Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

W świecie owadów


DOROTA KOZIOŁ- ŻURAWSKA

LEKCJA OTWARTA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGODZIEŃ DOBRY!

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej dla dzieci 5 i 6 letnich.
Prowadzący : Dorota Kozioł- Żurawska
Temat : W krainie owadów
Cel główny :
Budzenie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt poprzez kształtowanie właściwych postaw i zachowań
Zapoznanie z róznymi gatunkami owadów
Cele szczegółowe:
Dziecko
rozumie potrzebę ochrony świata owadów,
wie, że owady są pożyteczne dla człowieka – zapylanie, tworzenie gleby,
potrafi wymienić kilka gatunków owadów,
wskazuje różnice i podobieństwa na określonych obiektach,
podejmuje aktywność w grupie,
wypowiada się na określony temat,
reaguje na zmiany tempa i nastroju w muzyce.


Formy

Grupowa
Metody
Metoda pokazu i obserwacji
Metoda zadań stawianych dziecku
Metoda samodzielnych doświadczeń
Metody aktywizujące – burza pomysłów, teksty swobodne.
Pomoce dydaktyczne
Utwór muzyczny Nikołaj Rimsky-Korsakow - „Lot Trzmiela”, ilustracje owadów, nagranie zabawy ruchowo – muzycznej „Przyleciała pszczoła...”, ilustracja przedstawiająca budowę owada, nagrania odgłosów wybranych owadów, wstązki.

Przebieg zajęcia :

1. Zabawa ruchowa przy muzyce „Lot trzmiela” - dzieci poruszają się po sali, na przerwę w muzyce stoją w miejscu.
Ruch powinien być dopasowany do tempa i nastroju muzyki.


2. „Kto to jest owad?”- pogadanka z dziećmi.
Owady to najliczniejsza grupa zwierząt na świecie. Jest ich tak wiele, że sami naukowcy nie wiedzą dokładnie, ile! Ale wszyscy są zgodni co do tego, że mimo małych rozmiarów są to zwierzęta fascynujące. Możemy je spotkać w każdym miejscu na świecie, nawet w rejonach bardzo zimnych.
Jak wyglądają owady? Mają dwie pary skrzydeł ( te które fruwają), 3 pary odnóży, czułki, ciało składa się z głowy, tułowia o odwłoku.
3. „Jakie znasz owady?”- wypowiedzi dzieci.
Nauczyciel ma przygotowane ilustracje : pszczoły, osy, motyla, trzmiela, biedronki, mrówki, chrząszczy, muchy.
Nauczyciel zachęca dzieci do swobodnych wypowiedzi, bazujących na doświadczeniach dziecka.

4. „Kogo usłyszysz?” - zabawy słuchowe, próby rozróżniania owadów

- pszczoły
- konik polny
- trzmiel

5. Zabawa muzyczno – ruchowa – naśladowanie odgłosów zwierzat.

„Przyleciała mucha i zrobiła bzzz x4 Ja ją bum a ona fru x4
Przypłynęła rybka i zrobiła plum x4 Plum, plum, plum a potem chlup x4
Przyleciał dzięciołek i powiedział stuk x4 Stuk, stuk, stuk a potem fru x4
Przyszła sobie kurka i zrobiła ko x4 Ko, ko, ko, ko, ko, ko, x4
Przyleciał wróbelek i powiedział ćwir x4 Stuk, stuk, stuk a potem fru x4”

7. „Różnice i podobieństwa” - nauczyciel umieszcza ilustracje w miejscu dostępnym dla dzieci.
Omawia wspólnie z dziećmi różnice:
lokomocja – latanie – pszczoły, motyle, muchy
zdobywanie pożywienia - Pszczoły miodne zbierają nektar i pyłek kwiatów, który jest ich pożywieniem , biedronki jedza mszyce, Wszystkie motyle dzienne odżywiają się pokarmem płynnym. Najczęściej jest to nektar kwiatów, stąd całe chmary tych owadów mogą odwiedzać nektarodajne kwiaty. Większość chętnie zlizuje spadź z liści pod koloniami mszyc oraz sok z zalegających na ziemi owoców. W upalne dni piją też wodę z wilgotnego podłoża lub z kałuż. Mrówki pobierają pokarmy pochodzenia roślinnego, bardzo lubią słodkie jedzenie. Chrząszcze także jedzą rośliny, korzonki.

Kolorystyka – ilustracje z różnymi gatunkami owadów.RÓZNICE SĄ PIĘKNE!

RÓŻNICE SĄ POTRZEBNE !


6. Zabawy językowe – dzieci powtarzają nazwy chrząszczy za nauczycielem. W załączniku w @


7. „Po co są owady?”- burza pomysłów, z wykorzystaniem ilustracji.

Zachęcamy dzieci do swobodnych wypowiedzi na temat.
Owady pełnią w przyrodzie niezwykle ważną rolę. Są jednym z ogniw łańcucha pokarmowego - stanowią pokarm dla wielu innych zwierząt. Odgrywają również ważną rolę w tworzeniu gleby. Niektóre owady przenoszą choroby, a wiele z nich jest szkodnikami upraw, ale duża grupa to gatunki pożyteczne dla człowieka.

Owady "zajmują" się zapylaniem kwiatów. Odwiedzają rośliny w poszukiwaniu pokarmu. Niektóre z nich, np. motyle, spijają tylko nektar - słodki płyn gromadzony na dnie kielichów kwiatowych. Inne np. pszczoły i trzmiele odżywiają się nie tylko nektarem, ale również pyłkiem kwiatowym. Kiedy pszczoły spijają nektar, z pręcików kwiatu osypuje się pyłek i osadza się na włoskach pokrywających ciało owadów. Większość ziaren pyłku jest zgarniana odnóżami i pakowana do koszyczków pyłkowych znajdujących się na tylnych odnóżach. W trakcie odwiedzin kolejnych kwiatów, pyłek, który pozostał na ciele owada przylepia się do znamion słupków kwiatowych i kwiaty zostają zapylone. Dzięki temu rośliny mogą wytworzyć nasiona.

Niektóre owady zapylające kwiaty, np. pszczoła wytwarzają miód i wosk. Owady odgrywają ważna rolę w tworzeniu gleby.
Wiele gatunków żywi się szczątkami roślin .
Dzięki temu przyczyniają się nie tylko do włączania zawartych w nich substancji w obieg materii, ale także do tworzenia próchnicy.
Niemałe znaczenie w tworzeniu gleby odgrywają również mrówki i termity.
Podobnie jak larwy, nie tylko spulchniają glebę przez budowanie korytarzy i chodników, ale przyczyniają się do jej lepszej wentylacji i nawilgocenia.

8. Zabawa naśladowcza z wykorzystaniem wstążek przy muzyce "Lot trzmiela".

Dzieci zamieniają się w dyrygentów – nauczyciel wskazuje jedno dziecko, które pokazuje pozostałym dzieciom dowolne ruchy z wykorzystaniem wstążki. Zadaniem dzieci jest naśladowanie go. Dyrygent wskazuje kolejne dziecko, które ma zostać dyrygentem.

9. Podsumowanie zajęć – teksty swobodne– dzieci opowiadają co im najbardziej podobało, nauczyciel zapisuje wszystkie wypowiedzi. Odczytuje je na głos, oraz przywiesza na tablicy.
Teksty są podpisane imieniem dziecka, mogą służyć jako podpis do ilustracji określonego owada.

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

ZA UDZIAŁ W ZAJECIU :)
ZAPRASZAM DO KONTAKTU


doradcametodycznykatowice@gmail.com

505080954

Doradca w przedszkolu Katowice