Want to make creations as awesome as this one?

príma

Transcript

VZDUCH

Breakout

štart

Čo je vzduch? Význam vzduchu.

Pripravený???

úvod

misie

odmena

Úvod

Vzduch je zmes plynov, ktorá tvorí plynný obal Zeme - atmosféru. Atmosféra sa skladá z niekoľkých vrstiev. Vo vrstve najbližšie k zemi má vzduch najvyššiu hustotu. Atmosféra sa podieľa na obehu vody v prírode a udržiavaní vhodnej teploty na Zemi.

Poďme ďalej...

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

Misie

Prejdite všetky misie ...

1

2

3

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

Poďme ďalej...

Misia 01

VZDUCH je zmes plynov - dusíka, kyslíka a iných plynných látok, napr. oxidu uhličitého a vodnej pary..

Správne odpovedajte na otázky.

Question 1/3

Ktorý plyn je vo vzduchu najviac zastúpený?

dusík

oxid uhličitý

kyslík

Question 2/3

Aké je percentuálne zastúpenie kyslíka vo vzduchu?

1 %

21 %

78 %

Question 3/3

Vzduch je:

para

rôznorodá zmes

rovnorodá zmes

Yeeeeeaaaaaahhhh!!

Výborne :-)

Poďme ďalej ...

1

Lorem ipsum dolor sit amet dolor consecteteur

späť

Dajte si pozor na medveďa!

Prečítajte si učebnicu na strane 45.

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

Poďme ďalej ...

Misia 02

Jednotlivé zložky získavame destiláciou skvapaľneného vzduchu.

Vyberte správne tvrdenie.

Question 1/3

Dusík je jedným zo stavebných zložiek bielkovín.

False

True

Dusík je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu. Vzduch obsahuje 78 % dusíka. Latinský názov dusíka je NITROGÉNIUM.

Dusík je inertný plyn (ťažko reaguje s inými zlúčeninami).

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

Question 2/3

Kyslík je nevyhnutný na dýchanie.

False

True

Kyslík je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu. Vzduch obsahuje 21 % kyslíka. Latinský názov je OXYGÉNIUM.

Kyslík je veľmi reaktívny prvok. Podporuje horenie, hnitie, koróziu.

Vzduch je rovnorodá zmes zložená z dusíka, kyslíka a iných plynných látok.

Question 3/3

Oxid uhličitý využívajú rastliny pri fotosyntéze.

False

True

Oxid uhličitý je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu. Ťažší ako vzduch. Nedýchateľný.

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

GOOOOOD!!!

Výborne :-)

Poďme ďalej ...

2

Lorem ipsum dolor sit amet dolor consecteteur

Bez vzduchu by nemohol existovať život na Zemi!!!

OOOOHH!!

Nie je tu nič, ale vonku je medveď ....

Try again

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

Poďme ďalej ...

Mission 03

Vzduch je významnou surovinou.

Vyberte správny obrázok.

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

Question 1/3

Ktorý obrázok znázorňuje fotosyntézu?

Dôležitým dejom pre život na Zemi je fotosyntéza. Prebieha v zelených raslinách, pôsobením slnečného žiarenia a chlorofylu. Pri fotosyntéze vzniká kyslík a cukor (glukóza).

Question 2/3

Fotosyntéza prebieha iba v:

Zelené rastliny, v ktorých fotosyntéza prebieha, udržiavajú stále množstvo kyslíka vo vzduchu, preto je dôležité, aby sme sa o zeleň starali.

Question 3/3

Produktom fotosyntézy je:

Pri fotosyntéze sa využíva oxid uhličitý a voda, pričom vzniká kyslík a cukor (glukóza).

Ďalšie čísla sú 3-4

Poďme ďalej ...

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

Dajte si pozor na pascu

Try again

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

****

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1***

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

12**

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

123*

Lorem ipsum dolor sit amet consecteteur, auri morca nian, dolore et magna.

Pozorne si všimnite všetky čísla po zvládnutí každej misie.

Try again

Koniec hry. Gratulujeme!!!

Pošlite mi, prosím, nakreslený obrázok alebo fotografiu znázorňujúcu fotosyntézu. Ďakujem a teším sa na všetky príspevky.