Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Przedszkole
w sytuacji kryzysowej

Wyniki ankiet rodziców i nauczycieli Przedszkola nr 196 Kraina Misiów kwiecień/maj 2020 roku

start

- zagrożenie koronawirusem

Ankieta dla nauczycieli

Pytania 6-10

Ankieta dla rodziców

Informacje ogólne

Pytania 1-5

Pytania 6-10

Wnioski

Wnioski

Rekomendacje

Koniec

Pytania 1-5

INFORMACJE OGÓLNE

 • Ankieta dla rodziców i nauczycieli została przeprowadzona z końcem kwietnia i początkiem maja 2020 roku w ramach międzyprzedszkolnego, ogólnopolskiego projektu badawczego PRZEDSZKOLE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ - ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM. Pomysłodawcą, autorem i organizatorem projektu jest Przedszkole nr 201 Misia Ursynka w Warszawie.
 • Badanie miało formę anonimowych ankiet on-line.
 • W ankiecie dla rodziców znalazło się 10 pytań w tym dwa pytania otwarte.
 • Do przedszkola uczęszcza 99 dzieci. Zostało wypełnionych 68 ankiet. Uważamy to za bardzo dobry wynik i dziękujemy za zaangażowanie.
 • W ankiecie dla nauczycieli znalazło się 10 pytań. Połowa z nich to były pytania otwarte.
 • Zostało wypełnionych 9 ankiet, na 9 nauczycielek i specjalistek biorących udział w zdalnym nauczaniu. Dziękujemy za 100% zaangażowanie.

CZEGO CHCIELIŚMY SIĘ DOWIEDZIEĆ?

 • Jak rodzice oceniają obecną działalność przedszkola? Czy korzystają ze zdalnego nauczania, czego od nauczycieli i przedszkola aktualnie oczekują? Czy to co aktualnie robimy jest przydatne oraz zgodne z oczekiwaniami rodziców i potrzebami dzieci?
 • Jak nauczyciele radzą sobie w sytuacji zdalnego nauczania? Czy i jak realizują swoje obowiązki zawodowe? Jakie mają trudności? Na ile wspiera ich dyrektor? Co im daje doświadczenie zdalnego nauczania?
 • Ustalić pozytywne i negatywne skutki sytuacji kryzysowej dla środowiska przedszkolnego.

Lorem ipsum dolor sit amet

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

Pytanie 1

Pytanie 2

Jak radzicie sobie Państwo z opieką nad dzieckiem w sytuacji zamknięcia przedszkola?

Jak radzą sobie dzieci w zaistniałej sytuacji?

Jak oceniacie Państwo działalność przedszkola, pomimo jego zamknięcia?

Pytanie 3

Czy nauczyciele kontaktują się z Państwem systematycznie pomimo zamknięcia przedszkola?

Pytanie 4

Ankieta dla rodziców

Lorem ipsum dolor sit amet

Pytanie 5

Skąd Państwo najczęściej pozyskujecie informacje na temat zdalnego nauczania prowadzonego przez przedszkole?

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

Ankieta dla rodziców

Pytanie 6

Czy nauczyciele przekazują Państwu propozycje zabaw i zajęć edukacyjnych dla dzieci, które można wykorzystać w domu?

Czy korzystacie Państwo w domu z propozycji zabaw i zajęć edukacyjnych przekazywanych przez nauczycieli?

Pytanie 7

Jakiego rodzaju propozycje zabaw i zajęć dla dzieci są najbardziej przydatne Państwa zdaniem w domu?

Pytanie 8

Pytanie 9

Jakimi formami kontaktu z nauczycielami jesteście Państwo najbardziej zainteresowani w aktualnej sytuacji?

Pytanie 10

Czego Państwo obecnie oczekujecie od nauczycieli i przedszkola?

Jak radzicie sobie Państwo z opieką nad dzieckiem w sytuacji zamknięcia przedszkola?

Jak radzicie sobie Państwo z opieką nad dzieckiem w sytuacji zamknięcia przedszkola?

Jak radzą sobie dzieci w zaistniałej sytuacji?


Jak oceniacie Państwo działalność przedszkola, pomimo jego zamknięcia?


Czy nauczyciele kontaktują się z Państwem systematycznie pomimo zamknięcia przedszkola?

Skąd Państwo najczęściej pozyskujecie informacje na temat zdalnego nauczania prowadzonego przez przedszkole?

Czy nauczyciele przekazują Państwu propozycje zabaw i zajęć edukacyjnych dla dzieci, które można wykorzystać w domu?


Czy korzystacie Państwo w domu z propozycji zabaw i zajęć edukacyjnych przekazywanych przez nauczycieli?


Jakiego rodzaju propozycje zabaw i zajęć dla dzieci są najbardziej przydatne Państwa zdaniem w domu?

Zajęcia plastyczne (42)

zajęcia na komputerze (15)

Zajęcia muzyczne (10)

Karty pracy (10)

Zabawy i ćwiczenia
ruchowe (9)

Angielski (7)

Edukacyjne (7)

Gry i zabawy (6)

Ćwiczenia logopedyczne (5)

Opowiadania, wierszyki, zagadki (4)

Wszystkie (3)

Angażujące dziecko, bez udziału rodzica (3)

Matematyczne (3)

Rozwojowe/ rozwijające (3)

Z aktywnym udziałem rodzica (1)

Brak odpowiedzi (1)

( ) - liczba wskazań

W tym:

interaktywne (8) np. „tablice interaktywne”, „grupowa tablica ze zdjęciami”, „doskonały pomysł tablic interaktywnych dzięki czemu dzieci mają kontakt między sobą”, „zabawy interaktywne”, „interaktywne”, „ robienie foto”

filmiki edukacyjne (5) np. „linki do tematycznych filmików”, „krótkie filmiki, które uczą”, „filmiki zwłaszcza z angielskiego”, „materiały video”

gry on-line (2)

Zajęcia plastyczne, kreatywne, manualne. W tym:

wycinanie i klejenie (8)

kolorowanie i kolorowanki (7)

rysowanie (2)

W odpowiedziach znalazły się też takie, jak: „malowanie” , „zabawa farbami i kredkami”, „zadania kreatywne”, „prace ręczne”, czy „klejenie badziewia”.

Przykładowe wypowiedzi: „nauka piosenek”, „śpiewanie”, „linki do piosenek”, „piosenki po polsku i po angielsku”, „rytmika”, „muzyczne”.

W tym takie odpowiedzi, jak: : „łamigłówki”, rebusy, szarady itp.”, „znajdź różnice”, „sudoku itp.”, „zadania do wydruku”.

W tym przygotowujące do nauki w szkole, grafomotoryczne. Przykładowe wypowiedzi: „zajęcia ogólne (realizowanie podstawy programowej)”, „zajęcia przygotowujące do szkoły”, „tematyczne prace, zadania”, „zadania mające na celu wspomożenie pisania”.

W tym takie wypowiedzi, jak: „zabawy tematyczne”, „gry edukacyjne”, „zabawy polegające na konstruowaniu”.

Dokładne wypowiedzi respondentów wliczone do tej kategorii: „rozwojowe, koedukacyjne, „zadania rozwijające”, „rozwijające percepcję wzrokowo- słuchową”.

W tym jedna osoba dodała: „niestety problem polega na tym, że nie mamy czasu ich realizować”.


Jakimi formami kontaktu z nauczycielami jesteście Państwo najbardziej zainteresowani w aktualnej sytuacji?

Czego Państwo obecnie oczekujecie od nauczycieli i przedszkola?


Kontynuacji dotychczasowych działań

Utrzymania kontaktu (9)

Wyrozumiałości i wsparcia (9)

Wskazówek do zorganizowania dzieciom czasu w domu (8)

Życzenia zdrowia, wytrwałości, uśmiechu dla nauczycieli (5)


Niczego (4)

Brak odpowiedzi (3)

Zajęć on-line (2)

Otwarcia przedszkola (2)

Inne (5)

() - liczba wskazań

Kategoria zawiera wypowiedzi mówiące o tym, że wszystko jest ok, nie należy nic zmieniać, oczekujące kontynuacji dotychczasowych działań. Znalazły się tam też takie wypowiedzi, jak: „Niczego poza to co nauczyciele w tej chwili oferują”, „Cotygodniowych zadań które są przysyłane 😊”, „ „Nie mamy żadnych oczekiwań ponad to co jest proponowane”, „Takiego wsparcia i pogody ducha jak robią to cały czas”, „Wsparcia jak do tej pory”, „Jest dobrze tak jak jest:)”, „Jest ok, proszę niczego nie zmieniać”, „W obecnej sytuacji aktywna postawa nauczycieli wręcz przerasta nasze oczekiwania”, czy „Nasze Panie z przedszkola, z Panią Jolantą Jabłońską na czele, są idealne”.

Pojedyncze wypowiedzi:

 • "Nauczyciele są super, ale co z tego gdy rodzice nie wiedzą jak znaleźć czas aby pogodzić wszystkie obowiązki. Pomimo starań nauczycieli domowa edukacja to fikcja."
 • "Zaangażowania! Czegoś więcej niż wysłania maila z kolorowankami i szlaczkami raz w tygodniu."
 • "Odwołania remontu w czasie dyżuru wakacyjnego."
 • "Informacji bieżących o tym co się dzieje i będzie działo odnośnie funkcjonowania przedszkola."
 • "Przygotowania przedszkola i nauczycieli pod względem sanitarno-epidemiologicznym do prowadzenia bezpiecznych zajęć w dobie korononawirusa po otwarciu placówki."


Kategoria Stałego kontaktu zawiera też odpowiedzi dotyczące utrzymania kontaktu dziecka z grupą i nauczycielami np. spotkania on-line. Brzmiały one: „Byłoby super gdybyśmy raz na jakiś czas robili video spotkania dzieci z danej grupy by mogły chociaż pomachać sobie”, „spotkań video, aby razem się widzieć, razem pośpiewać itp.”, „Spotkań online z nauczycielami i innymi dziećmi”, „Rozmowa video z dziećmi”, „stałego kontaktu”, „systematycznego kontaktu”, „Kontaktów indywidualnych. W miarę możliwości oczywiście.”, „Organizacja utrzymania stałego kontaktu syna z nauczycielami i dziećmi z grupy”, „Wzmacnianie więzi dziecka z grupa i nauczycielami”.

Na kategorię Wyrozumiałości i wsparcia, złożyły się takie wypowiedzi: „Wyrozumiałości, iż nie każde dziecko przyswaja daną wiedzę w tym samym czasie”, „Wyrozumiałości.. dziecko zamknięte w domu, bez kontaktu z innymi dziećmi, bez ruchu może nie mieć ochoty na wykonywanie zajęć. Pojawia się złość i bunt. Nic na siłę.”, „by nie mieli nam za złe niezrealizowanego materiału po powrocie :D”, „Wsparcia”, „Wsparcia w nauczaniu domowym”, „Wsparcia, zrozumienia”, „Wsparcia psychicznego w zaistniałej sytuacji.”, „Nie wymagania przesyłania prac wykonanych przez dzieci”.

Dokładne wypowiedzi: „Otwarcia przedszkola”, „Panie starają się nam dać zajęcia dla dzieci, a co może dać przedszkole.. otworzyć drzwi jak najszybciej.. co w chwili obecnej jedynie realne”.

Dokładne wypowiedzi: „Organizacji zajęć online: zarówno grupowych, jak i indywidualnych (np. logopeda)” i „Zdalnego nauczania online, a nie maili”.

W tej kategorii obok „Propozycji zabaw”, „wskazówek do zorganizowania dzieciom czasu w domu” znalazły się takie odpowiedzi jak: „Dalszych propozycji ciekawych zabaw, ale bez konkursów z wyznaczonym terminem”, „Pomysłów na zajęcia kreatywne dla dzieci, proste metody na ćwiczenie ręki, kreatywne zabawy, pomysły na proste zajęcia plastyczne z rzeczy dostępnych w domu”, „ciekawych zadań zgodnych z zainteresowaniem dzieci”, „Zajęć, ale takich, które nie wymagają wielu godzin pracy”.

Dokładne wypowiedzi: „wytrwałości i zdrowia”, „Wytrwałości”, „Życzymy im dużo zdrowia :)”, „Aby byli zdrowi i czuli nasze wsparcie”, „Uśmiechu i jak najszybszego spotkania :)

75%

Wnioski - ankiety dla rodziców

 • 68 osób uczestniczących w badaniu na 99 dzieci uczęszczających do przedszkola, to dobra efektywność badania
 • 75% ankietowanych rodziców uważa, że radzi sobie dobrze z opieką nad dziećmi w sytuacji zamknięcia przedszkola
 • Także dzieci w 84% w zaistniałej sytuacji radzą sobie dobrze
 • 69% ankietowanych pozytywnie ocenia działalność przedszkola
 • Zdecydowana większość rodziców potwierdza, że nauczyciele się z nimi systematycznie kontaktują
 • "Poczta internetowa prowadzona przez nauczycieli” była wskazana jako najczęstrze źródło pozyskiwania informacji o zdalnym nauczaniu prowadzonym przez placówkę.
 • 80% badanych rodziców potwierdziło pocztę internetową jako najbardziej preferowaną formę kontaktu z nauczycielami w aktualnej sytuacji.

 • Nauczyciele przekazują rodzicom propozycje zabaw i zajęć edukacyjnych, które można wykorzystać w domu
 • 85% badanych potwierdza, że korzysta w domu z przesyłanych propozycji zabaw i zajęć
 • 62% osób za najbardziej przydatne propozycje zajęć uznało zajęcia plastyczne, kreatywne, manualne
 • 34% ankietowanych oczekuje kontynuacji dotychczasowych działań
 • W pytaniach zainteresowanie kontaktami on-line pojawia się bardziej w kontekście podrzymywania kontaktów i relacji, niż nauki

 • Z ankiet wyłania się pozytywny odbiór zdalnej pracy placówki podczas zamknięcia przedszkola.
 • W odpowiedziach na pytanie dotyczące oczekiwań wobec nauczycieli i przedszkola pojawiają się wypowiedzi odzwierciedlające trudności rodziców związanych z przedłużającą się sytuacją zamknięcia przedszkola oraz brakiem informacji na temat dalszych form funkcjonowania placówki

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

Ankieta dla nauczycieli

Pytanie 1

Jak radzisz sobie w sytuacji konieczności prowadzenia zdalnego nauczania?

Jak oceniasz zdalne nauczanie zorganizowane przez dyrektora przedszkola?

Pytanie 2

Która z metod pracy zdalnej zaproponowana przez dyrektora okazała się dla Ciebie szczególnie przydatna?

Pytanie 3

Pytanie 4

Czy uważasz, że pomimo zamknięcia przedszkola realizujesz swoje zadania

i obowiązki zawodowe?

Pytanie 5

Na czym obecnie polega Twoja praca? Podaj konkretne przykłady.

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

Ankieta dla nauczycieli

Pytanie 6

Ile godzin w ciągu dnia przeznaczasz na pracę?

Skąd czerpiesz pomysły na realizację treści programowych w ramach zdalnego nauczania?

Pytanie 7

Co sprawia Ci największą trudność w wykonywaniu pracy w obecnych warunkach?

Pytanie 8

Pytanie 9

Czy możesz liczyć na wsparcie dyrektora w zaistniałej sytuacji?

Pytanie 10

Jakie widzisz pozytywne strony zdalnego nauczania?

Jak radzisz sobie w sytuacji konieczności prowadzenia zdalnego nauczania?

Jak oceniasz zdalne nauczanie zorganizowane przez dyrektora przedszkola?


Która z metod pracy zdalnej zaproponowanej przez dyrektora okazała się dla Ciebie szczególnie przydatna?

Przesyłanie materiałów mailem (5)
Tygodniowy pakiet zadań (2)
Możliwość doboru komunikowania się zgodnego z potrzebami dzieci i rodziców; zaufanie i wsparcie w naszych działaniach (2)
Tworzenie kart pracy (1)
Systematyczne dzielenie się pomysłami i materiałami, które mogą być pomocne w przygotowaniu pracy zdalnej dla dzieci (1)
Indywidualny kontakt z rodzicami (1)
przypinanie prac na tablicy przedszkola (1)

( ) - liczba wskazań


Czy uważasz, że pomimo zamknięcia przedszkola realizujesz swoje zadania i obowiązki zawodowe?

Przygotowywanie, opracowywanie materiałów dla dzieci (7)
Kontakt z rodzicami (7)
Wyszukiwanie ciekawych materiałów (4)
Monitorowanie aktywności dzieci (4)
Przygotowywanie materiałów indywidualnych dla dzieci zgodnych z ich potrzebami (3)
Integracja grupy, działania zachęcające do utrzymania ciągłego kontaktu (2)
Pojedyncze wypowiedzi (8)

Na czym obecnie polega Twoja praca? Podaj konkretnte przykłady.

( ) - liczba wskazań

Pojedyncze wypowiedzi nie przyporządkowane do żadnej kategorii:

 1. „wspólne ustalanie ze zmienniczką zadań”
 2. „konsultacje z psychologiem dotyczące dzieci”
 3. „wsparcie rodziców w zaistniałej sytuacji”
 4. „wspieranie grona pedagogicznego w zaistniałej sytuacji (współpraca, plany, pomysły, materiały)”
 5. „poznawanie i testowanie narzędzi do zdalnego nauczania”
 6. „zapoznawanie się z wytycznymi MEN i innymi dokumentami”
 7. „przygotowywanie planów miesięcznych uwzględniających obecne okoliczności”
 8. „wiele innych”


Przykładowe odpowiedzi w tej kategorii: kontakt mailowy z rodzicami”, „systematyczny kontakt z rodzicami, „utrzymywanie kontaktu mailowego oraz telefonicznego z rodzicami w celu otrzymania informacji zwrotnych o przydatności wysyłanych materiałów, zainteresowaniach, potrzebach czy też trudnościach dzieci”.

Przykładowe odpowiedzi w tej kategorii: „Przygotowanie zadań do pracy w domu z zajęć ogólnych oraz języka angielskiego”, „Przygotowanie materiałów do pracy zdalnej, tak by były nie tylko atrakcyjne dla dzieci, ale też różnorodne i pomimo ograniczeń w postaci braku materiałów i sprzętu mogły z nich korzystać wszystkie dzieci.”, „Tworzenie kart pracy”.

W tym: „ Wyszukuję środków realizacji podstawy programowej takich, aby były one ciekawe zarówno dla dzieci jak i rodziców - zachęcały do wspólnej zabawy, gier”.

Dokładne wypowiedzi: „obserwacja aktywności domowej dzieci”, „odbieranie wiadomości i zdjęć z realizacji zadań”, „zamieszczanie zdjęć do prezentacji”, „monitorowanie pracy dzieci poprzez tablice internetowe Padlet”.

Na tą kategorię złożyły się następujące odpowiedzi: „przygotowywanie zabaw terapeutycznych do wykonania w warunkach domowych”, „materiałów dla dzieci zgodnie z ich potrzebami i możliwościami rodziców”, „przygotowywanie, w miarę potrzeby dodatkowych materiałów dla poszczególnych dzieci (zabawy i ćwiczenia ruchowe, karty pracy, zadania bez użycia ekranu itd.)”.

Na tą kategorię złożyły się następujące odpowiedzi: „integracja grupy (tworzenie i moderowanie tablic grupowych dla dzieci i rodziców, organizowanie grupowych przedsięwzięć)”, „Urozmaicanie i wzbogacanie pracy zdalnej w różnego rodzaju akcje, dodatkowe zabawy, materiały dla dzieci, które mają na celu integrowanie grupy i utrzymanie wzajemnego, ciągłego kontaktu”.

Ile godzin w ciągu dnia przeznaczasz na pracę?

Skąd czerpiesz pomysły na realizacje treści programowych w ramach zdalnego nauczania?

Z portali internetowych (9)
Własne pomysły, doświadczenie, dotychczasowy dorobek, zgromadzone pomoce (8)
Z wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i specjalistami (4)
Pomoce, inspiracje wysyłane przez dyrektora (2)
Pojedyncze wypowiedzi (2)


( ) - liczba wskazań

Dokładne wypowiedzi: „z kontaktów z ludźmi i wymiany doświadczeń”, „od innych nauczycieli i pedagogów”, „z konsultacji z innymi nauczycielkami”, „grupy zrzeszające nauczycieli”, „współpraca z koleżankami”.

Pojedyncze wypowiedzi nie przyporządkowane do żadnej kategorii:

 1. „programów do których jest niewielki dostęp”
 2. „z webinariów”


Co sprawia Ci największą trudność w wykonywaniu pracy w obecnych warunkach?

This is a paragraph of text waiting to be awesome content

Godzenie życia zawodowego i prywatnego, w tym opieka nad własnymi dziećmi (5)
Brak trudności (3)
Brak mierzalności podjętych wysiłków, zasadności własnej pracy (2)
Brak dzieci, brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi (2)
Pojedyncze wypowiedzi (4)

( ) - liczba wskazań

Pojedyncze wypowiedzi nie przyporządkowane do żadnej kategorii:

 1. brak wiedzy i umiejętności dotyczącej pracy z komputerem”
 2. „brak dobrego sprzętu”
 3. „bazowanie na zaangażowaniu rodziców”
 4. „dostosowanie i zoptymalizowanie doboru narzędzi i materiałów do dzieci i ich sytuacji”

Czy możesz liczyć na wsparcie dyrektora w zaistniałej sytuacji?

Jakie widzisz pozytywne strony zdalnego nauczania?

Stały kontakt z rodzicami (5)
Zaangażowanie rodziców w edukację dzieci (3)
Zadowolenie rodziców, pozytywne informacje zwrotne (2)
Podnoszenie kwalifikacji, poznanie nowych narzędzi do nauczania zdalnego (2)
Integracja grupy (2)
Pojedyncze wypowiedzi (5)

( ) - liczba wskazań

Pojedyncze wypowiedzi nie przyporządkowane do żadnej kategorii:

 1. „świetna współpraca ze zmienniczką”
 2. „poznanie siebie w nowej sytuacji”
 3. „świadomość dzieci, że ich dotychczasowy świat nie zniknął, tylko przeniósł się w inny wymiar”
 4. „ciekawa aktywność dzieci i ich wielkie zaangażowanie”
 5. „ochrona zdrowia”


Dziękujemy za udział w ankietach

i zapoznanie się z ich wynikami

75%

Wnioski - ankiety dla nauczycieli

 • Zdecydowana większość nauczycielek dobrze radzi sobie w sytuacji prowadzenia zdalnego nauczania
 • Wszystkie pozytywnie oceniają zdalne nauczanie zorganizowane przez dyrektora przedszkola
 • Najwięcej osób wskazało przesyłanie materiałów mailem, jako najbardziej przydatną metodę pracy zdalnej zaproponowaną przez dyrektora
 • Praca nauczycieli polegała na: wyszukiwaniu, opracowywaniu, wysyłaniu materiałów dla dzieci (grupowych i indywidualnych), kontakcie z rodzicami, monitorowaniu aktywności dzieci, integracji i utrzymaniu relacji grupowych, współpracy z nauczycielami i specjalistami, wspieraniu rodziców w zaistniałej sytuacji, wspieraniu siebie nawzajem w zaistniałej sytuacji, poznawaniu i testowaniu narzędzi do zdalnego nauczania, zapoznawaniu się z wytycznymi MEN i innymi dokumentami, przygotowywanie planów miesięcznych uwzględniających obecne okoliczności i innych.

 • Większość nauczycielek uważa, że pomimo zamknięcia przedszkola realizuje swoje obowiązki zawodowe
 • Większość nauczycielek pracuje minimum 5h (3 osoby) lub więcej (5 osób)
 • Wszystkie nauczycielki naszego przedszkola czerpią pomysły na realizację treści programowych w ramach zdalnego nauczania z portali internetowych. Poza tym korzystają z własnych pomysłów, doświadczenia, współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami
 • Wśród trudności w wykonywaniu pracy w obecnych warunkach największą sprawia nauczycielkom pogodzenie obowiązków zawodowych i życia prywatnego. Aż 1/3 badanych zadeklarowała brak trudności

 • 100 % nauczycielek potwierdza, że może liczyć na wsparcie dyrektora w zaistniałej sytuacji
 • Jako najczęstrze pozytywne strony zdalnego nauczania wymieniane były kwestie związane ze stałym kontaktem z rodzicami

Rekomendacje

 • Wykorzystywanie zdobytych umiejętności i narzędzi pracy zdalnej w codziennej pracy z dziećmi po powrocie do placówki.
 • Utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami, nawiązywanie współpracy i relacji, także poprzez narzędzia zdalnej komunikacji. Warto zauważyć, że jako pozytywne strony zdalnego nauczania większość odpowiedzi związana była z kontaktem z rodzicami. Pokazuje to wagę, jaką mają kontakty i współpraca z rodzicami w pracy nauczyciela.
 • Dzielenie się z rodzicami swoją pracą, podejmowanymi wysiłkami, zaangażowaniem. Próba pokazania, że nie jesteśmy po przeciwnych stronach nauczyciele – rodzice. Jesteśmy w tej samej sytuacji - musimy godzić pracę zawodową z obowiązkami życia prywatnego. Wszystkim potrzebny jest kontakt w celu wymiany informacji, szukania wspólnych, optymalnych rozwiązań, zrozumienie i wsparcie.
 • Podjęcie próby zdefiniowania na czym może polegać praca zdalna z dziećmi w wieku przedszkolnym odnosząc się do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz podstawy programowej. Wypracowanie własnych standardów.