Want to make creations as awesome as this one?

Activitats per treballar la consciència fonològica amb el lèxic d'estiu.

Transcript

JUGUEM AMB EL VOCABULARI D'ESTIU!

CRÈDITS

EXPLICACIÓ

ACTIVITATS D'ESTIU

CRÈDITSDepositphotosArasaacFlaticonFreepikIl·lustracions d'en SubiShutterstock

A.Cabezas i J.Montero

Creat per:

Inspirades en activitats de:@crisalida i Lledó Pascual

VOCABULARI

Clica a la casa per tornar a l'inici i canviar d'activitat.

VOCABULARI

Clica als peixets per tornar a la pàgina inicial del vocabulari

VOCABULARI

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

CARRERA DE FLOTADORS

LA MALETA DE LES VACANCES

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

CAMP SEMÀNTIC

FEM PARAULES

ESCOLTA I CLICA

VOCABULARI

VOCABULARI

VOCABULARI

OBJECTES

ROBA

ANIMALS

MENJAR

FRUITES

VERDURES

LLOCS

ACTIVITATS

OFICIS

FESTES POPULARS

PLANTES I FLORS

ROBA

VOCABULARI

VOCABULARI

ANIMALS

MENJAR

VOCABULARI

VOCABULARI

FRUITES

PLANTES I FLORS

VOCABULARI

VOCABULARI

VERDURES

OBJECTES

VOCABULARI

LLOCS

VOCABULARI

VOCABULARI

OFICIS

VOCABULARI

ACTIVITATS

VOCABULARI

VOCABULARI

FESTES POPULARS

ESCOLTA I CLICA

ESCOLTA

CLICA

i

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR!

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

MOLT BÉ!

CAMP

SEMÀNTIC

CAMP SEMÀNTIC

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

ROBA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ROBA

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ROBA

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

MENJAR

ANIMALS

ROBA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ROBA

ANIMALS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ROBA

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ROBA

MENJAR

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

ACTIVITATS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ROBA

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

VERDURES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

LLOCS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

CAMP SEMÀNTIC

LES ESTRELLETES

DE LES SÍL·LABES

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

4

3

1

2

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTARA INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

MOLT BÉ!

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

CARRERA

de

FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

HE GUANYAT!!

CARRERA DE FLOTADORS

DE LES

LA MALETA

VACANCES

LA MALETA DE LES VACANCES

Aquest cap de setmana vullanar de vacances a laplatjaM'ajudes a fer la maleta?

LA MALETA DE LES VACANCES

CORRECCIÓ

LA MALETA DE LES VACANCES

LA MALETA DE LES VACANCES

Moltes gràcies!Ja puc marxar a laplatja

LA MALETA DE LES VACANCES

LES

PETXINES

DELS

SONS

INICIALS

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

F

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

B

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

S

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

U

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

X

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

T

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

P

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

A

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

R

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

G

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

C

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇAPER...

M

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

GENIAL!

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

PARAULES

FEM

FEM PARAULES

T

P

O

E

FEM PARAULES

T

P

O

E

FEM PARAULES

T

P

O

E

FEM PARAULES

P

O

E

T

FEM PARAULES

P

E

T

O

FEM PARAULES

D

U

M

s

A

E

FEM PARAULES

M

E

D

U

s

A

FEM PARAULES

M

D

U

s

A

E

FEM PARAULES

U

M

E

D

s

A

FEM PARAULES

M

s

A

E

D

U

FEM PARAULES

M

A

E

D

U

s

FEM PARAULES

M

E

D

U

s

A

FEM PARAULES

L

G

E

T

A

FEM PARAULES

G

E

L

T

A

FEM PARAULES

L

G

E

T

A

FEM PARAULES

G

A

E

L

T

FEM PARAULES

G

T

E

L

A

FEM PARAULES

G

E

L

A

T

FEM PARAULES

G

O

R

A

R

FEM PARAULES

G

O

R

A

R

FEM PARAULES

G

O

R

A

R

FEM PARAULES

G

O

A

R

R

FEM PARAULES

G

O

A

R

R

FEM PARAULES

G

O

R

R

A

FEM PARAULES

M

Ó

L

E

FEM PARAULES

M

Ó

L

E

FEM PARAULES

M

Ó

L

E

FEM PARAULES

M

Ó

E

L

FEM PARAULES

M

E

L

Ó

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

M

N

I

O

T

O

R

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

O

R

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

O

R

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

D

O

F

I

FEM PARAULES

D

O

F

I

FEM PARAULES

D

F

I

O

FEM PARAULES

D

I

O

F

FEM PARAULES

D

O

F

I

FEM PARAULES

I

E

N

R

G

A

FEM PARAULES

I

E

N

R

G

A

FEM PARAULES

I

N

R

G

A

E

FEM PARAULES

I

N

R

G

A

E

FEM PARAULES

I

N

R

G

A

E

FEM PARAULES

I

N

R

G

A

E

FEM PARAULES

N

R

G

A

E

I

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

GENIAL!

FEM PARAULES