Want to make creations as awesome as this one?

- vježbanje i ponavljanje gradiva

Transcript

Izvođenje više računskih radnji

KRENI

30 : 6 – 2 =

1. zadatak

5


3

2


30 : 6 – 2 =

1. zadatak

5


3

2


46 · 5 + 652 : 4 =

2. zadatak

339


293


393

15 · 10 + (21 - 3) · 9 =

3. zadatak

150


212


312

338 – 597 : 3 =

4. zadatak

139

129


149


21 · 10 + (12 + 8) · 9 =

5. zadatak

290


390

490


37 ∙ 4 - 390 : 5 =

6. zadatak

70

80


90


(91 + 3 · 77) : 7 =

7. zadatak

46

56


66


(148 + 396) : 8 =

8. zadatak

58


68

78


Odlično! Stigli smo!