Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KLASA 1

Lekcja RELIGII

Boże Ciało - idziemy z Panem Jezusem. Kochajmy Jezusa

i miłujmy się wzajemnie.

TEMAT LEKCJI:

Na początek...

Boże Ciało

W tym dniu Pan Jezus wychodzi

na ulice miast i wiejskie drogi.

hihyu

Przyozdabiamy ulice i domy, dzieci sypią kwiaty

na drogę, którą przechodzi procesja. Chcemy przez to powiedzieć Panu Jezusowi że Go kochamy
i zapraszamy do siebie.

3


Bliźnim są nie tylko ci, których bardzo dobrze znamy, ale również i ci, o których nie wiemy prawie nic, nawet nie znamy ich imienia, wiemy tylko tyle, że są w potrzebie.

Miłować się wzajemnie to znaczy być dla siebie miłym, pomagać sobie wzajemnie.

Na modlitwie zawsze dziękujmy Panu Bogu za rzeczy i sprawy, które nas spotykają.

Zastanów się jak Ty możesz okazać miłość osobom w Twoim otoczeniu...

2

Kliknij "play" i zobacz krótką bajkę

https://www.youtube.com/watch?v=Ula9f0dDjbk


1

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”


- J 13, 34 -

Przykazanie Pana Jezusa dotyczy nie tylko Apostołów. Jezus mówi je także do ciebie, do mnie, wszystkich ludzi.

KLIKAJ KOLEJNO W KOŁA RATUNKOWE

MIŁUJMY SIĘ WZAJEMNIE

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”


- J 13, 34 -

Przykazanie Pana Jezusa dotyczy nie tylko Apostołów. Jezus mówi je także do ciebie, do mnie, wszystkich ludzi.

Kliknij "play" i zobacz krótką bajkę

https://www.youtube.com/watch?v=Ula9f0dDjbk


Miłować się wzajemnie to znaczy być dla siebie miłym, pomagać sobie w potrzebie.

Na modlitwie zawsze dziękujmy za rzeczy i sprawy, które nas spotykają każdego dnia.

Zastanów się jak Ty możesz okazać miłość osobom w Twoim otoczeniu...

Pan Jezus powiedział do ludzi, że kiedyś wszyscy staną przed Nim. Do tych, którzy pamiętali o Jego słowach: "Bądźcie dobrymi, jak dobry jest wasz Ojciec - Bóg", Jezus powie: "Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem chory, a odwiedziliście Mnie".

"WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH, MNIEŚCIE UCZYNILI"

Jezus uczy nas kochać wszystkich ludzi

Pan Jezus kocha każdego człowieka i wszystkich chce uczynić jedną rodziną Bożą, dlatego na cały świat posyła swoich uczniów, aby wszędzie opowiadali o Jego miłości i udzielali chrztu.

KLIKAJ KOLEJNO W PIŁKI

JEZUS UCZY NAS KOCHAĆ

WSZYSTKICH LUDZI

Misjonarzami są również lekarze, pielęgniarki, nauczyciele i inni ludzie, którzy jadą do odległych krajów, zajmują się potrzebującymi i pokazują im, jak bardzo Jezus ich kocha.


Opiekują się także biednymi ludźmi, pomagają im zdobyć jedzenie, ubranie, a nawet budować domy.

Siostry zakonne, misjonarki, także opiekują się ludźmi i głoszą słowo Boże.

Księża misjonarze głoszą Ewangelię, chrzczą, odprawiają Mszę Świętą, udzielają sakramentów.



W dalekich krajach ludzie poznają Jezusa dzięki misjonarzom.


Każdy z nas może być misjonarzem i głosić innym dobrą nowinę :)
Może być rybakiem pana jezusa i przyprowadzać ludzi do niego

PIOSENKA :)
Kliknij i wysłuchaj

MODLITWA

zadanie domowe:

PANIE JEZU!

NAPEŁNIJ MIŁOŚCIĄ NASZE SERCA,

MIŁOŚCIĄ KU TOBIE

I DO WSZYSTKICH LUDZI WOKÓŁ NAS,

PANIE JEZU!

WIEM, ŻE MNIE KOCHASZ.

POŚLIJ NOWYCH MISJONARZY,

ABY INNI LUDZIE TAKŻE POZNALI,

ŻE ICH MIŁUJESZ

I PRZYJĘLI CIEBIE.

AMEN.

W ZESZYCIE UCZNIA WYKONAJ ZADANIA NA STRONACH OD 65 DO 69.



ZADANIE DOMOWE

DZIĘKUJĘ!