Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

start

adam mickiewicz "Pana Tadeusz"

Koncert Wojskiego na rogu

Jeśli wolisz odsłuchać recytacji, kliknij w mikrofon

O czym opowiada tekst ?...

Na zdjęciu obraz: Franciszek Kostrzewski, Polowanie, 1863 MNKI/M/2082

Wspaniały koncert Wojskiego na rogu...Pomyśl, co jest tematem fragmentu utworu.

4.

3.

2.

1.

[róg] to raz w wilczą szyję Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje; Znowu, jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło, Ryknął;

"Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka; Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie; A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie."

"[...] róg jak wicher wirowatym dechem, Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem."

"Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty [...]"

+info

+info

+info

+info

Środki stylistyczne

4.

3.

2.

1.

[...] Jakby w rogu były setne rogi, Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi, Strzelców, psiarni i zwierząt;

"I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza, Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,"...

"Bo w graniu była łowów historyja krótka: Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;

Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki, Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.

+info

+info

+info

+info

Środki stylistyczne

"Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki, Powtarzały je dęby dębom, bukom buki."

RYMY KRZYŻOWE

RYMY OKALAJĄCE

RYMY PARZYSTE

Jaki układ rymów zastosowano we fragmencie?

Karta pracy ucznia

Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Dziękuję za udział w lekcji