Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1. Els escacs reforcen les capacitats cognitives!!

A mesura que vagis superant els reptes rebràs una xifra d'un codi secret per accedir al premi final! Apunta-la en un paper!

SOMHI!!

Índex

Recull tots els números completant cadascun dels reptes i introdueix-en ordre a l'apartat final en acabar el joc. i rebràs el teu premi!

Introducció

Recompensa

01 Quiz

03 Quiz 2

02 ¡Busca!

04 Imagen correcta

INTRODUCCIÓ ESCACS I ESCOLES FEDAC

COMENÇAR

QUIZ


Completa el següent quiz i aconsegueix
la primera xifra per aconseguir la teva recompensa!

QUIZ

1/5

El rei blanc té una missió molt interessant, però molt perillosa, i necessita de la teva ajuda. Pot fer totes les jugades seguides que vulgui per capturar totes les peces negres però durant el camí no pot trepitjar cap casella a on li facin escacs! Si aconseguiu fer-lo esteràs en el camí d'aconseguir la xifra del codi secret! Clica el camí correcte!
Rc4-RxC-Rd4-Re4-RxAf4-Rf5-RxAe5-Rf6-Rg7-RxT-Rh7-Rxh6

Rd4-RxC-Rd5-Re4-RxAf4-Re5-RxAe5-Rf7-Rg7-RxT-Rg7-Rxh6

Rc4-RxC-Rd4- Re4-RxAf4-Re5 - RxAe5-Rf7 - RxT- Rg7- Rxh6

SEGÚENT

¡CorrectE!

QUIZ


Sensacional estàs progressant en el teu nivell d'escacs!! No era fàcil adonar-se del camí correcte!

Cal que li posis més atenció !! Hi ha moltes peces que amenacen caselles i és cla el rei no pot trepitjar-les!

¡ERROR!

Torna a intentar-lo!

QUIZ

QUIZ

2/5

Imagina que el cavall blanc és el conductor d'un autobús, i ha de recollir els nens per portar-los a l'escola. A cada moviment ha de recollir a un. Clica la ruta correcta sense fer jugades il·legals i sense que pugui ser capturat.SEGÚENT

¡CorrectE!

QUIZ


Sensacional estàs progressant en el teu nivell d'escacs!! Has estat un bon xofer d'autobús i has aconseguit recollir a tots els nens!!


Cal que li posis més atenció! Has de recollir a tots els nens i cada voviment un! Important per quin nen comences per poder després recollir-los a tots!

¡ERROR!

Torna a intentar-lo!

QUIZ

QUIZ

3/5

Imagina que la Dama blanca és el conductor d'un autobús, i ha de recollir els nens per portar-los a l'escola. A cada moviment ha de recollir a un. Clica la ruta correcta sense fer jugades il·legal i sense que pugui ser capturada.

Dd4-Db2-Dh8-Dh1-Dc6

Dd4-Dh8-Dh1-Dc6-Db2

Dd4-Db2-Dc6 Dh1-Dc6

SIGUIENTE

¡Correcto!

QUIZ

Explicación:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Cal que li posis més atenció!

¡ERROR!

Torna a intentar-lo!

QUIZ 2

QUIZ

4/5

Imagina que la dama és el conductor d'un autobús, i ha de recollir els nens per portar-los a l'escola. A cada moviment ha de recollir a un. Clica la ruta correcta sense fer jugades il·legal

Dxe6-Dxa6-Da8-

Dxa1-Dxd1-Dxh6

Dxe6-Dxh6-Dxa6-

Dxa8-Dxa1-Dxd1

Dxe6-Dxh6-Dxa6-Dxa1-Dxa8-Dxd1

SIGUIENTE

¡Correcto!

QUIZ

Sensacional!! Estàs progressant en el teu nivell d'escacs!! Has estat un bon xofer d'autobús i has aconseguit recollir a tots els nens!!


Cal que li posis més atenció!

¡ERROR!

Torna a intentar-lo!

QUIZ

QUIZ

5/5


Imagina que la dama és el conductor d'un autobús, i ha de recollir els nens per portar-los a l'escola. A cada moviment ha de recollir a un. Clica la ruta correcta sense fer jugades il·legals

Dxf5-Dxc8-Dxh3-

Dxh6-Dxh1-Dxa1

Dxh1-Dxh3-Dxh6-

Dxf5-Dxc8-Dxa1

Dxf5-Dxc8-Dxh3-

Dxh1-Dxh6-Dxa1

SIGUIENTE

¡Correcto!

QUIZ

Malament!
Cal que li posis més atenció i pots adonar-te que amb la Torre a Th8 era escacs mat!!

¡ERROR!

Torna a intentar-lo!

QUIZ

BUSCA EN LA FOSCOR!

Entre totes les afirmacions que descobreixis,

fes clic només en las correctes

COMENÇAR

PULSA SOLO EN LAS AFIRMACIONES CORRECTAS 1/3

Puedes arrastrar la luz para buscar entre la oscuridad

Un atac doble és quan amb una peça amenaces 3 peces del contrari a la vegada i posiblement capturis una de les tres però a vegades no.

Raiig X és una jugada que fas quan al mateix temps estàs fent una amenaça al rei i a la vegada a la Dama.

Si fas 3 vegades seguides escacs al rei contrai s'acaba la partida en taules!

Rei ofegat és quant li toca moure a un jugador i no pot moure cap peça i tampoc pot moure el rei perquè allà on mogui li fan escacs. I és ofegat perquè el rei no es troba en escacs!

Si el rei ja s'ha mogut pots fer l'enroc sense cap problema

PULSA SOLO EN LAS AFIRMACIONES CORRECTAS 2/3

Puedes arrastrar la luz para buscar entre la oscuridad

Per fer una anotació d'una jugada s'apunta la iicial de la peça que es mou en majúscula menys els peons que no porten lletra inicial majúscula i seguit del num i la lletra minúscula de la casella a on es moun. Exemple: C3g

Les peces s'anotem posant la lletra inicial del seu nom i en minúscula

L'anotació dels peons es fan amb la lletra P i la lletra i núm. de la casella a on es mou. Exemple Pc5

Per anotar que una peça captura a una altra s'anota amb la lletra X i per dir escacs lletra + i per dir escacs mat++ o #

L'enroc llarg s'anota 0-0

¡CORRECTO!

PULSA SOLO EN LAS AFIRMACIONES CORRECTAS 3/3

Puedes arrastrar la luz para buscar entre la oscuridad

Al final de la partida solen quedar peons i el rei i no és de molta importància si tens peons doblats .

iEn l'obertura el més important és avançar peos contra més millor i treure la Dama aviat per sorpendre al contrari.

Les peces que porten la iniciativa en la partida són les negres perquè comencen en segona jugada de la partida.

En l'obertura Espanyola les blanques mouen el peó de rei e4

En l'obertuta Italiana la primera jugada de les blanques és el peó de la Dama d4

¡CORRECTO!

ERROR!

Malament
Aquesta afirmació és incorrecta

TORNA A INTENTAR-HO

COMENÇAR

QUIZ 2


Completa el següent quiz i aconsegueix
la primera xifra per aconseguir la teva recompensa!

QUIZ 2

1/3

¿Juguen blanques

i fan escacs mat
en 2 jugades?

1.1.Cg4,,d2 2. Cg6++

1. Cf7+,Rh7 2. AXd3++

1.Df8+, RXD 2. Th8++

SEGÚENT

¡CorrectE!

QUIZ 2


Sensacional estàs progressant en el teu nivell d'escacs!!

Cal que li posis més atenció !

¡ERROR!

Torna a intentar-lo!

QUIZ 2

QUIZ 2

2/3

¿Juguen blanques

i fan escacs mat
en 1 jugada?

1.Dc6++

1. Db7++

1.Db8++

SEGÚENT

¡CorrectE!

QUIZ 2


Sensacional estàs progressant en el teu nivell d'escacs!!

Malament!
Cal que li posis més atenció i pots adonar-te que amb la Torre a Th8 era escacs mat!!

¡ERROR!

Torna a intentar-lo!

QUIZ 2

QUIZ 2

3/3

¿Juguen blanques

i fan escacs mat
en 2 jugades?

1.1.Ab3+,Rb1 2. Dd1++

1. De2+,Rc1 2. De1++

1.Db3+,Rc1 2.Db1 ++

SIGUIENTE

¡Correcto!

QUIZ

Malament!
Cal que li posis més atenció i pots adonar-te que amb la Torre a Th8 era escacs mat!!

¡ERROR!

Torna a intentar-lo!

QUIZ

IMATGE CORRECTA

Eligeix la imatge correcta

COMENÇAR

JuGUEn LES NEGRES . En quina imatge hi ha posició de rei ofegat?

¡Correcto!

Juguen negres śenyala l'ecaquer que és escacs mat

¡Correcto!

JUGUEN NEGRES SENYALA L'ESCAQUER EN POSICIÖ ESCACS MAT

¡Correcto!

JUGUEN NEGRES SENYALA L'ESCAQUER EN POSICIÓ DE REI OFEGAT TAULES

¡Correcto!

JUGUEN NEGRES SENYALA L?ESCAQUER EN POSICIÖ DE REI OFEGAT

ERROR!

TORNA A NTENTAR-HO

7

GENIAL!

EL PRIMER NOMBRE ÉS:

TORNAR A L'ÍNDEX

0

GENIAL!

EL SEGON NOMBRE ÉS:

TORNA A L'ÍNDEX

9

GENIAL!

EL TERCER NOMBRE ÉS:

TORNA A L'ÍNDEX

2

GENIAL!

EL QUART NOMBRE ÉS:

TORNA A L'ÍNDEX

8

9

5

7

2

1

6

4

0

3

INTRODUCE EL CÓDIGO SECRETO

_ _ _ _

9

0

2

8

4

7

6

3

1

5

INTRODUCE EL CÓDIGO SECRETO

* _ _ _

4

5

2

1

8

9

6

0

7

3

INTRODUCE EL CÓDIGO SECRETO

* _ _ _

5

8

3

6

4

2

1

9

0

7

INTRODUCE EL CÓDIGO SECRETO

* * _ _

8

6

5

0

1

2

4

3

9

7

INTRODUCE EL CÓDIGO SECRETO

* * _ _

2

4

0

5

8

7

9

3

6

1

INTRODUCE EL CÓDIGO SECRETO

* * * _

5

8

1

9

3

4

7

6

0

2

INTRODUCE EL CÓDIGO SECRETO

* * * _

INTRODUEIX EL CÒDIG SECRET

¡Enhorabona!

Has guanyat la teva recompensa

Diploma de Nivell Mitjà d'Escacs
Clica per imprimir o per veure el DIPLOMA

INTRODUEIX EL CÒDIG SECRET

Oh, no!

Códig erroni

Havies d'apunta-los en un paper i introduir-los en el seu ordre!

TORNAR A INTENTAR