Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

el clot!

Respon correctament o cau a per la trampeta

COMENÇAR

pregunta 01 de 05

Els dígrafs es formen quan dues ...

Lletres fan un sol so.

Lletres es poden separar.

Estan a la mateixa paraula.

tornar A INTENTAR-ho

Al clot!

pregunta 01 de 05

Continues!

pregunta 01 de 05

Següent PREGUNTA

pregunta 02 de 05

Creixent i decreixent

Creixent o separable

Separable o inseparable

Els dígrafs poden ser...

TORNAR A INTENTAR-HO

Al clot!

pregunta 02 de 05

Continues!

pregunta 02 de 05

següent PREGUNTA

pregunta 03 de 05

Estan a la mateixa paraula.

Estan juntes però en síl·labes diferents.

Estan juntes i sonen a la mateixa síl·laba.

Els diftongs són dues vocals que...

TORNAR A INTENTAR-HO

Al clot!

pregunta 03 de 05

Continues!

pregunta 03 de 05

SEGÜENT PREGUNTA

pregunta 04 de 05

Vocal Forta + Vocal Feble

Vocal Forta + Vocal Forta

Q + Vocal Feble

Els diftongs decreixents es formen quan hi ha...

tornar A INTENTAR-ho

Al clot!

pregunta 04 de 05

Continues!

pregunta 04 de 05

SEGÜENT PREGUNTA

pregunta 05 de 05

Dues vocals juntes sonen en la mateixa síl·laba.

Dues vocals juntes sonen en síl·labes diferents

Dues vocals estan en un monosíl·lab.

Els hiats es configuren quan...

TORNAR A INTENTAR-HO

Al clot!

pregunta 05 de 05

Insuperable!

pregunta 05 de 05

vore RESULTAts

RESULTAts

Fantàstic!

0 Correctes

1-2 Correctes

3-4 Correctes

5 Correctes

0 RESPUESTAS CORRECTAS Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

5 RESPUESTAS CORRECTASLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

3-4 RESPUESTAS CORRECTASLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

1-2 RESPUESTAS CORRECTASLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.