Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Setmana de l'1 al 5 de juny,tasca musical,,Mestre: Miquel,Fes clic al teu curs!!,CORREU,PRIMER DE PRIMÀRIA,1,SEGON DE PRIMÀRIA,2,TERCER DE PRIMÀRIA,3,QUART DE PRIMÀRIA,,4,SISÉ DEPRIMÀRIA,6,CINQUÉ DE PRIMÀIRA,5,FRASE MUSICAL DE LA SETMANA,JOCS MUSICALS,INici,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,Salutacions!,Escolta tots els instrumentsde la família de la corda,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,Correu,Descarrega't la fitxa,INici,Segueix el ritme: Cascanueces,Percussió corporal: Dance Monkey,Fitxa on-line,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE CORDA,Escolta els instruments,tornar,Escolta els instruments,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,Escolta tots els instrumentsde la família del vent,Descarrega't la fitxa,Salutacions!,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,Correu,INici,Percussió corporal: Dance Monkey,Segueix el ritme: Cascanueces,Fitxa on-line,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE VENT,Escolta cada instrument!,Escolta cada instrument!,tornar,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,Salutacions!,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,Correu,Escolta tots els instrumentsde la família de la corda,INici,Descarrega't la fitxa,Percussió corporal: Dance Monkey,Segueix el ritme: Cascanueces,Fitxa on-line,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE CORDA,Escolta els instruments,Informació,Informació,Informació,Informació,tornar,Escolta els instruments,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,família de la corda,Pertanyen a la família de la corda tots els instruments que tenen cordes.Quan aquestes cordes estan tensades i vibren es produeix el so.Tots tenen una caixa de ressonància. Però no tots es toquen de la mateixa manera; per això, hi ha tres grups d’instruments de corda:Els instruments de corda fregada.Els instruments de corda polsadaEls instruments de corda percudida.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA polsada,Els instruments de corda polsada no necessiten arc, perquè les cordes es toquen directament amb els dits o amb una pua. Són d'aquest grup la guitarra, l’arpa i el llaüt, encara que n’hi ha més instruments. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA percudida,En els instruments del grup de la corda percudida, les cordes es percudeixen o es colpegen a través d’algun objecte. L'instrument més representatiu és el piano. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA fregada,Els instruments de corda fregada es toquen fregant les seues cordes amb un arc. L'arc està construït de fusta i pells de cua de cavall. Els instruments que pertanyen a aquest grup són -de més agut a més greu- el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,Salutacions!,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,Correu,Escolta totes les famíliesdels instruments,INici,Percussió corporal: Dance Monkey,Toca amb flauta:"Sueño Celta",Descarrega't la partitura,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,Salutacions!,FAMÍLIA DE LA PERCUSSIÓ,FAMÍLIA DE LA CORDA,FAMÍLIA DEl VENT,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE VENT,Escolta cada instrument!,Escolta cada instrument!,Informació,Informació,Informació,tornar,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,FAMÍLIA DEL VENT,Pertanyen a la família de vent els instruments que necessiten aire perquè puguen sonar. Per tant, els instruments de vent s’han de bufar!Estan formats per un o diversos tubs, com més llarg i gros és el tub, més greu és el seu so.Existeixen dos grups, segons el material del qual estan construïts i de la seua embocadura:FustaMetall,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,TORNAR,VENT-METALL,Els instruments de vent metall estan construïts d’aquest material. Tots tenen una embocadura de broquet i una gran campana. Aquests són:La trompeta: que és el més agut.La trompa: amb forma de caragol.El trombó: que té una vara.La tuba: que és molt gran i greu.,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,TORNAR,VENT-FUSTA,Els instruments estan construïts de fusta i poden tindre diferents tipus d’embocadura(canya simple o doble).Però s’ha de tindre en compte que hi ha dues excepcions que actualment estan fets de metall, com la flauta -que antigament van ser totes de fusta- i el saxòfon -que és més modern i té una embocadura molt pareguda a la del clarinet. ,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ,Escolta els instruments!,Escolta els instruments!,Informació,Informació,Informació,tornar,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,FAMILIA DE LA PERCUSSIÓ,Els instruments de la família de percussió han de ser colpejats, rascats o sacsejats perquè sonen. Poden estar construïts de tres materials diferents: fusta, metall i membrana. Poden tocar-se amb baquetes, maces, martells, mans, etc. Reben el nom de percussió perquè percudir és colpejar i la majoria d’aquests instruments s'han de percudir. Poden ser de dos tipus segons el so que produeixen: DeterminatIndeterminat,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,SO DETERMINAT,Els instruments de percussió de so determinat poden fer notes musicals i, per tant, poden fer diferents melodies. Podem trobar instruments de membrana -com els timbals- i uns altres que tenen plaques de fusta o de metall -com el xilòfon, el metal•lòfon i la marimba-.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,so indeterminat,Els instruments de percussió de so indeterminat no poden fer notes concretes. Només poden fer ritmes.És el grup més gran que existeix, ja que té un gran nombre d’instruments. Poden ser de membrana, de fusta i de metall. Alguns exemples d’aquests instruments són la pandereta, les maraques, el tabal, el triangle, la caixa xinesa i els platerets.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE CORDA,Escolta els instruments,Informació,Informació,Informació,Informació,tornar,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,família de la corda,Pertanyen a la família de la corda tots els instruments que tenen cordes.Quan aquestes cordes estan tensades i vibren es produeix el so.Tots tenen una caixa de ressonància. Però no tots es toquen de la mateixa manera; per això, hi ha tres grups d’instruments de corda:Els instruments de corda fregada.Els instruments de corda polsadaEls instruments de corda percudida.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA fregada,Els instruments de corda fregada es toquen fregant les seues cordes amb un arc. L'arc està construït de fusta i pells de cua de cavall. Els instruments que pertanyen a aquest grup són -de més agut a més greu- el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA polsada,Els instruments de corda polsada no necessiten arc, perquè les cordes es toquen directament amb els dits o amb una pua. Són d'aquest grup la guitarra, l’arpa i el llaüt, encara que n’hi ha més instruments. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA percudida,En els instruments del grup de la corda percudida, les cordes es percudeixen o es colpegen a través d’algun objecte. L'instrument més representatiu és el piano. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,Salutacions!,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,Correu,INici,Escolta totes les famíliesdels instruments,Percussió corporal: Dance Monkey,Descarrega't la partirura per tocar-la,Toca amb flauta:"Twist",ELS INSTRUMENTS MUSICALS,Salutacions!,FAMÍLIA DE LA PERCUSSIÓ,FAMÍLIA DE LA CORDA,FAMÍLIA DEl VENT,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE VENT,Escolta cada instrument!,Escolta cada instrument!,Informació,Informació,Informació,tornar,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,FAMÍLIA DEL VENT,Pertanyen a la família de vent els instruments que necessiten aire perquè puguen sonar. Per tant, els instruments de vent s’han de bufar!Estan formats per un o diversos tubs, com més llarg i gros és el tub, més greu és el seu so.Existeixen dos grups, segons el material del qual estan construïts i de la seua embocadura:FustaMetall,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,VENT-FUSTA,Els instruments estan construïts de fusta i poden tindre diferents tipus d’embocadura(canya simple o doble).Però s’ha de tindre en compte que hi ha dues excepcions que actualment estan fets de metall, com la flauta -que antigament van ser totes de fusta- i el saxòfon -que és més modern i té una embocadura molt pareguda a la del clarinet. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,VENT-METALL,Els instruments de vent metall estan construïts d’aquest material. Tots tenen una embocadura de broquet i una gran campana. Aquests són:La trompeta: que és el més agut.La trompa: amb forma de caragol.El trombó: que té una vara.La tuba: que és molt gran i greu.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ,Escolta els instruments!,Escolta els instruments!,Informació,Informació,Informació,tornar,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,FAMILIA DE LA PERCUSSIÓ,Els instruments de la família de percussió han de ser colpejats, rascats o sacsejats perquè sonen. Poden estar construïts de tres materials diferents: fusta, metall i membrana. Poden tocar-se amb baquetes, maces, martells, mans, etc. Reben el nom de percussió perquè percudir és colpejar i la majoria d’aquests instruments s'han de percudir. Poden ser de dos tipus segons el so que produeixen: DeterminatIndeterminat,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,SO DETERMINAT,Els instruments de percussió de so determinat poden fer notes musicals i, per tant, poden fer diferents melodies. Podem trobar instruments de membrana -com els timbals- i uns altres que tenen plaques de fusta o de metall -com el xilòfon, el metal•lòfon i la marimba-.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,so indeterminat,Els instruments de percussió de so indeterminat no poden fer notes concretes. Només poden fer ritmes.És el grup més gran que existeix, ja que té un gran nombre d’instruments. Poden ser de membrana, de fusta i de metall. Alguns exemples d’aquests instruments són la pandereta, les maraques, el tabal, el triangle, la caixa xinesa i els platerets.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE CORDA,Escolta els instruments,Informació,Informació,Informació,Informació,tornar,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,família de la corda,Pertanyen a la família de la corda tots els instruments que tenen cordes.Quan aquestes cordes estan tensades i vibren es produeix el so.Tots tenen una caixa de ressonància. Però no tots es toquen de la mateixa manera; per això, hi ha tres grups d’instruments de corda:Els instruments de corda fregada.Els instruments de corda polsadaEls instruments de corda percudida.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA percudida,En els instruments del grup de la corda percudida, les cordes es percudeixen o es colpegen a través d’algun objecte. L'instrument més representatiu és el piano. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA polsada,Els instruments de corda polsada no necessiten arc, perquè les cordes es toquen directament amb els dits o amb una pua. Són d'aquest grup la guitarra, l’arpa i el llaüt, encara que n’hi ha més instruments. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA fregada,Els instruments de corda fregada es toquen fregant les seues cordes amb un arc. L'arc està construït de fusta i pells de cua de cavall. Els instruments que pertanyen a aquest grup són -de més agut a més greu- el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,Salutacions!,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,CORREU,Correu,INici,Escolta totes les famíliesdels instruments,Percussió corporal: Dance Monkey,Toca amb flauta:"Juego de Tronos",Toca amb flauta.Copia a la llibreta i fica les notes de la cançó:"Harry Potter",Si b,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,Salutacions!,FAMÍLIA DE LA PERCUSSIÓ,FAMÍLIA DE LA CORDA,FAMÍLIA DEl VENT,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE VENT,Escolta cada instrument!,Escolta cada instrument!,Informació,Informació,Informació,tornar,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,FAMÍLIA DEL VENT,Pertanyen a la família de vent els instruments que necessiten aire perquè puguen sonar. Per tant, els instruments de vent s’han de bufar!Estan formats per un o diversos tubs, com més llarg i gros és el tub, més greu és el seu so.Existeixen dos grups, segons el material del qual estan construïts i de la seua embocadura:FustaMetall,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,VENT-METALL,Els instruments de vent metall estan construïts d’aquest material. Tots tenen una embocadura de broquet i una gran campana. Aquests són:La trompeta: que és el més agut.La trompa: amb forma de caragol.El trombó: que té una vara.La tuba: que és molt gran i greu.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,VENT-FUSTA,Els instruments estan construïts de fusta i poden tindre diferents tipus d’embocadura(canya simple o doble).Però s’ha de tindre en compte que hi ha dues excepcions que actualment estan fets de metall, com la flauta -que antigament van ser totes de fusta- i el saxòfon -que és més modern i té una embocadura molt pareguda a la del clarinet. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ,Escolta els instruments!,Escolta els instruments!,Informació,Informació,Informació,tornar,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,FAMILIA DE LA PERCUSSIÓ,Els instruments de la família de percussió han de ser colpejats, rascats o sacsejats perquè sonen. Poden estar construïts de tres materials diferents: fusta, metall i membrana. Poden tocar-se amb baquetes, maces, martells, mans, etc. Reben el nom de percussió perquè percudir és colpejar i la majoria d’aquests instruments s'han de percudir. Poden ser de dos tipus segons el so que produeixen: DeterminatIndeterminat,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,SO DETERMINAT,Els instruments de percussió de so determinat poden fer notes musicals i, per tant, poden fer diferents melodies. Podem trobar instruments de membrana -com els timbals- i uns altres que tenen plaques de fusta o de metall -com el xilòfon, el metal•lòfon i la marimba-.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,so indeterminat,Els instruments de percussió de so indeterminat no poden fer notes concretes. Només poden fer ritmes.És el grup més gran que existeix, ja que té un gran nombre d’instruments. Poden ser de membrana, de fusta i de metall. Alguns exemples d’aquests instruments són la pandereta, les maraques, el tabal, el triangle, la caixa xinesa i els platerets.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,INSTRUMENTS DE CORDA,Escolta els instruments,Informació,Informació,Informació,Informació,tornar,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,família de la corda,Pertanyen a la família de la corda tots els instruments que tenen cordes.Quan aquestes cordes estan tensades i vibren es produeix el so.Tots tenen una caixa de ressonància. Però no tots es toquen de la mateixa manera; per això, hi ha tres grups d’instruments de corda:Els instruments de corda fregada.Els instruments de corda polsadaEls instruments de corda percudida.,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA polsada,Els instruments de corda polsada no necessiten arc, perquè les cordes es toquen directament amb els dits o amb una pua. Són d'aquest grup la guitarra, l’arpa i el llaüt, encara que n’hi ha més instruments. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA percudida,En els instruments del grup de la corda percudida, les cordes es percudeixen o es colpegen a través d’algun objecte. L'instrument més representatiu és el piano. ,TORNAR,ELS INSTRUMENTS MUSICALS,CORDA fregada,Els instruments de corda fregada es toquen fregant les seues cordes amb un arc. L'arc està construït de fusta i pells de cua de cavall. Els instruments que pertanyen a aquest grup són -de més agut a més greu- el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix. ,TORNAR,JOCS MUSICALS!,INicio,Trivial 2,Trivial 1,Simon dice(On-line),Nou!,Més difícil!