Want to make creations as awesome as this one?

sekunda

Transcript

SLOVÁ

KVÍZ

ŠTART

ODPOVEDAJTE NA OTÁZKY Z VIDEA

Akú teóriu predstavil už starý Grék Leukippos z Milétu?

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

W

V

STARTS WITH A

A

hmota je deliteľná do nekonečna

hmota nie je deliteľná do nekonečna

Nesprávne, znova.

Aristoteles

Demokritos

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

W

V

Ako sa volal ďalší grécky filozof, ktorý premýšľal o atómoch?

STARTS WITH B

B

A

Teória: Všetky prvky sa skladajú z nedeliteľných atómov. Kombináciou atómov vznikajú zlúčeniny. Kto ju definoval?

Dalton

Demokritos

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

W

V

A

STARTS WITH C

B

V ktorom storočí túto teóriu Dalton definoval?

19.

20.

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

W

V

A

STARTS WITH D

C

B

Kto vymyslel súčasné značenie prvkov?

Berzélius

Dalton

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

W

V

A

STARTS WITH E

D

C

B

Thomson

Rutherford

Z

Kto objavil záporne nabitý elektrón?

A

STARTS WITH F

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

C

B

Čo objavil v roku 1899 novozélandský fyzik Ernest Rutherford?

neutrón

Z

A

STARTS WITH G

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

druhy rádioaktivity

C

B

Ernest Rutherford ostreľoval alfa časticami zlatú fóliu. Pri tomto pokuse zistil, že atóm sa skladá z:

jadra a obalu

jadra

Z

A

STARTS WITH H

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

F

H

G

E

C

B

je veľmi malé

Z

Čo zistil Rutherford o rozmeroch jadra?

A

STARTS WITH I

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

G

K

J

F

I

H

je veľmi veľké

E

C

B

Nesprávne, ešte raz.

Chadwick

Bohr

Z

Kto objavil neutrón, ktorý se nachádza v jadre atómu?

A

STARTS WITH J

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

Q

P

O

H

N

M

J

L

K

F

J

I

E

C

B

Bohr

Born

Z

Kto tvrdil, že všetka energia je atómom pohlcovaná i atómom vyzarovaná v nedeliteľných „balíkoch“ alebo „kvantách“.

A

STARTS WITH K

D

V

Y

X

W

U

T

S

R

I

Q

P

H

O

N

G

M

L

F

K

J

E

C

B

elektróny

Z

A

Ktoré častice sa nachádzajú v jadre atómu?

D

STARTS WITH L

V

J

Y

X

I

W

H

U

T

G

S

R

F

Q

P

O

N

M

L

K

protóny

a neutróny

E

C

B

Z

Čím sa líšia jednotlivé atómy?

A

STARTS WITH M

D

V

Y

X

K

W

J

U

T

I

S

R

H

Q

P

G

O

N

F

M

L

počtom protónov

počtom elektrónov

E

C

B

Nesprávne, ešte raz.

Z

Z koľkých atómov akého prvku bol vytvorený v roku 1989 nápis IBM?

A

STARTS WITH N

D

V

L

Y

K

X

J

W

U

I

T

S

H

R

Q

G

P

O

F

N

M

35 atómov xenónu

53 atómov xenónu

E

C

B

Nesprávne, ešte raz.

neutrón

elektrón

Z

Ako sa nazýva neutrálna častica, ktorá sa nachádza v jadre atómu?

A

STARTS WITH O

D

V

M

L

K

Y

X

J

W

I

U

T

H

S

R

G

Q

P

F

O

N

E

C

B

protón

neutrón

Z

Ako sa nazýva kladne nabitá častica v jadre atómu?

A

STARTS WITH P

D

V

N

M

L

K

Y

J

X

I

W

U

H

T

S

G

R

Q

F

P

O

E

C

B

elektrón

protón

Z

Ako sa nazýva záporne nabitá častica v obale atómu?

A

STARTS WITH Q

D

V

O

N

M

L

K

J

Y

X

I

W

H

U

T

G

S

R

F

Q

P

E

C

B

Leukippos

Aristoteles

Z

Ako sa volá grécky filozof, ktorý ako prvý vyslovil myšlienku, že hmota sa skladá z nedeliteľných častíc.

A

STARTS WITH R

D

V

P

O

N

M

L

K

J

Y

I

X

H

W

U

G

T

S

F

R

Q

E

C

B

kvarky

elektróny

Z

Ako sa volajú častice, z ktorých sa skladajú protóny a neutróny?

A

G

STARTS WITH S

D

V

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

Y

X

H

W

G

U

T

F

S

R

E

C

B

obal

jadro

Z

Výrazne väčšia časť atómu. Má 10 000 krát väčší priemer ako jadro.

A

STARTS WITH T

D

V

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

Y

H

X

G

W

U

F

T

S

E

C

B

Rutherford

Bohr

Z

Ako sa volal fyzik, ktorý ostreľovaním zlatej fólie zistil zloženie atómu?

A

STARTS WITH U

D

V

S

P

R

Q

O

N

M

L

J

K

J

I

H

Y

X

G

W

F

U

T

E

C

B

silná

slabá

Z

Ako sa volá jadrová sila, ktorá zabezpečuje súdržnosť atómu?

A

STARTS WITHV

D

V

T

S

R

P

Q

O

N

M

L

K

J

I

H

G

Y

X

F

W

U

E

C

B

gravitačná

jadrová

Z

Názov sily, ktorá je na atómovej úrovni zanedbateľná.

A

STARTS WITH W

D

U

T

S

R

P

Q

O

N

M

L

K

J

I

H

G

Y

X

F

W

V

E

C

B

nie

áno

Z

Atóm je nedeliteľná častica.

A

STARTS WITH X

D

V

U

T

S

R

P

Q

O

N

M

L

K

J

I

H

G

Y

F

X

W

E

C

B

alchýmia

medicína

Z

Predchodkyňou chémie bola:

A

STARTS WITH Y

D

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

Y

X

E

C

B

pravda

lož

Z

Atóm je častica chemickej látky, zložená z jadra a obalu.

A

STARTS WITH Z

D

W

X

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

Y

E

C

B

A

D

W

X

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

Y

E

You win

C

B

Z

CONGRATULATIONS!

PLAY AGAIN?