Want to make creations as awesome as this one?

CIPFP La Costera-Xàtiva / Oferta formativa 2020-21

More creations to inspire you

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

Transcript

QUI SOM?,Programes Europeus,Oferta formativa,Centre Actiu,FP Dual,Programa Formatiu de Qualificació Bàsica (PFQB),Programa de FP per a l'ocupació-LABORA,Cicle Formatius de Grau Mitjà,oferta formativa 2020-21,Cicle Formatiu de Grau Superior,Dosier,Portes Obertes On line,programes europeus,Possibilitat de realitzar pràctiques a altres països europeus,Concursos,Innovació,,Xarrades,Fira Solidària,,, ,,,Dia de la FP,CENTRE ACTIU,,,El programa de Formació Professional dual es caracteritza per un innovador mètode d'aprenentatge que combina la formació que s'impartix als centres educatius, amb la formació més pràctica que reben els alumnes a les empreses.,Què és la FP dual,Característiques de la FP Dual,Més contacte amb les empreses per a incrementar la inserció laboral.Compatibilitat entre l'horari al centre educatiu i l'horari a l'empresa.Tutor i instructor responsables de l'alumnat: l'empresa designarà el seu instructor i el centre de FP dual designarà al tutor per al seguiment del programa.,programa de formació professional per a l'ocupació -labora,Este Programa està dirigit a treballadors i treballadores majoritàriament en situació de desocupació, a fi de proporcionar-los la qualificació professional per a exercir una ocupació concreta i adequada a les necessitats del mercat de treball a la Comunitat Valenciana.,,HORES: 1.000 (1 cursos)TORN: Vesprada (14:55-21:40),PFQB Operacions Auxiliars de Manteniment en Electromecànica de Vehicles, Cicles Formatius de Grau Mitjà,Automoció,Carrosseria,Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques,Activitats Comercials,Cures Auxiliars d'Infermeria,Emergèngies Sanitàries,Electricitat i Electrònica,Comerç i Màrqueting,Sanitat,Electro-mecànica de Vehicles,Farmàcia i Parafàrmacia,Impressió Gràfica,Arts Gràfiques,TÍTOL: TècnicHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: Matí (7:55-14:45)ACCÈS: ESOPROVA D'ACCÈS: SiFPDUAL: SI,+ info,CFGM Electromecànica de Vehicles,TÍTOL: TècnicHORES: 2.000 (2 cursos)TORN:1er Matí (7:55-14:45)2on Vesprada (14:55-21:40)ACCÈS: ESOPROVA D'ACCÈS: SiFPDUAL: SI,+ info,CFGM Carrosseria ,TÍTOL: TècnicHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: Matí (7:55-14:45)ACCÈS: ESOPROVA D'ACCÈS: SiFPDUAL: SI,+ info,CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques,TÍTOL: TècnicHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: Matí (7:55-14:45)ACCÈS: ESOPROVA D'ACCÈS: SiFPDUAL: SI,+ info,Gravat en 2013,CFGM Activitats Comercials,TÍTOL: TècnicHORES: 1.400 (1curs i 1 trimestre)TORN: Matí (7:55-14:45) Nit (18:00-21:40) /SPACCÈS: ESOPROVA D'ACCÈS: SiFPDUAL: SI,+ info,CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria,També Semipresencial,TÍTOL: TècnicHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: Vesprada (14:55-21:40)ACCÈS: ESOPROVA D'ACCÈS: SiFPDUAL: SI,+ info,CFGM Farmacia i Parafarmacia,TÍTOL: TècnicHORES: 2.000 (2 cursos)TORN:1er Vesprada (14:55-21:40)2on Matí (7:45-14:45) / SPACCÈS: ESOPROVA D'ACCÈS: SiFPDUAL: SI,+ info,CFGM Emergències Sanitàries,També Semipresencial,TÍTOL: TècnicHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: SolsDUALACCÈS: ESOFPDUAL: SI,+ info,CFGM Impressió Gràfica,PRESENTACIO,Cicles Formatius de Grau Superior,Automoció,Comerç i Màrqueting,Sanitat,Electricitat i Electrònica,Serveis a la Comunitat,Automoció,Sistemes Electrotècnics i Automatitzats,Gestió de vendes i Espais comercials,Animació Sociocultural i Turística,Laboratori de Diagnòstic Clínic i Biomèdic,Imatge per al Diagnòstic,Promoció de la Igualtat de gènere,Educació Infantil,TÍTOL: Tècnic SuperiorHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: Matí (7:55-14:45)ACCÈS: Batxillerat, CFGMPROVA D'ACCÈS: SiFPDUAL: SI,+ info,CFGS Laboratori de Diagnòstic i Biomèdic,TÍTOL: Tècnic SuperiorHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: Matí (7:55-14:45) /SPACCÈS: Batxillerat, CFGMPROVA D'ACCÈS: Si,+ info,CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear,També Semipresencial,TÍTOL: Tècnic SuperiorHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: Matí (14:55-21:40)ACCÈS: Batxillerat, CFGMPROVA D'ACCÈS: SiFPDUAL: SI,+ info,CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials,TÍTOL: Tècnic SuperiorHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: Matí (14:55-21:40)ACCÈS: Batxillerat, CFGMPROVA D'ACCÈS: Si,+ info,CFGS Automoció ,TÍTOL: Tècnic SuperiorHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: Matí (7:55-14:45)ACCÈS: Batxillerat, CFGMPROVA D'ACCÈS: Si,+ info,CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatizats,Oferta Parcial: Mòdul de Robòtica industrial (80 hrs),TÍTOL: Tècnic SuperiorHORES: 2.000 (2 cursos)TORN:1erMatí (7:55-14:45)2on Vesprada (14:55-21:40)ACCÈS: Batxillerat, CFGMPROVA D'ACCÈS: Si,+ info,CFGS Animació Sociocultural i Turística,TÍTOL: Tècnic SuperiorHORES: 2.000 (2 cursos)TORN:1erMatí (7:55-14:45) / SPACCÈS: Batxillerat, CFGMPROVA D'ACCÈS: Si,+ info,CFGS Educació Infantil,També Semipresencial,TÍTOL: Tècnic SuperiorHORES: 2.000 (2 cursos)TORN:1erMatí (7:55-14:45)2on Vesprada (14:55-21:40) ACCÈS: Batxillerat, CFGMPROVA D'ACCÈS: Si,+ info,CFGS Promoció de la Igualtat de Gènere,TÍTOL: TècnicHORES: 2.000 (2 cursos)TORN: SolsDUALACCÈS: ESOFPDUAL: SI,+ info,CFGM Impressió Gràfica,PRESENTACIO