Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) w szkole

dla nauczycieli i rodziców

Prezentacja podsumowująca szkolenie w ramach WDN

2019/2020

2

1

4

Plan prezentacji

 1. Czym jest APD?
 2. Symptomy obserwowane
  u dzieci z APD.
 3. Diagnoza dzieci z APD.
 4. Terapia dzieci z APD.
 5. Formy pomocy uczniowi z APD.

„Nauczyciele, terapeuci obserwują,

iż przybywa dzieci z problemami z percepcją

słuchową, dzieci, które mimo że ich słuch

fizjologiczny jest w normie (nie mają

niedosłuchu) funkcjonują jak osoby lekko

niedosłyszące, a uczenie się w oparciu

o bodźce słuchowe jest dla nich bardzo dużym

wyzwaniem.”


R. Borowiecka, Dziecko w równowadze, Warszawa 2015

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) to trudności w przetwarzaniu
i interpretowaniu informacji dźwiękowej jaką przekazało ucho do Ośrodkowego Układu Nerwowego.

O zaburzeniach przetwarzania słuchowego mówimy, gdy słuch fizjologiczny działa prawidłowo (wynik badania słuchu jest w normie).

definicja

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego funkcjonują – mają podobne trudności – jak dzieci z lekkim niedosłuchem.

Objawy te występują mimo prawidłowej inteligencji – dziecko nie jest niepełnosprawne intelektualnie.

!!!

 • Trudności w lokalizowaniu źródła dźwięku, czyli określaniu kierunku, z którego dochodzi dźwięku.
 • Trudności w rozumieniu mowy w szumie, hałasie.
 • Dziecko może wykazywać cechy nadwrażliwości słuchowej.
 • Trudności z utrzymywaniem uwagi słuchowej oraz męczliwość podczas czynności wymagających słuchania. Dziecko podczas zajęć lekcyjnych może szybko rozpraszać się. Wynika to między innymi z tego, że dziecko musi się bardzo skupiać i zużywać więcej energii na uważne słuchanie.
 • Trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem poleceń, zwłaszcza złożonych. Dotyczy to zarówno pracy na lekcji, jak
  i funkcjonowania w środowisku domowym.
 • Dziecko potrzebuje dużo więcej czasu na udzielenie odpowiedzi na pytanie – przetworzenie informacji, którą otrzymało.
 • Dziecko dużo lepiej funkcjonuje podczas pracy indywidualnej.
 • Ma trudności z różnicowaniem głosek oraz z analizą i syntezą słuchową. Może mylić podobnie brzmiące słowa orz błędnie je zapisywać.
 • Może mieć trudności w przyswajaniu umiejętności czytania i pisania.
 • Czasami występuje brak rozumienia wypowiedzi.
 • Słabsza pamięć słuchowa. Ma trudności z uczeniem się „na pamięć”.
 • Zwracanie uwagi na nieistotne bodźce dźwiękowe, kosztem tych które są w danej chwili ważne.
 • Podsumowując – wszystkie powyższe trudności mogą wtórnie utrudniać naukę w szkole na poszczególnych przedmiotach.


Charakterystyczne objawy widoczne u dzieci z APD

!

Diagnoza dzieci z APD

Diagnoza APD jest diagnozą wielospecjalistyczną i powinna

przebiegać dwuetapowo:

1. Badania wstępne, przesiewowe.

2. Diagnostyka wyższych funkcji słuchowych.


Badania diagnostyczne wykonywane są w specjalistycznych ośrodkach.


Tutaj można wykonać ankietę, dzięki której możemy określić ryzyko APD u dziecka.

Terapia dzieci z APD – przykładowe treningi słuchowe
i metody wspomagające:

 • Indywidualna stymulacja słuchu Johansena IAS
 • Metoda Tomatisa
 • Metoda terapią Warnkego
 • Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
 • Integracja sensoryczna
 • Logopedyczne i pedagogiczne treningi słuchowe


Formy pomocy uczniowi z APD

 • Wybrany trening słuchowy.
 • Usprawnianie percepcji słuchowej podczas zajęć logopedycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Włączenie terapii Integracji Sensorycznej oraz terapii ruchowych.
 • W miarę możliwości ograniczanie ilości bodźców dźwiękowych z uwagi na trudności z rozumieniem informacji werbalnych podczas pracy zbiorowej.
 • Zadbanie o właściwe miejsce w klasie uwzględniając potrzeby dziecka. Uczeń powinien siedzieć w jednej z pierwszych ławek, ale nie bezpośrednio przy oknie, blisko nauczyciela, który będzie mógł kontrolować uwagę oraz rozumienie.
 • Czynności wymagające uwagi słuchowej (np. dyktando) w miarę możliwości powinny być realizowane rano bądź, gdy dziecko nie jest zmęczone.
 • Zwrócenie uwagi na ważne informacje poprzez hasło: „Uwaga, to jest ważne”, można dodać również jakiś element wzrokowy.
 • Istotne polecenia należy wymawiać powoli, prostymi zdaniami, tak by było ono zrozumiałe, pomocne jest utrzymanie kontaktu wzorkowego. Zawsze należy się upewnić się czy dziecko rozumie polecenie.
 • Bardziej skomplikowane polecenia można dzielić na mniejsze partie – wykonywać etapami.
 • Wydłużanie czasu pracy.
 • Wsparcie emocjonalne. Wzmacnianie samooceny poprzez pochwałę opisową, docenianie za podjęty wysiłek, a nie za efekty pracy.

SYSTEM FM

System FM – może być pomocny
w funkcjonowaniu dziecka w szkole. Warto jednak najpierw wprowadzić trening słuchowy i poczekać na efekty. Jeśli mimo treningu oraz ćwiczeń w ramach zajęć specjalistycznych dziecko w dalszym ciągu ma trudności w funkcjonowaniu na lekcji można wprowadzić system FM. Często systemem jest objęte jedno ucho (wiodące), aby dziecko podczas zajęć lekcyjnych słyszało również wypowiedzi swoich rówieśników.


Na podstawie książki R. Borowieckiej „Dziecko w równowadze”
oraz wiedzy zdobytej na szkoleniach: „Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami
w nauce (zaburzenia przetwarzania słuchowego APD)” i
„Diagnoza i terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD wg Metody Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy”,
a także na podstawie własnego doświadczenia
opracowała Marcelina Malara.DZIĘKUJĘ