Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

FRENCH: LE FUTUR

Presentation

Transcript

Com treballem a l'ESO,durant confinament?,Us recordem els criteris d'avaluació que seguiremius mostrem les eines que utilitzaran els alumnes per presentar les tasques,,22:04,Criteris d'avaluació3r trimestre i eines de treball,Cliqueu a la imatge i se us desplegaran en format canva,22:10,Els docents de matemàtiques, de biologia i geologia/física i química i de tecnologia fan 2 hores de meets setmanals. Expliquen tasques, resolen dubtes i organitzen dinàmiques d'aprenentatge.,MEET àmbit científic,Meets virtuals amb cada grup classe,Els docents de català, castellà i anglès realitzen 2 hores de meets setmanals per comentar les tasques, resoldre dubtes i dinamitzar els alumnes amb activitats col·lectives.,MEET àmbit lingüístic,MEET àmbit humanístic,MEET de tutoria,Els docents de socials, música, visual i plàstica, tutopia i educació física realitzen 2 hores de meets setmanals i organitzen les tasques, responen als dubtes dels alumnes i plantegen algunes dinàmiques conjuntes,Els tutors i cotutors dediquen una hora setmanal a la tutoria de grup, i organitzen tutories individuals d'orientació als joves que ho demanen.,MEETS extres,A més a més dels meets fixes establerts, cada setmana se'n convoquen alguns d'extres de les diferents matèries i, de vegades fins i tot en petit grup, en funció de la complexitat de les tasques a comentar, dels dubtes dels alumnes o de les necessitats que sorgeixen.,Fem infografies sobre lectures,Imitem els booktubers,22:12,Una proposta a realitzar després de realitzar la lectura d'una novel·la, ha estat fer-ne un canva per recomanar-la.,Una tasca relacionada amb el St Jordi, va ser la creació de poemes en les 3 llengües.,Un dels projectes relacionats amb la lectura ha estat demanar als alumnes que fessin de booktubers,Dissenyem lapbooks de temes d'història,Una activitat de recerca d'informació i de sintetització creativa de les explicacions trobades ha estat fer un lapbook d'història,ALGUNS EXEMPLES D'ACTIVITATS REALITZADES,Fem de poetes,Fem auques literàries,Els alumnes han realitat explicacions sobre diversos períodes literaris, creant auques.,Ems motivem amb propostes artístiques,Ens posem a la pell d'un personatge històric,22:12,S'ha impulsat la creativitat dels alumnes des de totes les matèries.,A través d'un site sobre El Quijote, treballem molts aspectes de llengua castellana,Elaborem una rosa química,MÉS EXEMPLES D'ACTIVITATS REALITZADES,Investiguem el coronavirus,Fem la nostra mascareta,Projecte interdisciplinari sobre la II Guerra Mundial. Seguim un site,S'ha creat una rosa diferent des de les matèries de l'àmbit científic i tecnològic.,Des de la tecnologia s'ha treballat la fabricació artesanal d'una mascareta.,Coneixem El Quijote,De de la matèria de matemàtiques s'han proposat activitats contextualitzades en el moment actual,Fem tutoria,Treballem amb llibres i presentacions digitals,22:12,,S'han continuat plantejant activitats més sistemàtiques des de totes les matèries.,S'ha continuat amb les activitats dels llibres digitals que tenien els alumnes: el d'anglès, el de science bits, el de tecnologia, el d'onmat (matemàtiques)...,Som tutòpics,Des de la tutopia s'han fet propostes de reflexió en relació al moment actual i uns minutets de relaxació i meditació en algun meet..,MÉS EXEMPLES D'ACTIVITATS REALITZADES,Resolem tasques sistemàtiques ,Cada setmana es fa un meet de tutoria col·lectiva per mantenir el vincle i la cohesió del grup-classe. Es realitzen dinàmiques diverses i es fan activitats d'orientació per a estudis postobligatoris a 4t d'ESO,Dissenyem pòsters per a un Congŕes científic,Inventem jocs,22:12,,Cada setmana treballem un hàbit per reforçar la feina feta al llarg del curs: apoderar l'alumne perquè lideri el seu aprenentatge,Inventem jocs que ens mantindran actius i en fem presentacions,Ampliem repertori d'eines digitals.,Fem un site amb el recull d'eines digitals que aprenem,MÉS EXEMPLES D'ACTIVITATS REALITZADES,Repassem els 7 hàbits per ser persones altament eficients ,Estudiem malalties poc freqüents i en fem pòsters digitals.,Creen un fotorrelat,Inventem històries i les representem amb imatges,22:05,Els docents rebem totes les tasques de l'alumnat pel classroom i allà els posem comentaris per dir-los què està bé i què cal millorar. L'important és que revisin les tasques i les millorin per aprendre.,Exemples de com el professorat dona feedback als alumnes?,Exemple de correccióal classroom,Exemples de com es donen feedback entre ells, els propis alumnes?,22:11, Enquesta de satisfacció a famílies per saber com valoren la feina de l'escola. Enquestes de satisfacció a l'alumnat per saber com s'està treballant des del confinament i quina valoració en fan o quines demandes de millora tenen. Trucades de seguiment a les famílies per saber com estan i quines dificultats tenen els joves per seguir la dinàmica escolar en confinament.,Acompanyament d'alumnat i de famílies durant el confinament, Atenció per part de la psicòloga del centre a les famílies que ho han demanat.Meets de tutoria a famílies que ho han sol·licitat.Tutories individuals virtuals a l' alumnat que les ha demanat.Suport tècnic del nostre informàtic als joves a qui no els ha funcionava el portàtil.,,Normativa que hem creat per als meets virtuals amb els grups-classe,22:01,cliqueu la imatge,1,Seguirem, amb il·lusió, acompanyant els vostres fills i filles !