Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

start

PRAVOKUTNIK I KVADRAT


Marlena Bogdanović

geometrijski lik.

geometrijsko tijelo.

1/8

Pravokutnik je ...

1/8

sljedeće pitanje

Pravokutnik je geometrijski lik.

1/8

sljedeće pitanje

Pravokutnik je geometrijski lik.

točke.

dužine.

pravca.

2/8

Svaki je pravokutnik omeđen sa četiri ...

2/8

sljedeće pitanje

Svaki je pravokutnik omeđen sa četiri dužine.

sljedeće pitanje

Svaki je pravokutnik omeđen sa četiri dužine.

2/8

vrhovi

stranice

bridovi

3/8

A, B, C i D su ________ ovog pravokutnika.

3/8

sljedeće pitanje

A, B, C i D su vrhovi ovog pravokutnika.

3/8

sljedeće pitanje

A, B, C i D su vrhovi ovog pravokutnika.

velikim

malim

4/8

Stranice obilježavamo _______ slovima.

4/8

Stranice obilježavamo malim slovima.

sljedeće pitanje

4/8

Stranice obilježavamo malim slovima.

sljedeće pitanje

cm.

cm².

cm³.

5/8

Duljine stranica ovog pravokutnika mjerili bismo u ...

5/8

sljedeće pitanje

Duljine dužina mjerimo u centimetrima.

5/8

sljedeće pitanje

Duljine dužina mjerimo u centimetrima.

trokut

krug

kvadrat

6/8

Pravokutnik kojemu su sve stranice jednake duljine zovemo __________ .

6/8

Pravokutnik kojemu su sve stranice jednake duljine zovemo kvadrat.

sljedeće pitanje

6/8

Pravokunik kojemu su sve stranice jedanke duljine zovemo kvadrat.

sljedeće pitanje

zajedničku stranicu.

zajednički
vrh D.

7/8

Ova dva kvadrata imaju ...

7/8

sljedeće pitanje

Kvadrati na slici imaju zajedničku stranicu.

7/8

sljedeće pitanje

Kvadrati na slici imaju zajedničku stranicu.

300 cm.

400 cm.

100 cm.

8/8

Ako je opseg pravokutnika ACDF 600 cm, onda je opseg jednog kvadrata ...

8/8

KRAJ KVIZA

Opseg kvadrata je 400 cm jer je stranica a duga 100 cm.

KRAJ KVIZA

Opseg kvadrata je 400 cm jer je stranica a duga 100 cm.

8/8