7 + 8 = ________ = ________ = ________7 + 8 = __,6 + 7 = ________ = ________ = ________6 + 7 = __,BROJ U KRUGU PRIBROJI BROJU 7. BROJU U KVADRATU PRIBROJI BROJ 9.,5,6, 8 ,9,4,2,3,7,ZBROJ BROJEVA 4 I 8 UVEĆAJ ZA 5.,ZBROJ BROJEVA 5 I 9 UMANJI ZA 3.,NA STABLO JE SLETJELO 9 PTICA. DOLETJELO JE JOŠ 5, ALI SU DVIJE ODLETJELE. KOLIKO JE PTICA OSTALO NA STABLU?RAČUN:ODGOVOR:,NE MORAŠ PREPISIVATI ZADATAK. ZAPIŠI U BILJEŽNICU SAMO RAČUN I ODGOVOR.