Want to make creations as awesome as this one?

Presentació interactiva per donar a conèixer el nostre centre.

Transcript

LANQUERNA

CURS 2022-23

CEIP

CURS 2019-20 / 2020-21

Jornada de portes obertes: Dia 7 d'abril de 2022
1r Torn: 14h
2n Torn: 17h
(Vos pregam que confirmeu assistència al següent formulari: https://forms.gle/23Ys7EwTocFXHcuo7 )

INICI

Educar la ment sense educar el cor no és educació."

PORTADA

Aristòtil

INICI

CEIP

ÍNDEX

PROJECTES DE CENTRE

2

LLIBRES I MATERIALS

5

QUI SOM

1

PORTADA

VISITA VIRTUAL

3

SERVEIS I PROGRAMES

4

CALENDARI D'ESCOLARITZACIÓ

7

DADES DE CENTRE

9

PERÍODE DE MATRÍCULA

8

PROCÉS D'ADMISSIÓ

6

EL CEIP BLANQUERNA ÉS UNA ESCOLA PÚBLICA DE MARRATXÍ QUE TÉ COM A PRINCIPALS TRETS D'IDENTITAT SER UNA ESCOLA INCLUSIVA, FORMADORA D'UNA FUTURA SOCIETAT CRÍTICA I CONSTRUCTIVA, RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT I QUE TÉ COM A FINALITAT ACOMPANYAR L'ALUMNAT EN EL SEU DESENVOLUPAMENT EN UN CLIMA D'AFECTE, SEGURETAT I BONA CONVIVÈNCIA.

QUI SOM?

1

ÍNDEX

IMPORTANT: Tràmit a realitzar pel CENTRE


 • Tots els alumnes de 6è tenen PLAÇA RESERVADA a l'IES MARRATXI.
 • Les FAMÍLIES NOMÉS haureu d’anar a l’IES MARRATXI a formalitzar la MATRÍCULA dins els terminis establerts.
 • Calendari PERÍODE DE MATRÍCULA ESO: Del 14 al 24 de juliol.


En el cas del nostre centre, en aquest procés només hi participen els alumnes de 6è d'Educació Primària, els quals tenen ADSCRIPCIÓ DIRECTA al centre de destí: IES Marratxi Obtenen plaça en aquest centre SENSE haver de presentar cap SOL·LICITUD.

CONNECTATS

BIBLIOTECA


Cal aprofitar al màxim aquest espai i facilitar activitats a tota la comunitat que ajudin en l'adquisició de l'hàbit lector. Volem destacar la gran labor que realitzen els ajudants de la biblioteca, un gran grup d’alumnes de 5è i 6è que durant el temps d’esplai s’ocupen d’assistir els alumnes usuaris de manera voluntària dedicant el seu temps lliure a col·laborar en totes les tasques que es duen a terme a la biblioteca com són: organitzar els préstecs, col·locar llibres a les prestatgeries, assessorar els infants sobre lectures , decorar la biblioteca,realitzar exposicions de llibres sobre la temàtica del curs, contar contes als alumnes de 1er i 2on... Durant el curs s'organitzan exposicions de llibres. En aquest curs escolar aquest projecte s'ha paralitzat per motius sanitaris. Aquest espai s'ha reconvertit en un aula

REVISTA SOMNIS

TEATRE

Aquesta activitat forma part dels tallers de llengua que es realitzen a primer i a segon, on es treballa la lectura, l'escriptura i en aquest cas l'expressió oral. El teatre és una activitat multidisciplinar on es treballen molts aprenentatges d'una forma lúdica i globalitzada.

PINYOL VERMELL

2

PORTADA

PROJECTES DEL CENTRE

AMBIENTS

Alguns dels següents projectes s'han vist alterats en compliment de les restriccions sanitàries

INICI

Projecte conjunt amb el Centre d’Educació Especial Pinyol Vermell. 6è de primària. Aquest curs no s'ha duit a terme per motius sanitaris

Metodologia per ambients a Educació Infantil, 1r i 2n de primària. Entre 2 i 4 hores setmanals. En aquest curs escolar s'han vist adaptats a les mesures sanitàries

Projecte temporalment aturat

HORT INFANTIL

L'HORT ÉS EL VINCLE QUE ENCARA ENS UNEIX A LA TERRA. A CANVI DE LA SEVA CURA I RESPECTE, ELLA ENS OFERIRÀ INFINITATS D'APRENENTATGES. TENIR CONTACTE AMB LA NATURALESA OBRE ALS INFANTS UN MÓN SENSORIAL DE TEXTURES, OLORS, COLORS, I SABORS. I TAMBÉ UN PUNT DE TROBADA AMB ELS COMPANYS/ES I TREBALL EN GRUP.


L'HORT ÉS UN RECURS ON ES DESENVOLUPEN DIFERENTS ACTITUDS:

MUNTATGE DE L'HORT, INTERÈS PER L'HORTICULTURA ECOLÒGICA, INTERÈS I RESPECTE PEL MEDI NATURAL I AMBIENTAL, VALORACIÓ DEL BENEFICIS QUE REPORTA UNA ALIMENTACIÓ SANA I EQUILIBRADA, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS TASQUES I CONEIXEMENT DE DIFERENTS EINES,INTERÈS PER DISTINGIR, CLASSIFICAR, I UTILITZAR DIFERENTS PRODUCTES D'HORT.........

HORT PRIMÀRIA


Fan feina els alumnes de 3r on aprenen a distingir les diferents verdures i hortalisses, i també les tècniques de sembra i recollida de les mateixes.

TEMA ANUAL DE CENTRE

BRIGADA VERDA

2

PORTADA

PROJECTES DEL CENTRE

Alguns dels següents projectes s'han vist alterats en compliment de les restriccions sanitàries

INICI

Projecte a 6è de primària. Es treballa el reciclatge de residus. 1 hora setmanal.

En aquest curs s'ha adaptat a les mesures sanitàries, així cada aula col·labora en el reciclatge del paper i cartró.

3

PORTADA

VISITA VIRTUAL

INICI

SERVEIS I PROGRAMES

INICI

PORTADA

EXTRAESCOLARS

3

TRANSPORT ESCOLAR

4

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR

5

PROGRAMA FRUITA BONA

6

4

MENJADOR

1

ESCOLA MATINERA

2

Llibres i Materials

INICI

PORTADA

DURANT EL MES DE JUNY ES PUBLICARAN ELS LLIBRES I MATERIALS NECESSARIS PEL PROPER CURS ACADÈMIC 2022/2023

PENDENT D'ACTUALITZACIÓ

5

PROCÉS D'ADMISSIÓ

6

QUAN?

ON?

COM?

TENIU DUBTES?

A QUI VA DIRIGIT AQUES PROCÉS?

ÍNDEX

 • Presentació de Sol·licituds: Del 9 al 20 de MAIG de 2022.
 • Llistats Provisionals: 7 de JUNY de 2022.
 • Reclamacions: Del 8 al 10 de JUNY de 2022
 • Llistats Definitius: 22 de JUNY de 2022
 • Formalització de la matrícula:
  • INFANTIL: Del 23 al 28 de JUNY
  • PRIMÀRIA: Del 24 al 30 de JUNY

OPCIONS:

1. TRÀMIT TELEMÀTIC A LA WEB D'ESCOLARITZACIÓ:


2. A LA SECRETARIA DEL CENTRE:

 • Només en casos EXCEPCIONALS (amb CITA PRÈVIA )

Per resoldre DUBTES o per qualsevol tipus d'AJUDA per realitzar el TRÀMIT TELEMÀTIC podeu fer-ho de les següents maneres:

1. Veure la INFORMACIÓ ÚTIL i les PREGUNTES FREQÜENTS del Servei d'Escolarització.2. Escriure un correu electrònic a ceipblanquerna@educaib.eu

3. Escriure un correu electrònic a l'oficina d'Escolarització: escolaritzacio.marratxi@gmail.com

4. Telefonar a l'oficina d'Escolarització: 971 459 777

971177800 /ext. 66358/ext. 66359/ext. 66361

5. Contactar amb els SERVEIS SOCIALS del municipi.

https://ajuntament.marratxi.es/serveis-socials/

És un procés obert a:

 • Alumnat que desitja un canvi de centre.
 • Alumnat que s'ha d'incorporar al sistema educatiu: 4t d'Educació Infantil (nascuts l'any 2019).
 • Alumnat procedent de centres privats o estranger.


COM FER EL TRÀMIT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

PASSES A SEGUIR

1

2

3

4

5

6

7

INICI

CRITERIS DE BÀREM

ACCEDIR AL TRÀMIT

TELEMÀTIC

INTRODUIR LES DADES SOL.LICITADES

OPCIONS DE CENTRE

POSSIBLE DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR

SIGNATURA DELS DOS TUTORS LEGALS

CONSULTAR LLISTES

PASSES PRÈVIES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Abans d'entrar al TRÀMIT TELEMÀTIC és recomanable consultar quins són els CRITERIS DE BAREM que vos corresponen i la documentació que ho justifiqui.


En el cas específic de la nostra escola, el CONSELL ESCOLAR ha aprovat donar:

 • ½ punt a alumnat escolaritzat a escoletes autoritzades de 0-3 anys.

Seguir les INDICACIONS del TRÀMIT TELEMÀTIC, introduint de manera correcta totes les dades sol·licitades:

 • Dades personals de l'ALUMNE sol·licitant.
 • Dades personals del PARE, MARE i/o TUTOR LEGAL.
 • CURS sol·licitat i CENTRE escollit en PRIMERA OPCIÓ.
 • Indicar els CRITERIS DE BÀREM que voleu que es tenguin en compte. Aquests s'ha de poder justificar amb la DOCUMENTACIÓ pertinent.

 • Una vegada s'ha fet el TRÀMIT, la SOL·LICITUD s'enviarà al centre de PRIMERA OPCIÓ de forma AUTOMÀTICA.
 • NOMÉS podeu REGISTRAR la sol·licitud a UN CENTRE com a PRIMERA OPCIÓ. És a dir, si es fan dues sol·licituds diferents (amb centres de primera opció diferents) quedareu exclosos.
 • Per tant, heu de REGISTRAR una sol·licitud amb UN CENTRE com a PRIMERA OPCIÓ i, si voleu o necessitau, opcions successives d’altres centres.


 • Es podria donar el cas que una vegada acabat el TRÀMIT TELEMÀTIC, el sistema vos indiqui que heu d’entregar DOCUMENTACIÓ que no s'ha pogut consultar telemàticament.
 • Aquests DOCUMENTS s’entregaran al CENTRE de PRIMERA OPCIÓ, sol·licitant CITA PRÈVIA.
 • Els usuaris hauran de presentar tota la DOCUMENTACIÓ relativa al procés en el moment del PERÍODE DE MATRÍCULA, encara que podrà ser requerida en qualsevol moment del procés per part del centre.

 • La SOL·LICITUD TELEMÀTICA contindrà una DECLARACIÓ RESPONSABLE sobre l'AUTORITZACIÓ per registrar aquest TRÀMIT per part de l'altre progenitor o tutor del menor. És a dir, la sol·licitud ha d'estar signada (autoritzada) pels dos tutors que ostenten la pàtria potestat de l'infant.

 • EXCEPCIONS en les quals es permet UNA única signatura (autorització):
- La pàtria potestat només recaigui sobre un tutor. S'haurà de presentar document justificatiu.
- En el cas de progenitors divorciats o separats que una resolució judicial estableixi un RÈGIM ESPECÍFIC al respecte i/o sobre l'escolarització dels fills. S'haurà d'aportar la documentació justificativa.


Tota la INFORMACIÓ sobre el PROCÉS D'ADMISSIÓ i el TRÀMIT TELEMÀTIC podria ACTUALITZAR-SE en rebre més INSTRUCCIONS específiques per part de la CONSELLERIA D'EDUCACIÓ.

Per iniciar una sol·licitud s'ha d'emprar un SISTEMA D'IDENTIFICACIÓ, per tant abans d'iniciar el PROCÉS D'ADMISSIÓ es recomanable tenir activat un d'aquests sistemes d'identificació:


 • Sistema d’identitat electrònica Cl@ve. Instruccions de com obtenir identificació per aquesta via: • Codi d’usuari del GESTIB o usuari CAIB. Per l’usuari GESTIB, si teniu ACTUALMENT ESCOLARITZAT a un fill/ a, ho heu de demanar al CENTRE. El codi d'usuari és per família, si hi ha un germà escolaritzat serà el mateix.


 • Accedir de forma ANÒNIMA amb número de DNI o NIE i el número de TELÈFON MÒBIL. Haureu de dur imprès al centre de primera opció, demanant CITA PRÈVIA. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

7

CALENDARI PROCÉS

D'ESCOLARITZACIÓ


2022/2023

INICI

MATRÍCULA

8

QUAN?

ON?

COM?

1. Veure els documents a entregar.

2. Emplenar els DOCUMENTS que siguin necessaris per a la vostra matrícula.

3. Entregar a la SECRETARIA del centre els documents necessaris.

4. Rebre INFORMACIÓ post-matrícula per part del centre.

DOCUMENTACIÓ

INICI

 • CALENDARI DEL PERÍODE DE MATRÍCULA:
  • ALUMNAT NOU DE 4t, 5è i 6è d'EI: Del 23 al 28 de JUNY.
  • RESTA DE CURSOS: 24 al 30 de JUNY.

 • SECRETARIA. Horari de 9: 00h a 12:00h amb CITA PRÈVIA (971795170)

1. Veure els documents a entregar.

2. Emplenar els DOCUMENTS que siguin necessaris per a la vostra matrícula.

3. Entregar a la SECRETARIA del centre els documents necessaris.

4. Rebre INFORMACIÓ post-matrícula per part del centre.

VS


DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

COMÚ

EXTRA

AUTORITZACIÓ

IMATGES

FOTOGRAFIES MIDA CARNET

INICI

INFORMACIÓ PARES SEPARATS

INFORMACIÓ SANITÀRIA

SOL.LICITUD TRANSPORT ESCOLAR

NOMÉS INFANTIL

SOL.LICITUD D'USUARI GESTIB

AUTORITZACIÓ ADRECES I TELÈFONS

INFORMACIONS NOUVINGUTS/DES (PENDENT D'ACTUALITZAR)

AUTORITZACIÓSORTIDES PELS VOLTANTS

QÜESTIONARI ENTREVISTA INICIAL

(PENDENT D'ACTUALITZAR)

Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA - Fotocòpia de la cartilla de VACUNES - Fitxa d'URGÈNCIES.

 • 2 fotografies

 • Còpia de la SENTÈNCIA JUDICIAL i CUSTÒDIA de l'infant.

EQUIPO LOREM IPSUM DOLOR

INICI

ALTA COMPTES D'USUARI

GESTIB FAMÍLIES

TORNAR A DOCUMENTACIÓ

GESTIB FAMÍLIES (portal educatiu per a famílies) és una eina comunicativa i informativa molt útil.


Mitjançant aquesta web les famílies podran rebre diverses comunicacions, justificar faltes d'assistència, autoritzar sortides, consultar els informes d'avaluació, enviar missatges als mestres, entre d'altres coses (adjuntam l'enllaç al manual d'ajuda de la web per a famílies i 3 documents amb instruccions per com accedir-hi). MIRAU ELS DOCUMENTS ADJUNTS! NOVETAT GESTIB FAMÍLIES (tutorial amb imatges) CREAT PEL CENTRE A PARTIR DELS VOSTRES DUBTES!

Per tenir-hi accés és necessari tenir un usuari i una contrasenya. En cas de no haver tengut mai un usuari s'ha emplenar el formulari de sol·licitud (adjutam el model) i entregar-ho al tutor/a d'un dels vostres fills/es o a la secretaria del centre. Poden tenir compte d’usuari tant la mare com el pare (o tutors legals), en cas d'estar-ne interessats els dos heu d’emplenar un formulari cada un. IMPORTANT EMPLENAR TOTES LES DADES! Si ja teniu usuari no fa falta que ho torneu a demanar! L'usuari NO és de l'alumne/a és del pare i/o mare.

Si la persona interessada en accedir a la web de famílies té un certificat digital o un compte d'usuari vàlid, pot accedir-hi directament. No es necessari haver de sol·licitar un usuari per l'accés.

Atesa la situació d'alerta en què ens trobam, es pot procedir per donar d'alta excepcionalment als usuaris que ho sol·licitin per correu electrònic (ceipblanquerna@educaib.eu) indicant les següents dades:


 • Nom i llinatges.
 • Nom del fill/a o tutelat/da i curs en què es troba escolaritzat.
 • Número de telèfon mòbil.
 • Correu electrònic.
 • Adreça actual.
 • Escrit d'autorització per crear un compte d'usuari per accedir al GestIB (es pot fer servir el formulari que es genera des del programari i que s'indica a les instruccions).

9

DADES DEL CENTRE

DADES APROXIMADES

ALUMNES

FISIOTERAPEUTA

EQUIP

DIRECTIU

MESTRES

GRUPS D'INFANTIL

GRUPS DE PRIMÀRIA

TUTORS/ES

AUX. TÈCNIC EDUCATIU

6

1

MITJA JORNADA

3

1 A ½ JORNADA

13*

13*

420

3

40*

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020/2024

* 1 Grup triplicat a causa de la COVID-19

INICI

EQUIPO LOREM IPSUM DOLOR

INICI

EINES DE COMUNICACIÓ

ceipblanquerna@educaib.eu

TELÈFON: 971 795170 / FAX: 971795170

Carrer Caülls, 21

Pont d'Inca, Marratxí

07141

INICI

GRÀCIES!

PORTADA