Want to make creations as awesome as this one?

kvinta

Transcript

Elektrónová konfigurácia prvkov II.A skupiny.

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

ns2

ns1


Answer the questions and complete the puzzle

V porovnaní s s1 prvkami majú vyššie teploty topenia a väčšie hodnoty hustoty. Lebo majú:

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

menší počet val. elektrónov


pevnejšiu kovovú väzbu

Answer the questions and complete the puzzle

Ochotne tvoria:

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

katióny

anióny


Answer the questions and complete the puzzle

V porovnaní s alkalickými kovmi sú:

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

menej reaktívne

viac reaktívne


Answer the questions and complete the puzzle

Pri chemických reakciách sa prejavujú ako:

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

oxidovadlá


redukovadlá

Answer the questions and complete the puzzle

S vodou reagujú menej búrlivo, pričom vzniká:

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

kyslík


vodík

Answer the questions and complete the puzzle

Oxid vápenatý je:

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

pálené vápno

hasené vápno


Answer the questions and complete the puzzle

Kalcit a aragonit sú kryštalické modifikácie:

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

uhličitanu vápenatého

síranu vápenatého


Answer the questions and complete the puzzle

Nerozpustný uhličitan vápenatý sa rozpúšťa vo vode s obsahom oxidu uhličitého za vzniku hydrogenuhličitanu vápenatého.

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

lož


pravda

Answer the questions and complete the puzzle

Trvalú tvrdosť vody spôsobuje:

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

síran vápenatý

hydrogenuhličitan vápenatý


Answer the questions and complete the puzzle

Síran bárnatý sa používa ako:

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

kontrastná látka

sadra


Answer the questions and complete the puzzle

Síran horečnatý sa používa pri zastavení srdcovej činnosti a pri hrozbe predčasných pôrodov.

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

lož


pravda

Answer the questions and complete the puzzle

Nedostatok horčíka v tele môže byť príčinou vzniku krivice alebo osteoporózy.

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

lož

pravda


Answer the questions and complete the puzzle

Súčasťou prírodného farbiva chlorofylu je:

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

vápnik


horčík

Answer the questions and complete the puzzle

WELL

QUIZ PUZZLE KOVY II.A SKUPINY

Start over?

Answer the questions and complete the puzzle

DONE!

O AKÝ KOV IDE PRI TEJTO PLAMEŇOVEJ SKÚŠKE? POMÔCKA

Napíšte mi odpoveď i spätnú väzbu.