Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Minęło 40 dni od zmartwychwstania Jezusa. Wybieramy się na Górę Oliwną. Od Jerozolimy dzieli ją odległość drogi szabatowej, czyli około 1 km. Tu apostołowie byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Przeczytajcie uważnie Ewangelię na następnej stronie.

Jakie obietnice otrzymali apostołowie od Jezusa przed Jego odejściemdo nieba?

Dokąd z Góry Oliwnej poszli apostołowie?

Jaką obietnicę przekazali aniołwie uczniom Jezusa?

Gdzie będą świadczyć o Jezusie?

Jaką rolę spełnia Duch Święty?

Zstąpi na nich Duch Święty, otrzymają Jego moc, będą świadkami Jezusa

Będą świadczyć o Jezusiew Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi

Duch Świętyumacnia i uzdalnia do bycia świadkiem Jezusa

Apostołowie wracają z Góry Oliwnej do Jerozolimy.

Aniołowie zapowiadają powtórne przyjście Chrystusa

Świadek to taka osoba, która coś widzi, słyszy,czegoś dotyka, w czymśuczestniczy.Jezus zapowiedział apostołom,że gdy zstąpi na nich Duch Święty,staną się Jego świadkami.Świadek Jezusa widział:

Uzdrowienie niewidomego

Uciszenie burzy

Rozmnożenie chleba

Przemienienie Jezusa

Pojmanie Jezusa

Pusty grób

Wskrzeszenie Łazarza

Cudowny połów ryb

Drogę krzyżową

Złożenie ciała Pana do grobu

Śmierć Jezusa na krzyżu

Jezusa po zmartwychwstaniu

Uzdrowienie sługi setnika

Apostołowie nie pozostali na Górze Oliwnej. Wrócili do Jerozolimy, bytam rozpocząćgłoszenie Ewangeliio zmartwychwstałym Jezusie.To jesttakże nasze zadanie.Dziś, jutro i do końca życia każdy z nas ma obowiązek świadczenia o Jezusie.Pomaga nam w tym Duch Święty.

Gdzie my możemy świadczyć o Jezusie?

Proszę uzupełnijcie ćwiczenia na str. 104 i 105.