Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

Transcript

ADMISSIÓALUMNATCURS 2020/21,Col·legiMare de Déu de l'Olivar I,EMPEZAR,Participació,,CRITERIS I PUNTUACIONS,TELEMÀTICACorreu electrònic actualitzat,FORMAT A LA WEB DE CONSELLERIAwww.ceice.gva.es,50,Vacants,INFANTIL 4 anys,PRIMÀRIA,10,Possibles baixes,INFANTIL 3 anys,Renúncia,Oferir a l'alumnat que segueix en l'ordre de puntuació,TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA SOL·LICITUD,MARCAR CASELLANo oposició comprovació,DATA DE NAIXEMENT,NÚMERO SUPORTIDESP / IXESP,CLAU D'ADMISSIÓ,DNINIE,Què necessitem ?,Pas 3,DECLARACIÓ RESPONSABLE,UNA SOL·LICITUD PER ALUMNE,,Pas 4,SOL·LICITUD,Pas 2,Pas 1,SELECCIÓ DE CENTRES,Procès Model de Sol·licitud,+ info,+ info,+ info,+ info,4, JUNY,6,1,9,5,2,3,15,11,10,7,19,8,14,12,21,13,20,18,17,16,25,27,23,26,24,22,28,30,V,29,X,M,L,S,J,Presentació de les sol·licituds,D,BAREMACIÓ,MATRÍCULA,Del 13 al 29 juliol,LLISTES PROVISIONALS,RECLAMACIONS,1 juliol,De l'1 al 3 juliol,10 juliol,CALENDARI,LLISTES DEFINITIVES,Del 17 al 26 juny,El llibre de família.Quan es tracte d’alumnat procedent d’un altre centre presentaran la certificació de baixa del centre anterior amb expressió de la seua situació acadèmica. El document sanitari obligatori per a inici d’etapa educativa establit per la conselleria competent en materia de sanitat.Verificació de les situacions al·legades,Per a la formalització de la matrícula, a més de la sol·licitud presentada al seu dia s’aportaran:,matrícula,PUNT D'ATENCIÓ,Estarem encantatsd'ajudar-vos en el procés,Demaneu-nosCITA PRÈVIA,"Cada xiqueta i cada xiquet té dret a l'excelència educativa"C. Pellicer,MOLTES GRÀCIES!,Codi del centre: 46000109