Want to make creations as awesome as this one?

IES Durango BHI ikastetxekoa

More creations to inspire you

SPANISH VOCABULARY: STORES

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

Transcript

Hasiera,Sare Hezkuntza gelan2020-2021, ,Ikasleen konpetentzia digitala garatzeko,,Hezkuntza Sailaren Programa,Irakasleon formazioan sakontzeko,Diru-laguntzak: ikasleek gailua erosteko,Gaztelaniaz / Castellano, ,Desarrollar la competencia digital del alumnad@,,Programa del Departamentode Educación,Profundizar en la formación del profesorado,Ayuda económica: compra dispositivos,Euskaraz,Zergatik eta zertarako digitalizazio prozesua?,¿Por qué o para quéla digitalización?,,,Ikasleen konpetentziak garatzea da gure helburua,Objetivo:Desarrollar las competencias del alumnado,IkasleeK lortu beharreko konpetentziak,Gaztelaniaz / Castellano,Competencias a adquirir por el alumnado,Euskaraz,Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia,Proiektu honekin bereziki lantzen den Konpetentzia:,Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital,Competencia principal a desarrollar con este proyecto:,1 Moodle plataforma (Hezkuntza Saila) edo bestelako Ingurune Birtualak,4 Bestelako programa eta baliabideak,2 Liburu digitalak (Liburuen Kudeaketa Solidarioa),Ikaskuntza-irakaskuntza prozesua,3 Ikasle bakoitzak bere ekoizpen digitalak argitaratzeko Portfolioa,3 Portfolio de los alumnos donde publican contenidos digitales por asignaturas,Procesoenseñanza-aprendizaje,4 Otros programas y recursos,2 Libros digitales(Liburuen Kudeaketa Solidarioa),1 Plataforma Moodle (Hezkuntza Saila) u otros Entornos Virtuales de aprendizaje,,,20162017,20182019,20172018,Gela pilotoa:2. DBH,Sare Hezkuntza Gelan,Ikastetxeko digitalizazio prozesua (1):,2. DBH osoa3. DBH osoa4. DBH gela pilotoa,2. DBH osoa3. DBH gela pilotoa,Aula piloto:2º ESO,2º ESO3º ESOAula piloto 4º ESO,2º ESOAula piloto 3º ESO,,,20202021,Sare Hezkuntza Gelan,2, 3, 4 DBH mailak,Ikastetxeko digitalizazio prozesua (2):,20192020,ESO 2º, 3º y 4º,DBH: 1, 2, 3 eta 4Batxilergoa: 1 eta 2,ESO: 1º, 2º, 3º y 4ºBachiller: 1º y 2º,IKT Heldutasun Eredua,Ikastetxeko digitalizazio prozesua:,Maila ertaina(2015),Helburua: Maila aurreratua 2020-2021,eredua,Ikastetxeak erreferentziazko gailua zehaztu,Oreka: Ezaugarriak vs Prezioa,1 x 1,1 alumn@ x 1 equipoEquipo de referencia en el CentroCaracterísticas mínimasEquilibrio: características vs precioCercania y comodidad,Ikasle 1 x Gailu 1,Gutxiengo baldintzak,Aukeran eman: Gertutasuna,Ikastetxeak aukeratutako gailua / Dispositivo de referencia,,Gailuak erosteko diru-laguntza,Deialdi berria: irailean espero da,Iazko dealdia,Gaztelaniaz / Castellano,,Subvencion para la adquisición de equipos,Previsión nueva convocatoria: septiembre,Convocatoria anterior,Gaztelaniaz / Castellano,Erreserbak: 2020-06-30,Proximidad - Comercio localServicio Técnico y botiquín,Erosketa aukera:,266.75,Gertutasuna - HerrikoaZerbitzu Teknikoa eta botikina,Oharra:Beranduago jasotako eskaerek prezio igoera izan dezakete /A partir de esa fecha puede haber un incremento en el precio,Berriz ikusi,Informazio gehiago /Más información,info@durangobhi.net