Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POIGRAJMO SE

POČETAK

BROJEVIMA DO MILIJUN

Marlena
Bogdanović

5

ODVUCI BROJEVE U ODGOVARAJUĆU GRUPU.
POREDAJ IH PO VELIČINI POČEVŠI OD NAJMANJEG.

RJEŠENJE

4 ZNAMENKE:

1 000

5 432

7 000

9 999


5 ZNAMENKI:

10 00

45 700

56 780

88 888

99 990

ZNAMENKE

4

ZNAMENKI

45 700

7 000

9 999

88 888

10 000

1 000

56 780

5 432

99 990

Odvuci brojeve u odgovarajuće oblačiće

0

500 000

1 000 000

RJEŠENJE


19 290

208 360

437 125

599 989

748 304

975 891

IDI NA KVIZ

Koji broj na mjestu tisućica ima 8?

78 564

87 888


5 008


Koji je broj veći od 754 678?

754 678


754 679

754 677


Koji je broj za 1 manji od najvećeg šesteroznamenkastog broja?

999 998

999 999


1 000 000


Kojem je broju zbroj znamenki paran broj?

19 671

111 110


781 230


Koliki je zbroj brojeva 4 560 i 45 600?

91 200


50 160

46 050


Na 100 000 stanovnika 51 700 je žena. Koliko je muškaraca?

48 300

49 300


Koliko je ukupno navijača na utakmici?

Na nogometnu utakmicu je došlo 21 345 navijača domaćeg kluba i 19 070 gostujućih.

40 415

40 315


POVRATAK NA POČETAK

NA IDUĆEM SATU
ĆEMO PONAVLJATI
O KUTOVIMA.

BRAVO!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.