Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

CRAZY COOL STUFF JAN 13

Guide

SOCIOLOGY IN EDUCATION

Guide

USING YOUR SMARTPHONE FOR RESEARCH

Guide

LIKED THAT? READ THIS!

Guide

EXPLORER'S EMPORIUM ADVENTURE LEAGUE

Guide

EDMODO CLASS CHEMISTRY

Guide

ITALY

Guide

Transcript

GUIA ADMISSIÓ,qUI ESTÀ OBLIGAT A FER L'ADMISSIÓ?,,COM HO HE DE FER?,quants cicles puc triar?,Si faig la sol.licitud on line, ja estic matriculat?,Em convé entrar per accés directe o per prova d’accés?,Si tinc un grau mitjà, puc accedir a qualsevol grau superior?,Si estic matriculat actualment en un cicle puc demanar-ne un altre?,Semipresencial,Titulacions equivalents alGRADUAT EN ESOi al BATXILLERAT,CALENDARI ADMISSIÓ, NOTES DE TALL CGM i CGS,ALUMNES MENORS D'EDAT,HE D'ANAR AL CENTRE A PRESENTAR LA SOL.LICITUD O LA DOCUMENTACIÓ?,CLAU D'ACCÉS,PROCÉS D'ADMISSIÓ,LLISTES DEFINITIVES,LLISTES PROVISIONALSRECLAMACIONS,COM HO HE DE FER?,GUIA ADMISSIÓ,1,2,https://portal.edu.gva.es/telematricula/,COM HO HE DE FER?,3,4,5,MATRÍCULA,TELEMÀTICAMENT,-L'alumnat que accedix per primera vegada a un cicle formatiu de grau bàsic, mitjà o superior. -L'alumnat que estiga cursant actualment un cicle en règim semipresencial.-L'alumnat que sol·licite plaça en 2n curs i que ha cursat 1r en altre centre. ,GUIA ADMISSIÓ,QUI ESTÀ OBLIGAT A FER L'ADMISSIÓ?,,ADMISSIÓ,,COMENÇAR,Per a obtindre aquesta clau Una vegada dins es demanarà:El número de DNI del pare (NIE en el cas d'estrangers), mare o tutor legal sol·licitantEl número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI),La data de naixement de la persona sol·licitant,L'acceptació de comprovació del Ministeri de l'InteriorUna adreça de correu electrònic.la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l'identificador i la contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que ha de matricular. ,CLAU D'ACCÉS,GUIA ADMISSIÓ,1,2,3,4,5,PER INICIAR EL PROCÉS D'AMISSIÓ ARA TRIA:- CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ del 17 al 25 de juny- CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORdel 17 al 25 de juny- FORMACIÓ PROFESSIONAL SEMIPRESENCIAL del 17 al 25 de juny- PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA del 15 al 22 de juliolEmplena totes les dades que et demanen, recorda pots omplir fins a 5 centres i és recomanable que ho faces, per no quedar-te sense plaça. En les sol.licituds en règim de semipresencial és podrà sol.licitar un màxim de 50 mòduls professionals.S'ha de fer una sol·licitud per ensenyament i modalitat,PROCÉS D'ADMISSIÓ,GUIA ADMISSIÓ,2,1,3,4,5,El 20 de JULIOL podràs CONSULTAR LES LLISTES PROVISIONALS DE CFM I CFSL'1 DE SETEMBRE podràs CONSULTAR LES LLISTES PROVISIONALS PFQBAquesta consulta ofereix informació del centre adjudicat, la puntuació obtinguda en cada petició i la posició en llista d’espera.RECLAMACIONS:Després de la publicació de les llistes provisionals, pots accedir a amb la mateixa clau d’admissió que vas utilitzar per a sol·licitar plaça escolar i presentar la teua reclamació en els terminis establits per cada etapa educ ativa.Del 20 al 22 de JULIOL CFM I CFDe l'1 al 3 deSETEMBRE PFQB,LLISTES PROVISIONALSRECLAMACIONS,GUIA ADMISSIÓ,2,1,3,4,telematricula.es ,5,LLISTES DEFINITIVES,GUIA ADMISSIÓ,2,1,3,El 29 de JULIOL podràs CONSULTAR LES LLISTES DEFINITIVES CFM i CFSEL 7 DE SETEMBRE podràs CONSULTAR LES LLISTES DEFINITIVES PFQBUna vegada publicat el nom del ALUMNE en les llistes definitives d’admissió, podràs formalitzar la matrícula:De l'1 al 9 de setembre per a CFM i CFSDel 8 al 10 de setembreper a PFQB,4,5,MATRÍCULA,GUIA ADMISSIÓ,2,1,3,la MATRÍCULA és realitzarà:De l'1 al 9 de setembre per a CFM i CFSDel 8 al 10 de setembreper a PFQBConsulta abans d'aquestes dates, la web del centre on s'indicarà com fer el procés de matrícula .En el moment de matrícula efectiva, el centre a què s’incorpore L'ALUMNE sol·licitarà la verificació dels documents o les situacions que s’hi ha al·legat en el procés d’admissió telemàtica.,4,5,QUANTS CICLES PUC TRIAR?,Cada alumne triarà fins a 5 possibles opcions de cicles o de centres (és convenient que en tries més d’un cicle/centre, per no quedar-se sense plaça). En les sol.licituds en règim de semipresencial és podrà sol.licitar un màxim de 50 mòduls professionals.,GUIA ADMISSIÓ,NoUna vegada publicades les LLISTES DEFINITIVES, es realitzarà la per a CFM i CFS per a PFQBConsulta abans d'aquestes dates, la web del centre on s'indicarà com fer el procés de matrícula .En el moment de matrícula efectiva, el centre a què s’incorpore L'ALUMNE sol·licitarà la verificació dels documents o les situacions que s’hi ha al·legat en el procés d’admissió telemàtica.,SI FAIG LA SOL.LICITU ON LINE, JA ESTIC MATRICULAT?,GUIA ADMISSIÓ,De l'1 al 9 de setembre,MATRÍCULA:,Del 8 al 10 de setembre,SI TINC UN GRAU MITÀ, PUC ACCEDIR A QUALSEVOL GRAU SUPERIOR?,GUIA ADMISSIÓ,Si, des de qualsevol cicle de grau mitjà (LOGSE/LOE), es pot accedir a un grau superior, però tindran preferència en l’accés aquells que siguen de la mateixa família professional. ,EM CONVÉ ENTRAR PER ACCÉS DIRECTE, O PER PROVA D'ACCÉS?,GUIA ADMISSIÓ,La reserva de places es la següent:1-Accés directe (60%). ESO, Batxillerat i titulacions equivalents2-Accés per prova d’accés (20%)3-Accés a través d’un títol de FP LOE i LOGSE (20%)A) Titulats de F.P. Bàsica, per accedir a G.M.B) Titulats de FP. G.M., per accedir a G.S. ,SI ESTIC MATRICULAT ACTUALMENT EN UN CICLE PUC DEMANAR-NE UN ALTRE?,GUIA ADMISSIÓ,Es poden cursar 2 cicles distints al mateix temps sempre que siguen compatible en horaris. ,SEMIPRESENCIAL,GUIA ADMISSIÓ,En les sol.licituds en règim de semipresencial és podrà sol.licitar un màxim de 50 mòduls professionals.Cal seguir el mateix procediment que per a la resta d'estudis.L'alumnat que ja estiga cursant FP SEMIPRESENCIAL, ha de fer la PREINSCRIPCIÓ dels mòduls que tinga pendents.,TITULACIONS EQUIVALENTS AL GRADUAT EN ESO I AL BATXILLERAT,GUIA ADMISSIÓ,,TITULACIONS EQUIVALENTS A L’ESO(tindran accés directe 60% places)Títol de graduat en educació secundària establit en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE)2º de B.U.P. De la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa, amb un màxim de dos matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.Títol de Tècnic Auxiliar de la Llei 14/1970, de 4 d'agost (FP I).Mòdul professional de nivell 2, de les ensenyances experimentals (Orde de 5 de desembre de 1988).,TITULACIONS EQUIVALENTS AL BATXILLER(tindran accés directe 60% places)Títol de Batxiller, Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre (LOGSE).Curs d'Orientació Universitària (COU).Haver aprovat 2n curs d'una modalitat de Batxillerat Experimental.Certificació acreditativa d'haver superat el curs Preuniversitari establit en la Llei de 26 de febrer de 1953.Títol oficial de Mestre o Mestra d'Ensenyança Primària.Batxillerat Unificat Polivalent (BUP),CALENDARI D'ADMISSIÓ,GUIA ADMISSIÓ,,ALUMNAT MENOR D'EDAT,GUIA ADMISSIÓ,-Si els progenitors conviuen junts, la sol·licitud ha d’estar presentada i signada per qualsevol d’ells.- Si els progenitors no conviuen junts (divorci, separació,...) es marcarà la casella de no convivència i la sol·licitud es presentarà i es signarà per la persona responsable del menor que sol·licite la plaça.,HE D'ANAR AL CENTRE A PRESENTAR LA SO.LICITUD O LA DOCUMENTACIÓ?,GUIA ADMISSIÓ,Per tal d’evitar desplaçaments, enguany, la sol·licitud NO s’ha de presentar en el centre, sinó que s’ha d’utilitzar l’assistent telemàtic.Pel que fa a la documentació del Requist d’accès , NO es necessari que aporten presencialment documentació els alumnes que:Accedisquen per accés directe i hagen obtés la titulació en aquest curs en la fase Ordinària o en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019.Accedisquen per prova d’accés i s’hagen examinat en el centre que sol·liciten en primera opció.Qui no estiga inclòs en ningun d’aquestos apartats haurà d’aportar presencialment el requisit d’accés en el centre sol·licitat en primera opció.Caldrà consultar la pàgina web del centre per saber en quines dates i condicions es deu realitzar l'entrega.