Want to make creations as awesome as this one?

wniebowstąpienie prezentacja

More creations to inspire you

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

Transcript

,,Katecheza 13,,START ,Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,Powierz teraz siebiei swoje sprawy Panu Bogu. Powiedz Mu co czujesz, czego pragniesz. Może chciałbyś o coś poprosić, może przeprosić?Na pewno masz za co Bogu dziękować.,Na POCZĄTEK,ROZPOCZNIJ MODLITWĄ,,Wprowadzenie,Już za kilka dni obchodzić będziemy jedno z największych świąt chrześcijańskich. Na dzisiejszym spotkaniu czeka nas WYPRAWAna wyjątkową górę...Otóż, 40 dni po Zmartwychwstaniu Jezusa, apostołowie stali się świadkami niezwykłego wydarzenia... Co się dokładnie wydarzyło? Dowiesz się na dzisiejszej lekcji.,Tak wygląda dzisiaj,Góra Oliwna, Najpierw musimy dotrzeć na szczyt góry położonej niedaleko Jerozolimy.,+ info,"Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimiei w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi»Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowiew białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»".(Dz 1, 8-11),Z Pisma Świętego,Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna.Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała.,Możesz obejrzeć...,a TERAZ OBRAZ,"W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby taknie było, to bym wam powiedział.Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem". (J14,2-3),Pan Jezus tajemnicą swojego wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się.Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego odejścia:,Zapowiadając swoje wniebowstąpienie Jezus obiecał, że w niebie przygotuje miejsce dla każdego człowieka. To miejsce jest prawdziwym mieszkaniem, w którym zamieszkamy już na zawsze.,,Idę przygotować wam miejsce,Jestem z wami aż do skończenia świata,Mimo tego, że Jezus wstąpiłdo nieba jest obecny na ziemiw swoim Słowie i sakramentach, a szczególniew Euchartystii.,Wiele razy Jezus zapowiadał, że przyjdzie powtórnie na ziemię w sposób widzialny. Nastąpi to na końcu świata. Wówczas wszyscy zmartwychwstaną, a On dokona Sądu Ostatecznego żywychi umarłych.,Przyjdzie powtórnie,,Droga do nieba Wniebowstąpienie wskazuje cel życia każdego człowieka wierzącego, którym jest szczęście wieczne w niebie.,, ,Misja,Apostołowie otrzymali od Jezusa obietnicę DUCHA ŚWIĘTEGO. Dzięki Niemu zaczęli odważnie mówić innym ludziomo Chrystusie, którego widzieli i słyszeli. Po wniebowstąpieniu uczniowie wrócilido Jerozolimy, oczekując na ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. To jest także NASZE zadanie! Przyjąć DUCHA ŚWIĘTEGO i być ŚWIADKIEM PANA JEZUSA !!! ,Jakie jest Twoje świadectwo o Jezusie?,vew, Być świadkiem Jezusa dzisiaj,śWIADECTWO,W Polsce Uroczystość Wniebowstąpienia od 2004 r. obchodzimyw VII Niedzielę Wielkanocną. W tym dniu po zakończeniu liturgii zdejmuje się z ołtarza figurę zmartwychwstałego Chrystusa oraz czerwoną stułę z krzyża.,W liturgii,Ćwiczenie,Dziękujemy!!!,diec. sandomierska,Zapraszamy na kolejną katechezę.