Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

DISORTOGRAFÍA

É un trastorno específico da escritura que provoca dificultades á hora de escribir un texto.

Omisións e adiciones de fonemas, sílabas ou palabras.

Dificultades de segmentación.

Errores no manexo das regras de ortografía.

Dificultades na asociación grafema-fonema

Confusión de palabras con fonemas que admiten doble grafía

Escritura en espello.

Substitucións de letras pola súa situación espacial (p/q)

Añadido de fonemas, sílabas e palabras.

Omisión de letras sin correspondencia fonética