Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Koncert Wojskiego na rogu

adam mickiewicz"Pana Tadeusz"

start

Wysłuchaj sygnału, jaki mógłby zagrać Wojski na rogu. Jak ci się podoba?

Temat:Niezwykły koncert Wojskiego- omawiamy fragment "Pana Tadeusza" Adama MickiewiczaKryteria do lekcji:1. Poznaję fragment utworu "Pan Tadeusz"2. Przygotowuję notatkę na temat gry na rogu3. Znajduję w tekście przykłady środków stylistycznych (epitety, porównania, onomatopeje, ożywienie, metafory4. Znajduję w tekście przykłady środków rytmizujących tekst (rym, refren). Określam typy rymów.5. Uzupełniam kartę pracy.

Jeśli wolisz odsłuchać recytacji, kliknij w mikrofon

Róg bawoliróg myśliwski Zygmunta III, wykonany z rogu ostatniego tura żyjącego w Polsce Róg tucholskiróg hrabiego Antona von Sporcka na Kuksie – duży róg jednozwojowy róg pszczyński

STR. 205 Kliknij, aby wysłuchaćhttps://drive.google.com/open?id=11CGklLGXmKpjvLo8Bfum_jujAwmvLyJk

Wspaniały koncert Wojskiego na rogu...Pomyśl, co jest tematem fragmentu utworu.

Na zdjęciu obraz: Franciszek Kostrzewski, Polowanie, 1863 MNKI/M/2082

O czym opowiada tekst ?...

"Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypiętySwój róg bawoli [...]""I zagrał: róg jak wicher wirowatym dechem,Niesie w puszczę muzykęi podwaja echem."

"Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieniMocą, czystością, dziwną harmoniją pieni."

[...] myśliłbyś, że róg kształty zmieniałI że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,Udając głosy zwierząt: to raz w wilczą szyjęPrzeciągając się, długo, przeraźliwie wyje;Znowu, jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło,Ryknął;

"Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru,Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru."

WYKONAJ POLECENIE W ZESZYCIE. PAMIĘTAJ, ABY TWOJA NOTATKA NIE BYŁA DŁUŻSZA/ WIĘKSZA / NIŻ PÓŁ STRONY, WIĘC WYBIERZ TYLKO NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE.

Środki stylistyczne

+info

+info

+info

+info

"Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty [...]"

"[...] róg jak wicher wirowatym dechem, Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem."

"Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka; Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie; A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie."

[róg] to raz w wilczą szyję Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje; Znowu, jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło, Ryknął;

1.

2.

3.

4.

wyraz dźwiękonaśladowczy - oddaje charakter dźwięku, pozwala sobie go wyobrazić. Róg naśladował odgłosy polowania.

ANIMIZACJA- róg zdaje się ożywać w rękach Wojskiego, raz przypomina wycie wilka, raz odzywa się jak niedźwiedź.

EPITET - opisuje kształt i kolor rogu

PORÓWNANIE- wskazuje na podobieństwo kształtu rogu do zwojów węża dusiciela

Środki stylistyczne

+info

+info

+info

+info

Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki, Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.

"Bo w graniu była łowów historyja krótka: Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;

"I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza, Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,"...

[...] Jakby w rogu były setne rogi, Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi, Strzelców, psiarni i zwierząt;

1.

2.

3.

4.

POWTÓRZENIE- powtarza się nie tylko słowo coraz, ale też po nim następują przymiotniki określajace muzykę, wszystkie w stopniu wyższym. Pozwala to ukazać stopniowe (krok po kroku) zanikanie muzyki, cichnięcie i podkreślić trwanie tego w czasie.

WYLICZENIE- pozwala w tym miejscu osiągnąć efekt nagromadzenia efektów dźwiękowych. Pokazuje, że w melodii mieszało się MNÓSTWO różnych dźwięków. Dynamizuje też tekst.

UOSOBIENIE- dęby zyskują cechy ludzkie, powtarzają sobie melodie jak plotkę. Autor kojarzy echo wśród drzew z rozmawiającymi ludźmi.

ARCHAIZM- wyraz przestarzały, który użyty w tym miejscu, nadaje historii polowania podniosły, bardziej uroczysty charakter.

Jaki układ rymów zastosowano we fragmencie?

RYMYPARZYSTE

RYMYOKALAJĄCE

RYMYKRZYŻOWE

"Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki, Powtarzały je dęby dębom, bukom buki."

TAK, ŚWIETNIE! - to rymy parzyste

RYMY W UKŁADZIE:

RYMY W UKŁADZIE:

RYMY W UKŁADZIE:

Karta pracy ucznia

Uzupełnij tabelkę, wstawiając cytaty z tekstu inne niż przykłady w lekcji.jEśLI ZNAJDZIESZ INNY ŚRODEK, MOŻESZ GO WPISAć W OSTATNIE RZĘDY TABELI.L.p.nazwa środka stylistycznego przykład z tekstu - cytat1.EPITET2.PORÓWNANIE3.ONOMATOPEJA4.OŻYWIENIE5.UOSOBIENIE6.WYLICZENIE7.POWTÓRZENIE8........9..........

Narysuj w zeszycie ten róg, który podoba ci się najbardziej (bawoli, pszczyński, angielski lub inny) i podpisz go.

Przepisz do zeszytu TYLKO zdania prawdziwe. (4)Na rogu gra leśniczy Wojski, kończąc polowanie na niedźwiedzia.Róg Wojskiego był metalowy, błyszczący i prosty.W epopei A. Mickiewicza zastosowano rymy parzyste.Dźwięk rogu udawał odgłosy polowania.W koncercie przeszkadzały szczekające psy.Autor porównuje kształt rogu do splotów węża.

Dziękuję za udział w lekcji

Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie