Want to make creations as awesome as this one?

kvarta

Transcript

GENIAL WHEEL

TUKY / LIPIDY

Tuky vznikajú v rastlinných a živočíšnych organizmoch. Sú súčasťou semien, plodov rastlín ale sú aj v podkožnom tukovom tkanive živočíchov.

Spin thewheel!

FOR 25 POINTS

Tuky sú zložené z:

0 POINTS

C, H, O

C, O, S

C, N, H

Keep spinning the wheel!

25 POINTS

RIGHT!

TRY AGAIN!

FOR 100 POINTS

Tuky sú významný zdroj energie, sú súčasť bunkových membrán, tvoria tepelnoizolačnú vrstvu a

25 POINTS

rozpúšťajú vitamíny B a C

rozpúštajú soli

rozpúšťajú biologicky dôležité látky

Keep spinning the wheel!

125 POINTS

RIGHT!

TRY AGAIN!

FOR 75 POINTS

Esenciálne mastné kyseliny obsahujú:

125 POINTS

len jednoduché väzby

jednu dvojitú väzbu

dve a viac dvojitých väzieb

Keep spinning the wheel!

200 POINTS

RIGHT!

TRY AGAIN!

FOR 250 POINTS

Vyberte správne tvrdenie.

200 POINTS

Oleje získavame vyšľahaním.

Tuky získavame vytopením.

Tuky získavame lisovaním.

Keep spinning the wheel!

450 POINTS

RIGHT!

TRY AGAIN!

FOR 50 POINTS

Margaríny sú:

450 POINTS

tuhé rastlinné tuky

kvapalné rastlinné tuky

tuhé živočíšne tuky

Keep spinning the wheel!

500 POINTS

RIGHT!

TRY AGAIN!

FOR 500 POINTS

Oxidácia tukov je nežiadúca reakcia. Nazýva sa aj:

500 POINTS

stužovanie tukov

žltnutie tukov

fermežovanie tukov

Choose your prize:

1000 POINTS

CONGRATULATIONS!

Travel

Pet

Box

TRY AGAIN:

Choose your prize:

1000 POINTS

CONGRATULATIONS!

Travel

Pet

Box

Choose your prize:

1000 POINTS

CONGRATULATIONS!

Travel

Pet

Box

1000 POINTS

CONGRATULATIONS!

Travel

Pet

Box

Odpovedzte na štyri otázky o tukoch:1. Čo sú tuky z chemického hľadiska?2. Tuky sú len raslinného alebo len živočíšneho pôvodu? Uveďte príklady.3. Aké funkcie majú tuky? (minimálne 3)4. Od čoho závisí skupenstvo tukov?

THE BOX IS EMPTY

Choose your prize:

1000 POINTS

CONGRATULATIONS!

Travel

Pet

Box