Want to make creations as awesome as this one?

Zbigniew4321

More creations to inspire you

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

Transcript

Rzeczy ostateczne,Tak żyć, by nie okazać się zbyt lekkim,8. Święci patronowie9. Co jest moim celem?,Spis treści,1. Czy w niebie tylko śpiewają2. Czy w piekle jest gorąco3. Okazałeś się zbyt lekki4. Sąd szczegułowy5.Sąd ostateczny6. Trzy oblicza jednego Kościoła7. Jak dostać się do nieba ,Nebo to nie rzeczywistość statyczna i niezmienna, ale dynamiczna i ciągle pogłębiająca poznanie. Bowiem życie wieczne to poznawanie Boga,Modlitwa,Czy w niebie tylko śpiewają,Boża chwała,Radość,Chór niebieski,CPzy pamiętasz, że każdy kolejny dzień przybliża cię do życia wiecznego?373– Co robisz, aby osiągnąć niebo?– Kogo ze świętych prosisz o wstawiennictwo u Boga?– Jak często modlisz się za zmarłych i dusze cierpiące w czyśćcu,Jestem w drodze,Czy w piekle jest gorąco?,Każde odkrycie lub powrót do naszego zjednoczenia z Bogiem nazywane jest przez tradycję przeważnie "nie­bem"; jego utrata zaś — "piekłem".,Bóg dokonał sądu nad królem Baltazarem. Żyjąc na ziemi, czynił zbyt mało dobra, dlatego spotkała go kara – skończyło się jego panowanie. Żaden z naszych uczynków nie pozostanie niezauważony. Prawdę o nas ujawni sąd Boży, ,Okazałeś się zbyt lekki,Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki”.(KKK 102),Sąd szczegółowy,Sąd ostateczny,Prócz sądu szczegółowego odbędzie się sąd ostateczny na końcu czasów. „Sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa”. (KKK 1040),Wyjaśnienia,Trzy oblicza Kościoła,Święci, ludzie cierpiący w czyśćcu i żyjący na ziemi – wszyscy jesteśmy w jednym Kościele i stanowimy jedną Bożą rodzinę. ,W niebie przebywają święci patronowie, którzy się nami opiekują. Wstawiają się oni w naszych intencjach i dają nam przykład prawego życia.,Święci patronowie w niebie ,Święci patronowie - co wiesz?,Tu jesteśmy