Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

Transcript

SPE-V06 Alzira,LA TRANSICIÓ CAP A L'E.S.O,,,EL SISTEMA EDUCATIU.,,L'E.S.O,Va des dels 12 fins als 16 anys.És una etapa obligatòria.Consta de 4 cursos.Major nombre de professorat.Major càrrega d'hores d'estudi.,,Té com a finalitat transmetre a tot l’alumnat els elements bàsics de la cultura, preparant-los per a accedir a les ensenyances de grau mitjà (Cicles formatius, ensenyances d´Arts Plàstiques i Disseny i/o Esportives , al Batxillerat)o al món laboral.,,Les matèries agrupades en àmbits.,,,,1r E.S.O: 30 hores setmanalsGeografia i història.Castellà.Matemàtiques.Primera llengua estrangera.Educació física.Valors ètics/religió.Valencià.Biologia i Geologia.Tecnologia.Música.Tutoria.,A 1r de l'ESOles matèries s'organitzaran en ÀMBITS.Per la qual cosa cadascun dels centres podrà agrupar les matèries en funció de les seus característiques, possibilitas i necessitats.Per tant un mateix professor us donarà varies matèries.,A partir d'este curs,,L'Avaluació,En els estudis d’Educació Secundària Obligatòria, es contemplen els exàmens de juliol per a aquells alumnes que no han superat en juny les matèries del curs en que esta matriculat, i/o tenen pendent matèries de cursos anteriors. És per això que tot el treball i l’esforç s'ha de concentrar durant tot el curs escolar. A més de l’avaluació inicial, es realitzen tres sessions d’avaluació per curs escolar. ,L'avaluació és continua.,Reforç (Valencià, Castellà, matemàtiquesEducació plàstica.Francés.Economia.Informàtica.Altres,Les optatives.,Hi ha una matèria optativa amb una distribució setmanal de dues hores. En cada Institut d’Educació Secundària s’ofereix la possibilitat d’estudiar vàries optatives, entre les que estan Francès i Informàtica (com a oferta obligatòria), a més d´altres que van a dependre de cada IES. Es pot triar la que es considere més adient als interessos, gustos o necessitats, i el centre adscriu a l’alumne a una de les tres opcions triades.,Info,,,Titulacions i estudis què dóna accés.,Si obtens el graduat en ESO,- FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ.- ENSENYANCES D´ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU MITJÀ.-ENSENYANCES ESPORTIVES DE GRAU MITJÀ.- BATXILLERAT.- MÓN LABORAL,- PROGRAMES DE FORMACIÓPROFESSIONAL BÀSICA- MON LABORAL,Si NO obtens el graduat en ESO,1.- L´alumnat que després de les proves de juny o juliol haja superat totes les matèries.2.- L´alumnat, que després de les proves extraordinàries no haja superat 1 ó 2 matèries del curs en el que està matriculat o cursos anteriors, i excepcionalment, tres matèries, sempre que l´equip docent, assessorat pel Departament d´Orientació consideren que no li impedeix seguir amb èxit el curs següent, que té possibilitats de recuperació i que la promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica.Els alumnes que al final de 1er., 2on. o 3er. no complisquen els requisits anteriors, podran repetir el curs una sola vegada, havent de repetir-lo en la seua totalitat.Podrás repetir dues vegades en tota l'etapa.,La promoció,,Promociona de curs:,- EDIFICI I INSTAL.LACIONS. L’IES és molt més gran que el teu col.legi i disposa d’aules matèria(tecnologia, laboratori...).,Diferències més significatives., ,- COMPANYS. Des que començares infantil has anat quasi sempre amb els mateixos companys i companyes, ara vas a canviar de grup, alguns companys de sempre continuaran al teu costat i en coneixeras altres nous. A més està la figura del delegat que representarà la teua classe durant tot el curs.,- ASSIGNATURES. A partir de la ESO augmenta el nombre de matèries i la seua dificultat va en augment, l’únic que has de fer és planificar-te per tindre temps per a tot i segur que obtens bons resultats.,- PROFESSORAT. També augmenta el nombre de professors, ja que cada un és especialista d’una matèria. Entre tots destaca el tutor que serà la persona més propera a tu i que estarà disposada a ajudar-te en qualsevol moment.,- HORARI. Canviarà el nombre de sessions al dia i la duració d’aquestes. A més disposes d’una hora setmanal per a tutoria, on tractareu temes molt interessants i que et serviran per la vida a l’institut.,Sugerències per al camí a l'ESO., Al fer-te un horari has de tenir en compte les recomanacions següents:• Tindre temps per a tot: estudiar, menjar, descansar, eixir amb els amics…• Establix sessions de 45-50 minuts i descansa 15 minuts entre cada sessió.• Comença amb les tasques o temes de dificultada mitjana, seguix amb la més difícil i deixa les més fàcils per al final.• Seguix sempre la mateixa rutina i veuràs com al final t'és molt fàcil seguir el horari.,PLANIFICA'T,Sugerències per al camí a l'ESO., Al tindre moltes assignatures i professors dirents, cal que apuntes tot el que et demanen a l'agenda.- Apunta el teu horari, aixi serà molt més ràpid preparar la motxila.- Utilitza diferents colors per als examens que per a les tasques diàries.- Apunta els terminis per entregar les tasques, així t'asegures d'entregar tot quan toca.,FES ÚS DE L'AGENDA,Sugerències per al camí a l'ESO.,La primera cosa que has de tindre elaborat és un esquema i resum del que estudiaràs, si açò ja ho tens seguix el procés següent:• Amb l'esquema-resum davant, tracta de dir-ho i recordar-ho establint relacions entre les diferents parts. Pot utilitzar mapes mentals, organitzadors gàfics o rutines de pensament.• Després repassa mentalment o en veu alta, fent-te preguntes i responent-te.• Posteriorment traça en un paper l'esquema. També pots explicar-li'l a un company, als teus pares…• Finalment recordaràs les parts més importants de l'esquema –resum. ,MILLORA LA TEUA MEMÒRIA,Alzira. IES públics.,Els IES de la zona,Alzira. IES Concertats.,, IES José María Parra.IES La MurtaIES Rei En Jaume,web,La PurísimaLa Sagrada Familia.Acadèmica Xúquer,Albalat: IES Sucro,Sollana :IES Sollana,Sueca: IES Joan Fuster,La Pobla llarga:IES Pere D'Esplugues.,Alguna pregunta?,Graciés per la teua atenció.,Gràciesper la teuaatenció