Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Koncert Wojskiego na rogu

adam mickiewicz "Pana Tadeusz"

start

Temat: Niezwykły koncert Wojskiego- omawiamy fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza


Kryteria do lekcji:

1. Poznaję fragment utworu "Pan Tadeusz"

2. Przygotowuję notatkę na temat gry na rogu

3. Znajduję w tekście przykłady środków stylistycznych (epitety, porównania, onomatopeje, ożywienie, metafory

4. Znajduję w tekście przykłady środków rytmizujących tekst (rym, refren). Określam typy rymów.

5. Uzupełniam kartę pracy.


Wysłuchaj sygnału, jaki mógłby zagrać Wojski na rogu. Jak ci się podoba?

Jeśli wolisz odsłuchać recytacji, kliknij w mikrofon

STR. 205 Kliknij, aby wysłuchać

https://drive.google.com/open?id=11CGklLGXmKpjvLo8Bfum_jujAwmvLyJk

Róg bawoli


róg myśliwski Zygmunta III, wykonany z rogu ostatniego tura żyjącego w Polsce


Róg tucholski

róg hrabiego Antona von Sporcka na Kuksie – duży róg jednozwojowyróg pszczyński
Wspaniały koncert Wojskiego na rogu...

Pomyśl, co jest tematem fragmentu utworu.

Na zdjęciu obraz: Franciszek Kostrzewski, Polowanie, 1863
MNKI/M/2082

O czym opowiada tekst ?...

"Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty

Swój róg bawoli [...]"

"I zagrał: róg jak wicher wirowatym dechem,

Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem."


"Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni

Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni."

[...] myśliłbyś, że róg kształty zmieniał

I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,

Udając głosy zwierząt: to raz w wilczą szyję

Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje;

Znowu, jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło,

Ryknął;

"Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru,

Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru."

WYKONAJ POLECENIE W ZESZYCIE. PAMIĘTAJ, ABY TWOJA NOTATKA NIE BYŁA DŁUŻSZA/ WIĘKSZA / NIŻ PÓŁ STRONY, WIĘC WYBIERZ TYLKO NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE.

Środki stylistyczne

+info

+info

+info

+info

"Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty [...]"

"[...] róg jak wicher wirowatym dechem,
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem."

"Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie."

[róg] to raz w wilczą szyję
Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje;
Znowu, jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło,
Ryknął;

1.

2.

3.

4.

EPITET - opisuje kształt i kolor rogu

PORÓWNANIE- wskazuje na podobieństwo kształtu rogu do zwojów węża dusiciela

wyraz dźwiękonaśladowczy - oddaje charakter dźwięku, pozwala sobie go wyobrazić. Róg naśladował odgłosy polowania.

ANIMIZACJA- róg zdaje się ożywać w rękach Wojskiego, raz przypomina wycie wilka, raz odzywa się jak niedźwiedź.Środki stylistyczne

+info

+info

+info

+info

Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki,
Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.

"Bo w graniu była łowów historyja krótka:
Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;

"I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza,
Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,"...

[...] Jakby w rogu były setne rogi,
Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi,
Strzelców, psiarni i zwierząt;

1.

2.

3.

4.

UOSOBIENIE- dęby zyskują cechy ludzkie, powtarzają sobie melodie jak plotkę. Autor kojarzy echo wśród drzew z rozmawiającymi ludźmi.

ARCHAIZM- wyraz przestarzały, który użyty w tym miejscu, nadaje historii polowania podniosły, bardziej uroczysty charakter.

POWTÓRZENIE- powtarza się nie tylko słowo coraz, ale też po nim następują przymiotniki określajace muzykę, wszystkie w stopniu wyższym. Pozwala to ukazać stopniowe (krok po kroku) zanikanie muzyki, cichnięcie i podkreślić trwanie tego w czasie.

WYLICZENIE- pozwala w tym miejscu osiągnąć efekt nagromadzenia efektów dźwiękowych. Pokazuje, że w melodii mieszało się MNÓSTWO różnych dźwięków. Dynamizuje też tekst.

Jaki układ rymów zastosowano we fragmencie?

RYMY

PARZYSTE

RYMY
OKALAJĄCE

RYMY
KRZYŻOWE

"Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki,
Powtarzały je dęby dębom, bukom buki."

RYMY W UKŁADZIE:

RYMY W UKŁADZIE:

RYMY W UKŁADZIE:

TAK, ŚWIETNIE! - to rymy parzyste

Karta pracy ucznia

Przepisz do zeszytu TYLKO zdania prawdziwe. (4)


  • Na rogu gra leśniczy Wojski, kończąc polowanie na niedźwiedzia.
  • Róg Wojskiego był metalowy, błyszczący i prosty.
  • W epopei A. Mickiewicza zastosowano rymy parzyste.
  • Dźwięk rogu udawał odgłosy polowania.
  • W koncercie przeszkadzały szczekające psy.
  • Autor porównuje kształt rogu do splotów węża.


Uzupełnij tabelkę, wstawiając cytaty z tekstu inne niż przykłady w lekcji.

jEśLI ZNAJDZIESZ INNY ŚRODEK, MOŻESZ GO WPISAć W OSTATNIE RZĘDY TABELI.L.p.nazwa środka stylistycznegoprzykład z tekstu - cytat
1.EPITET


2.PORÓWNANIE


3.ONOMATOPEJA


4.OŻYWIENIE


5.UOSOBIENIE


6.WYLICZENIE


7.POWTÓRZENIE


8.
.......

9.
.........Narysuj w zeszycie ten róg, który podoba ci się najbardziej (bawoli, pszczyński, angielski lub inny) i podpisz go.
Dziękuję za udział w lekcji

Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie