Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

HALLOWEEN QUIZ

Game

NEWS-QUIZ ÜBER SACHSEN-ANHALT

Game

GENIUS! SURVEY

Game

HALLOWEEN QUIZ

Game

PLANTS: TRUE OR FALSE

Game

DAY OF THE DEAD

Game

Transcript

POIGRAJMO SE,POČETAK,BROJEVIMA DO MILIJUN,Marlena Bogdanović,1 000,10 000,RJEŠENJE,7 000,5 432,ZNAMENKE,88 888,9 999,ODVUCI BROJEVE U ODGOVARAJUĆU GRUPU. POREDAJ IH PO VELIČINI POČEVŠI OD NAJMANJEG.,45 700,99 990,56 780,4,ZNAMENKI,5,RJEŠENJE,0,500 000,1 000 000,Odvuci brojeve u odgovarajuće oblačiće,19 290,208 360,437 125,599 989,748 304,975 891,IDI NA KVIZ, 87 888 ,Koji broj na mjestu tisućica ima 8?, 78 564, 5 008 ,754 678,Koji je broj veći od 754 678?,754 679,754 677,Koji je broj za 1 manji od najvećeg šesteroznamenkastog broja?, 999 999, 999 998,1 000 000,Kojem je broju zbroj znamenki paran broj?,111 110, 19 671,781 230, 50 160,Koliki je zbroj brojeva 4 560 i 45 600?, 91 200, 46 050,Na 100 000 stanovnika 51 700 je žena. Koliko je muškaraca?,49 300, 48 300,Koliko je ukupno navijača na utakmici?,Na nogometnu utakmicu je došlo 21 345 navijača domaćeg kluba i 19 070 gostujućih. , 40 415, 40 315,POVRATAK NA POČETAK,BRAVO!,NA IDUĆEM SATU ĆEMO PONAVLJATI O KUTOVIMA.