Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

ORDER OF OPERATIONS WITH SOLUTIONS

Challenge

FRACTIONS REVIEW MAZE

Challenge

ORDER OF OPERATIONS WITHOUT SOLUTIONS

Challenge

Transcript

start,PRAVOKUTNIK I KVADRAT,Marlena Bogdanović,geometrijski lik.,Pravokutnik je ...,1/8,geometrijsko tijelo.,sljedeće pitanje,1/8,Pravokutnik je geometrijski lik.,1/8,sljedeće pitanje,Pravokutnik je geometrijski lik.,Svaki je pravokutnik omeđen sa četiri ...,2/8,točke.,dužine.,pravca.,2/8,sljedeće pitanje,Svaki je pravokutnik omeđen sa četiri dužine.,sljedeće pitanje,2/8,Svaki je pravokutnik omeđen sa četiri dužine.,vrhovi,bridovi,A, B, C i D su ________ ovog pravokutnika.,3/8,stranice,sljedeće pitanje,3/8,A, B, C i D su vrhovi ovog pravokutnika.,3/8,sljedeće pitanje,A, B, C i D su vrhovi ovog pravokutnika.,4/8,velikim,malim,Stranice obilježavamo _______ slovima.,Stranice obilježavamo malim slovima.,sljedeće pitanje,4/8,sljedeće pitanje,4/8,Stranice obilježavamo malim slovima.,cm.,cm³.,Duljine stranica ovog pravokutnika mjerili bismo u ...,5/8,cm².,sljedeće pitanje,5/8,Duljine dužina mjerimo u centimetrima.,5/8,sljedeće pitanje,Duljine dužina mjerimo u centimetrima.,trokut,krug,6/8,kvadrat,Pravokutnik kojemu su sve stranice jednake duljine zovemo __________ .,Pravokutnik kojemu su sve stranice jednake duljine zovemo kvadrat.,6/8,sljedeće pitanje,6/8,sljedeće pitanje,Pravokunik kojemu su sve stranice jedanke duljine zovemo kvadrat.,zajedničku stranicu.,Ova dva kvadrata imaju ...,7/8,zajedničkivrh D.,sljedeće pitanje,7/8,Kvadrati na slici imaju zajedničku stranicu.,7/8,sljedeće pitanje,Kvadrati na slici imaju zajedničku stranicu.,Ako je opseg pravokutnika ACDF 600 cm, onda je opseg jednog kvadrata ...,8/8,300 cm.,400 cm.,100 cm.,8/8,KRAJ KVIZA,Opseg kvadrata je 400 cm jer je stranica a duga 100 cm.,KRAJ KVIZA,8/8,Opseg kvadrata je 400 cm jer je stranica a duga 100 cm.