Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

accésa FP-BÀSICA2a oportunitat

Jóvens majors de 17 anys en l'any natural i ménys de 30 que complisquen amb els requisits per a ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i que no tinguen cap títol de FP ni qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets. A més han de trobar-se actualment desescolaritzats i sense ocupació.

Art. 29 Decret 135/2014Llei 18/2014 (títol IV, capítol I)Resolució calendari i procedim. admissió FP de cada curs

REQUISITS DELS DESTINATARIS

RESERVA DE PLACES EN CASOS ESPECÍFICS:

persones amb diversitat funcional: 5% places

PRIORITATS D'ACCÉS

La prioritat en l'admissió es resoldrà per mitjà de la lletra establerta a la resolució que cada any regula els procediments selectius a les AAPP.

creat per:Raúl CastellóMabel Ferrairó

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.