Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

1

Dróżka Prymasa TysiącleciaKomańcza

3

2

4

5

6

7

8

9

11

ŚcieżkaEdukacyjna

Regulamin

10

Wstęp

Plan wycieczki

Klasztor

NAsza wycieczka

10

Duchowa obecność Prymasa Tysiąclecia w KomańczyKlasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy to miejsce czwartego (po Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i Prudniku Śl.), ostatniego już etapu uwięzienia Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego. Władze komunistyczne PRL przywiozły go tutaj 29 października 1955 r. bez wcześniejszych ustaleń ze Zgromadzeniem. Przebywał tu jako „pacjent” pełny rok – do 28 października 1956 roku. Miejsce to włączono w strefę graniczną. Każdorazowe odwiedzenie internowanego Prymasa wymagało przepustki z ministerstwa (od grudnia 1955 do marca 1956 nie wydano ani jednej). Dodatkowo Klasztor otoczony był w lesie tymi, którzy „czuwali” nad bezpieczeństwem Prymasa. Według świadectwa ówczesnych sióstr, Ksiądz Prymas wszedł w ten dom jak Ojciec; tak też zwracano się do niego.Tutaj, z dala od zgiełku świata, dojrzewała w nim idea odnowy religijno-moralnej narodu. Zawarł ją w tekście Jasnogórskich Ślubów Narodu, przelanych na papier w dniu 16 maja 1956 roku. Tutaj też w szczegółach została opracowana Wielka Nowenna obejmująca lata 1957-1966, przygotowująca naród do obchodów 1000-Lecia Chrztu Polski. Z Bożej Opatrzności program ten stał się podstawą religijno-moralnej odnowy całego narodu.

Tutaj zaczyna się Dróżka Prymasa

REGULAMIN ZWIEDZANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ PRZY KLASZTORZE SIÓSTR NAZARETANEK W KOMAŃCZYŚcieżka edukacyjna zlokalizowana jest na terenie należącym do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w KomańczyCelem ścieżki edukacyjnej będzie przybliżenie wydarzeń związanych z pobytem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.1. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.2. Korzystanie dzieci i młodzieży z obiektu jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.3. Trasa ścieżki jak i przyległe do niej tereny mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń ( teren ogólnie dostępny, żywe organizmy, warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu, obiekty rekreacji i edukacji, miejsce pracy itp.)Zabrania się:- niszczenia infrastruktury, tablic tematycznych, eksponatów,- zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni- wykorzystywania eksponatów i tablic tematycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

Od wiaduktu do klasztoru prowadzi asfaltowa Dróżka, którą lat temu ponad 50 codziennie, podczas uwięzienia (29.10.1955-28.10.1956) z kosturem i różańcem w ręku przemierzał Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński. Napisy zamontowane wzdłuż Dróżki zwracają uwagę pielgrzyma i turysty na wciąż żywą, sercem wyczuwalną tu jego obecność…Są to fragmenty Jasnogórskich Ślubów Narodu, zobowiązania, które winien podjąć każdy Polak pragnący odnowy duchowej i moralnej własnego życia.

Plan wycieczki8:00 - Wyjazd spod szkoły9:30 – Przyjazd do KomańczyPrzejście Dróżką Prymasa Tysiąclecia,Modlitwa przy kapliczce Matki Bożej Leśnej i wysłuchanie historii z nią związanej,Wysłuchanie konferencji dotyczącej pobytu kardynała w Komańczy,Zwiedzenie pokoju Pamięci,Powrót do autokaru13:00 – Przyjazd do domu rekolekcyjnego w Rzepedzi