Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SANTIAGOVR_EN

Presentation

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

klasa 4,2,3,4,Pilecki i Inka- "żołnierze niezłomni",1,1,Powtórka z ostatniej lekcji,Jakie wydarzenie rozpoczęło II wojnę światową?Czym była okupacja?Jakie 2 państwa okupowały Polskę?W jaki sposób okupanci prześladowali Polaków?Czym była Armia Krajowa?Jakie działania prowadziły Szare Szeregi?Wyjaśnij, dlaczego Zośka, Alek i Rudy mogą być wzorem dla młodzieży?Opowiedz o Powstaniu Warszawskim.,Dzieci w obozie koncentracyjnym..,Auschwitz-BirkenauNapis na bramie głosi: "Praca czyni wolnym".,Budynki, w których mieszkali więźniowie.,Buty należące do więźniów, którzy zostali zamordowani.,OBOZY KONCENTRACYJNE,2,WITOLD PILECKI,Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej z Niemcami.Po przegranej Polaków udał się do Warszawy i był jednym z organizatorów konspiracyjnej organizacji, która miała walczyć z Niemcami.Pozwolił aresztowac się Niemcom, by dostać się do Auschwitz.Miał tam zgromadzić informacje o zbrodniach popełnianych przez Niemców.Pilecki organizował pomoc więźniom.Po 3 latach uciekł z obozu koncentracyjnegoDzięki niemu świat się dowoedział o masowym mordowaniu Żydów w komorach gazowych.,3,1. W maju 1945 r. zakończyła się II wojna światowa, Niemcy przegrali. Nie oznaczało to jednak wolności dla Polski.2. Sowieci narzucili Polakom swoje władze i na terenie Polski przebywały wojska radzieckie.3. Polakom nie wolno było krytykować władzy,. Groziła za to kara więzienia, a nawet śmierci.4. Nie wszyscy się na to godzili. Żołnierze nadal, po zakońzeniu wojny walczyli z komunistami. Nazywami ich "żołnierzaminiezłomnymi".,POLSKA pod rządami komunistów,4,TERROR KUMUNISTÓW,4. W 1947 roku został aresztowany. Podczas przesłuchania był torturowany.5. Został oskarżony o zdradę ojczyzny.6. Komuniści skazali Pileckiego na karę śmierci.,Armia Czerwona masowo aresztowała i mordowała członków Armii Krajowej.Walczyła także z "żołnierzami niezłomnymi", których skazywano na karę śmierci lub wieloletnie więzienie.Koniec wojny zastał Pileckiego poza granicami kraju. Postanowił wrócić, by zbierać informacje o zbrodniach komunistów.,,,5,INKA,Danuta SiedzikównaSanitariuszka Wileńskiej Brygady AK.Jej rodzice zginęli podczas wojny, również walczyli z Niemcami. Opiekowała się nią babcia.W 1946 r. została aresztowania.Podczas brutalnych przesłuchań nie zdradziła żadnych informacji.Została skazana na śmierć, nie miała jeszcze 18 lat.,6,Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba,1. Żołnierzy niezłomnych nazywamy również "żołnierzami wyklętymi".2. Dopiero po upadku komunizmu zostało przywrócone ich dobre imię.3. 1 marca obchodzony jest dzień pamięci "Żołnierzy Wykletych".,ZOŁNIERZE WYKLĘCI,7,By utrwalić wiadomości o Pileckim i Ince obejrzyj krótki film.,1,4,DZIĘKUJĘ,2,3