Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Cada cultura té la seva música. La nostra cultura occidental ha desenvolutpat un sistema de signes i conceptes teòrics que permeten posar-se d'acord a l'hora d'interpretar una partitura.. LA MÚSICA: què en sabem. La clau de sol es comença a dibuixar a partir de la segona línia del compàs. Ens indica que la nota que hi ha a la segona línia és la nota sol i, per tant, ens diu la col·locació de les notes al pentagrama.. TEMPOParaula, generalment escrita en italiano, que indica la velocitat de la pulsació, que pot ser més lenta o més rápida.. CLAU DE SOLLa clau de sol es comença a dibuixar a partir de la segona línia del compàs. Ens indica que la nota que hi ha a la segona línia és la nota sol i, per tant, ens diu la col·locació de les notes al pentagrama.. INTENSITATIntensitat o volum de so amb el qual interpretam una composició musical.pp pianíssimop pianomf. mig fortf. fortff. fortíssim. ALTERACIONSSignes que es col·loquen a davant de les notes i en modifiquen l'afinació habitual. És una alteración que només recau sobre la nota que acompanya i només l'afecta dintre del compás, tant a ella com a les notes del mateix nom.El sostingutpuja mig to l'afinació de la nota que el segueix.El bemoll baixa mig to l'afinació de la nota que el segueix.El becaire torna la nota que ha estat alterada a la seva afinació natural.. PUNTETSigne que allarga la durada de la nota o silenci la meitat del ser valor.. LÍNIES DIVISÒRIESLínies verticals que separen els compassos.. ARMADURAConjunt d'alteracions que s'escriuen a l'inici de la partitura, entre la clau i el compàs. Afecten totes les notes de la composició que tenen el nom de l'alteració.. COMPÀS