Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POWTÓRZENIE LEKTUTR
OBOWIĄZKOWYCH

ZEMSTA ALEKSANDRA FREDRY

100 pytań z "Zemsty"

Spis treści

FAKTY

GATUNEK I BUDOWA
RODAJE KOMIZMU
TYTUŁ
BOHATEROWIE
JĘZYK
ZEMSTA NA PLAKACIE
RECENZJA FILMU A. WAJDY

1

2

3

4

5

6

7

8

Na skalistej górze w pobliżu miejscowości Odrzykoń w Podzamczu znajdują się ruiny rycerskiego zamku z XIV wieku. Zamek ten nazywany "Kamieniec" zbudowany został za panowania Kazimierza Wielkiego. W kolejnych wiekach budowla była wiele razy przebudowywana.

W czasie potopu szwedzkiego zamek został uszkodzony, potem jeszcze wojska Rakoczego nadwyrężyły mury. Od tego czasu zamek niszczał, a w XIX był już w kompletnej ruinie.
W takim stanie był zamek, kiedy zwiedzał go Aleksander Fredro. W Zemście opisał spór między właścicielami zamku, o których dowiedział się z przekazów pisanych. Bohaterami kłótni były dwa rody - Firlejowie, którzy w XVII wieku posiedli zamek średni i Skotniccy zasiedlający zamek górny.

Back

fakty

GATUNEK I BUDOWA UTWORU


Komedia ma klasyczną kompozycję.
Akcja przebiega w 5 fazach. Są to :
ekspozycja
zawiązanie
perypetie
punkt kulminacyjny
rozwiązanie

Back

RODZAJE KOMIZMU

  • słowny
  • sytuacyjny
  • postaci

Back

TYTUŁ

Back

Paradoksalnie zemsta Rejenta na Cześniku, a w odwecie Macieja na sąsiedzie doprowadza do szczęśliwego finału. Młodzi nareszcie nie muszą się ukrywać, a ślub łączy zwaśnione rody.

BOHATEROWIE

CZEŚNIK

REJENT

PAPKIN

PODSTOLINA

KLARA

WACŁAW

0

Back

Sarmatów do polskiej literatury wprowadziła kultura baroku. Ich żywot nie kończy się jednak na wieku XVII i XVIII.

Pozytywnych szlachciców - Sarmatów kreuje Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu", ukazując ich w dobie napoleońskiej jako wielkich patriotów.

Mistrzowskie portrety kreśli także hrabia Fredro. Dramaturg uwypukla ciemną stronę sarmackiej natury, a zatem: kłótliwość, gwałtowność, skłonność do wszczynania bójki, zachłanność, pychę, fałszywą pobożność, brak tolerancji, zakłamanie, wyrachowanie, tchórzostwo.

Nazwisko Cześnika doskonale oddaje jego charakter. To człowiek porywczy, nieobliczalny w afekcie, ale też prostolinijny, odważny, szczery.

Rejenta nazwisko także charakteryzuje. Mężczyzna jest małomówny, jednak nie bierny. Knuje jak lis, by dokuczyć sąsiadowi. podżega przeciw niemu innych. Mimo wykształcenia spisuje fałszywy pozew. Jest też bigotem.

Nazwisko tego bohatera również wiele znaczy. Pochodzi od papki, a zatem resztek z pańskiego stołu. Papkin jest skazany na łaskę i niełaskę Cześnika, bowiem nie ma domu ani majątku. Wszystko przegrał w karty. Jego odwagę, o której tak wiele mówi, bardziej do mysiej niźli lwiej należałoby porównać. Papkin to typowy żołnierz samochwała tchórzem podszyty.

Podstolina to typowa żona modna. Pod wieloma względami przypomina bohaterkę satyry Krasickiego - jest damą, dba o dobre maniery i modne stroje, jednak nie ma majątku. Z wyrachowania i konieczności poszukuje męża. W tym aspekcie bardzo przypomina Telimenę z "Pana Tadeusza".

Klara to skromna, niewinna, acz sprytna i rezolutna dziewczyna. Szczerze kocha Wacława, dlatego skupia się na pogodzeniu stryja z sąsiadem i szuka sojuszników dla swojej misji.

Wacław to typowy amant, aczkolwiek w wielu aspektach podporządkowuje się woli Klary. Jest w niej zakochany do tego stopnia, że gotów jest porwać dziewczynę, byleby móc z nią spędzić życie.

JĘZYK ZAWIERA:

  • REGIONALIZMY - WYRAZY Z GWARY MAŁOPOLSKIEJ

  • KOLOKWIALIZMY, W TYM WULGARYZMY

  • LATYNIZMY - POWIEDZENIA ŁACIŃSKIE

  • FRAZEOLOGIZMY - PRZYSŁOWIA, AFORYZMY

  • INDYWIDUALIZACJĘ MOWY BOHATERÓW PIERWSZOPLANOWYCH

ZRÓŻNICOWANIE

LEKSYKI (SŁOWNICTWA) W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA BOHATERA I WYKONYWANEGO ZAJĘCIA

Back

PRZYJRZYJ SIĘ PLAKATOM I ODCZYTAJ SYMBOLE ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ KOMEDII ALEKSANDRA FREDRY

Back

RECENZJA ADAPTACJI FILMOWEJ ZEMSTY W REŻYSERII

ANDRZEJA WAJDY z 2002 r.

Back

Dziękuję za uwagę !

Jola Żukowska