Want to make creations as awesome as this one?

wniebowstąpienie prezentacja

TranscriptUroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego


START

Katecheza 13

Na POCZĄTEK

ROZPOCZNIJ MODLITWĄ

Powierz teraz siebie
i swoje sprawy Panu Bogu. Powiedz Mu co czujesz, czego pragniesz. Może chciałbyś o coś poprosić, może przeprosić?

Na pewno masz za co Bogu dziękować.


Wprowadzenie

Już za kilka dni obchodzić będziemy jedno z największych świąt chrześcijańskich. Na dzisiejszym spotkaniu czeka nas WYPRAWA
na wyjątkową górę...

Otóż, 40 dni po Zmartwychwstaniu Jezusa, apostołowie stali się świadkami niezwykłego wydarzenia...
Co się dokładnie wydarzyło? Dowiesz się na dzisiejszej lekcji.

Tak wygląda dzisiaj

Góra Oliwna

Najpierw musimy dotrzeć na szczyt góry położonej niedaleko Jerozolimy.

+ info

Góra Oliwna – wzniesienie położone we Wschodniej Jerozolimie

(818 m n.p.m). Leży na wschodnim krańcu Jerozolimy i oddziela miasto

od Pustyni Judzkiej.

Ze zbocza góry rozpościera się rozległy widok na Święte Miasto Jerozolimę z charakterystyczną złotą Kopułą na Skale.

Od Starego Miasta i Ofelu oddziela je Dolina Cedronu. Jest równoległe

do Wzgórza Świątynnego. Na jego stokach od strony wschodniej znajdują się arabskie osiedla Al Azarija (Betania) oraz Betfage. Na zboczu zachodnim

w kierunku Wzgórza Świątynnego położony jest rozległy cmentarz żydowski,

a u podnóża góry, od strony zachodniej, rozciąga się Ogród Oliwny. Drzewa oliwne porastają to wzgórze od tysięcy lat, czemu sprzyja dogodny klimat

i żyzność gleby. Najstarsze na pewno pamiętają Jezusa Chrystusa.

"Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi» Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie
w białych szatach. I rzekli: «Mężowie
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się
w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»".(Dz 1, 8-11)

Z Pisma Świętego

a TERAZ OBRAZ

Możesz obejrzeć...

Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna.

Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała.

"W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak
nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem". (J14,2-3)

Pan Jezus tajemnicą swojego wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się.

Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego odejścia:


Idę przygotować wam miejsce

Zapowiadając swoje wniebowstąpienie Jezus obiecał, że w niebie przygotuje miejsce dla każdego człowieka. To miejsce jest prawdziwym mieszkaniem, w którym zamieszkamy już na zawsze.

Jestem z wami aż do skończenia świata

Mimo tego, że Jezus wstąpił

do nieba jest obecny na ziemi
w swoim Słowie i sakramentach,
a szczególnie
w Euchartystii.


Przyjdzie powtórnie

Wiele razy Jezus zapowiadał, że przyjdzie powtórnie na ziemię w sposób widzialny. Nastąpi to na końcu świata. Wówczas wszyscy zmartwychwstaną, a On dokona Sądu Ostatecznego żywych
i umarłych.

Droga do nieba Wniebowstąpienie wskazuje cel życia każdego człowieka wierzącego, którym jest szczęście wieczne w niebie.

Misja


Apostołowie otrzymali od Jezusa obietnicę DUCHA ŚWIĘTEGO. Dzięki Niemu zaczęli odważnie mówić innym ludziom

o Chrystusie, którego widzieli i słyszeli.
Po wniebowstąpieniu uczniowie wrócili
do Jerozolimy, oczekując na ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

To jest także NASZE zadanie!
Przyjąć DUCHA ŚWIĘTEGO i być ŚWIADKIEM PANA JEZUSA !!!

śWIADECTWO

Być świadkiem Jezusa dzisiaj

vew

Jakie jest Twoje świadectwo o Jezusie?

świadek

1. «osoba obecna przy czymś i mogąca opowiedzieć o tym»

2. «osoba powołana przez sąd do złożenia zeznań dotyczących okoliczności rozpatrywanej sprawy»

3. «osoba obecna przy dokonaniu aktu prawnego i potwierdzająca podpisem ten akt»

Słownik Języka Polskiego

świadek - «osoba obecna przy czymś i mogąca opowiedzieć o tym»

Słownik Języka Polskiego

W liturgii

W Polsce Uroczystość Wniebowstąpienia od 2004 r. obchodzimy

w VII Niedzielę Wielkanocną. W tym dniu po zakończeniu liturgii zdejmuje się z ołtarza figurę zmartwychwstałego Chrystusa oraz czerwoną stułę z krzyża.

Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone
w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych, najczęściej łączono modlitwę z postem. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii około roku 470 biskup diecezji Vienne — Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne. W poniedziałek poleca się odprawić Mszę Świętą „w okresie zasiewów”, we wtorek — „o uświęcenie pracy ludzkiej”

i w środę — „za głodujących”.


Ćwiczenie

Odpowiedz na pytania, a odpowiedzi zapisz do zeszytu.

  1. Jak nazywała się góra z której Jezus wstąpił do nieba?
  2. Ile dni po zmartwychwstaniu miało miejce wniebowstąpienie Jezusa?
  3. Jaką obietnicę otrzymali od Jezusa Apostołowie w dzień wniebowstąpienia?

Dziękujemy!!!


Zapraszamy na kolejną katechezę.

diec. sandomierska