Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Supervició ciutadana de les finances públiques

RAMBLA SCIENCE - TARRAGONA

PROJECTE QUÈ ANALITZEM?

Rehabilitació de l'antic edifici del Banc d'Espanya, per a la creació d'un espai de referència internacional de la ciència i de la transferència del coneixement

QUI SOM?

COM HEM TREBALLAT?

XS

Investigació

Formació externa

En equip

Entrevistes

1A Conclusió

dificultats

  • No hi han dades obertes publicades del projecte Rambla Science.


  • No hem pogut fer un anàlisi profund d'execució del pressupost per falta de dades econòmiques.

  • No hem pogut fer la visita ocular.

Pròxims

passos

entrevista amb Sr.

Jordi Fortuny
(AJ. TARRAGONA)

NOVES DADES:

- Edifici propietat de l'Ajuntament de Tarragona
- 4 milions d'euros de rehabilitació, finançada per FEDER i per Aj. Tarragona
- Divulgació tècnica i cultural de la ciència
- S'està treballant per calcular l'impacte en l'economia local
- Pendent del projecte del contingut, no hi ha pressupost definit

agraïments

Equip de coordinació del a prova pilot ASOC: Roger, Clàudia, Rubèn ...

Serveis Territorials de Tarragona: Pilar, Vanessa ...

A l'Ajuntament de Tarragona: Sr. Jordi Fortuny, 2n tinent d'alcalde

A tots els altres centres que han participat en aquesta prova pilot