Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

Pogledaj film i odgovori na pitanja.

KRENI

* Replace the link in this video

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

PITANJE 1/5

Gledao si

C

igrani film.

B

animirani film.

A

dokumentarni film.

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

NASTAVI

TOČNO!

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

NASTAVI

POGREŠNO!

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

Profesor Baltazar predstavio je građanima

C

glasnofon.

B

mikrofon.

A

baltafon.

PITANJE 2/5

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

NASTAVI

TOČNO!

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

NASTAVI

POGREŠNO!

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

Kome se baltafon najviše svidio?

C

djeci

B

ravnatelju

A

učitelju

PITANJE 3/5

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

NASTAVI

TOČNO!

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

NASTAVI

POGREŠNO!

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

Što je baltafon dobio?

C

virus

B

ranu

A

bakteriju

PITANJE 4/5

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

Kako se ulazi u svijet malih radosti?

C

u dvoje

B

sam

A

u grupama

PITANJE 4/5

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

NASTAVI

TOČNO!

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

NASTAVI

POGREŠNO!

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆASREĆA

Tko je izliječio baltafone?

C

ravnatelj

B

medvjedi

A

djeca

PITANJE 5/5

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆA SREĆA

REZULTAT

TOČNO!

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA TREĆASREĆA

REZULTAT

POGREŠNO!

KVIZ

PROFESOR BALTAZAR - AUGUSTOVA SREĆA

0 TOČNIH

Nisi dovoljno pažljivo gledao.Ponovi sve.

1-2 TOČNA

Pogledaj još jednom film i riješi zadatke pažljivo.

3-4 TOČNA

Možeš još jednom pogledati i točno odgovoriti na sva pitanja.

5 TOČNIH

Bravo!Pažljivo si gledao animirani film.

REZULTAT