Want to make creations as awesome as this one?

Informació sobre la preinscripció, matrícula, oferta formativa i pàgina web de l'escola d'Adults Lloreda

Transcript

3

Escola Adults Lloreda

ESCOLA PÚBLICA

2

1

4

Web Escola

Matrícula

Fotos Escola

Oferta Formativa

2

3

5

Tallers

4

Gràcies

6

Preinscripció

1

1

Preinscripció

COM:On line: enviar al correu: a8061580@xtec.cat 1- Full de preinscripció emplenat 2- Fotocòpia DNIPresencial:respectar les normes de seguretat i emplenardeclaració responsable - Declaració responsable - Declaració responsable menors(També trobareu els documents per emplenar al web de l'escola)MENORS de 18 anys:- Full preinscripció signat pel representant legal- Adjuntar fotocòpia que acrediti la filiació (DNI, llibre de família, etc.)

Menú

2

Matrícula

QUAN: La matrícula dels alumnes admesos serà entre el 2 i el 9 de setembre.La dels que hagin quedat en llista d’espera o que no hagin fet preinscripció serà a partir del 10 de setembre. DOCUMENTACIÓ: Fotocòpia DNICOM: es farà de forma telemàtica i de forma presencial. Encara no tenim els fulls de matrícula. Us anirem informant.

Menú

3

Formació instrumental Llengua catalana Llengua castellana Llengua anglesa Competència digital COMPETIC Curs preparació Accés Cicles Grau Mitjà (PPAM) Curs preparació Accés Cicles Grau Superior (PPAS)Graduat en educació secundària per a adults

Inicials i formació bàsica

Preparació proves Accés

Suport IOC (GESO)

Menú

4

Ràdio: L’Ascensor Grup de conversa de Català Grup de conversa de CastellàGrup de conversa d'Anglès. Speaking Point

TALLERS

Menú

FOTOS ESCOLA

Edifici Escola

Entrada Principal

Aula PPA

Aula Biblioteca

Aula Informàtica

Zona Proves Nivell

Menú

GRÀCIES!

Escola Adults Lloreda

Més Informació al WEB

INici