Want to make creations as awesome as this one?

Joc per repassar les figures musicals: negres, blanques, rodones, corxeres, semicorxeres, silencis... i també el seu valor.

More creations to inspire you

MATH VENN DIAGRAM

Challenge

ENGLISH SCHOOL VOCABULARY

Challenge

TRUE FALSE GEOGRAPHY

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

Transcript

FIGURES MUSICALS,COMENÇAR,QUIZ,MUSICAL,5 línies i 5 espais,Quantes línies i quants espais té el pentagrama?,Pregunta 1,QUIZ MUSICAL,5 línies i 4 espais,4 línies i 5 espais,Fantàstic!,SEGÜENT PREGUNTA,Son dues corxeres. Totes dues juntes valen 1 temps.,Com es diu i quants temps val aquesta figura?,Pregunta 2,QUIZ MUSICAL,Son dues corxeres. Totes dues juntes valen 2 temps.,Son dues negres. Totes dues juntes valen 2 temps.,Super!,SEGÜENT PREGUNTA,És una corxera i val 1 temps.,Com es diu i quants temps val aquesta figura?,Pregunta 3,QUIZ MUSICAL,És una negra i val 1 temps.,És una negra i val 2 temps.,Genial!,SEGÜENT PREGUNTA,Clau de do,Com es diu aquest símbol?,Pregunta 4,QUIZ MUSICAL,Clau de fa,Clau de sol,Fantàstic!,SEGÜENT PREGUNTA,És una blanca i val 2 temps.,Com es diu aquesta figura i quants temps val?,Pregunta 5,QUIZ MUSICAL,És una negra i val 1 temps.,És una blanca i val 4 temps.,Molt bé!,SEGÜENT PREGUNTA,4 temps,Quants temps val aquesta figura?,Pregunta 6,QUIZ MUSICAL,1 temps,2 temps,És una negra i val 1 temps.,Com es diu aquesta figura i quants temps val?,Pregunta 7,QUIZ MUSICAL,És una corxera i val 1 temps.,És una corxera i val 1/2 temps.,És una semicorxera i val 1/2,Com es diu aquesta figura i quants temps val?,Pregunta 8,QUIZ MUSICAL,És una semicorxera i val 1/4.,És una corxera i val 1/4.,És un silenci de corxera i val 1/2.,Com es diu aquesta figura i quants temps val?,Pregunta 9,QUIZ MUSICAL,És un silenci de corxera i val 1/4.,És un silenci de negra i val 1 temps.,És una blanca i val 2 temps.,Com es diu aquesta figura i quants temps val?,Pregunta 10,QUIZ MUSICAL,És una rodona i val 2 temps.,És una rodona i val 4 temps.,És un silenci de negra i val 1 temps.,Com es diu aquesta figura i quants temps val?,Pregunta 11,QUIZ MUSICAL,És un silenci de negra i val 2 temps,És un silenci de corxera i val 1 temps,,MOLT BÉ!JA HAS ACABAT EL QUIZ!,,,,Què t'ha semblat? L'has trobat difícil? Recordaves el nom de la majoria de figures i el seu valor?,És un silenci de rodona i val 2 temps.,Com es diu aquesta figura i quants temps val?,Pregunta 12,QUIZ MUSICAL,És un silenci de blanca i val 2 temps,És un silenci de blanca i val 1 temps,És un silenci de rodona i val 4 temps.,Com es diu aquesta figura i quants temps val?,Pregunta 13,QUIZ MUSICAL,És un silenci de rodona i val 2 temps,És un silenci de blanca i val 2 temps,2 temps i mig,Fixa't amb aquesta blanca amb punt. Recordes què vol dir el punt?Si la blanca val 2 temps, la blanca amb punt val ...,Pregunta 14,QUIZ MUSICAL,4 temps,3 temps,FALS,Digues si aquesta igualtat és certa o falsa:,Pregunta 15,QUIZ MUSICAL,,CERT,FALS,Digues si aquesta igualtat és certa o falsa:,Pregunta 16,QUIZ MUSICAL,,CERT,FALS,Digues si aquesta igualtat és certa o falsa:,Pregunta 17,QUIZ MUSICAL,CERT,7 pulsacions,Fixa't en la imatge. Quantes pulsacions/temps sumen totes aquestes figures?,Pregunta 18,QUIZ MUSICAL,9 pulsacions,8 pulsacions,9 pulsacions,Fixa't en la imatge. Quantes pulsacions/temps sumen totes aquestes figures?,Pregunta 19,QUIZ MUSICAL,6 pulsacions,8 pulsacions,8 pulsacions,Fixa't en la imatge. Quantes pulsacions/temps sumen totes aquestes figures?,Pregunta 20,QUIZ MUSICAL,9 pulsacions,7 pulsacions,Fantàstic :),SEGÜENT PREGUNTA,Super!,SEGÜENT PREGUNTA,Genial :),SEGÜENT PREGUNTA,Molt bé!,SEGÜENT PREGUNTA,Fantàstic!,SEGÜENT PREGUNTA,Genial :),SEGÜENT PREGUNTA,Super:),SEGÜENT PREGUNTA,Genial :),SEGÜENT PREGUNTA,Fantàstic :),SEGÜENT PREGUNTA,Molt bé :),SEGÜENT PREGUNTA,Genial :),SEGÜENT PREGUNTA,Fantàstic:),SEGÜENT PREGUNTA,Molt bé:),SEGÜENT PREGUNTA,Super:),SEGÜENT PREGUNTA