Want to make creations as awesome as this one?

sekunda

Transcript

Nájdite KRSTNÉ meno významného chemika

Zadajte riešenie

Narodil sa 06.09.1766.
Pôsobil ako učiteľ, súkromný učenec a sekretár, od roku 1817 predseda Manchester Literary and Philosophical Society.

STOPA 01

STOPA 02

Uskutočnil množstvo experimentov, ktoré nakoniec viedli k prijatiu myšlienky atómov.

STOPA 03

STOPA 04

STOPA 05

Teoretizoval, že všetka hmota je tvorená atómami a že atómy sú príliš malé na to, aby boli viditeľné, „nerozštiepiteľné“ a nezničiteľné.

Vymyslel aj sústavu chemických značiek, ale presadila sa sústava od Berzelia.

Táto stopa bude odomknutá o 6 dni

Prejdite myškou, zaostrite a objavte stopy.

FIND THE CHARACTER

Enter the last name of the character in order

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

____

FIND THE CHARACTER

Enter the last name of the character in order

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

____

*

FIND THE CHARACTER

Enter the last name of the character in order

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

____

*

FIND THE CHARACTER

Enter the last name of the character in order

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

____

* *

FIND THE CHARACTER

Enter the last name of the character in order

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

____

* *

FIND THE CHARACTER

Enter the last name of the character in order

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

____

* * *

FIND THE CHARACTER

Enter the last name of the character in order

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

____

* * *

Nájdite KRSTNÉ meno významného chemika

SPRÁVNE

Na začiatku 18. storočia anglický chemik John Dalton uskutočnil množstvo experimentov, ktoré nakoniec viedli k prijatiu myšlienky atómov. Sformoval prvú atómovú teóriu od „smrti chémie“, ku ktorej došlo v priebehu predchádzajúcich 2000 rokov.

Dalton teoretizoval, že všetka hmota je tvorená atómami a že atómy sú príliš malé na to, aby boli viditeľné, „nerozštiepiteľné“ a nezničiteľné. Tiež teoretizoval, že všetky atómy daného prvku sú úplne rovnaké a atómy rôznych prvkov sú rôzne.

FIND THE CHARACTER

WRONG!

Try again?