Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

Transcript

Klasa dwujęzyczna w Szkole Podstawowejnr 132 ,Nasza szkoła,Szkoła Podstawowa nr 132,Nasza placówka charakteryzuje się przyjazną i rodzinną atmosferą. Jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym oraz przez absolwentów., ,Szkoła może poszczycić się realizacją wielu programów i projektów edukacyjnych, m.in. współpracą międzynarodową ze szkołą w Chorwacjiw ramach programu eTwinning ,We wrześniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Obcych,Nasi uczniowie biorą również udział w międzynarodowym projekcie "Penfriends from Cambridge" m.in. ze szkołami z Grecji i Włoch,KLASA DWUJĘZYCZNA,Od roku 2018/2020 oferta naszej Szkoły wzbogaciła się o oddziały dwujęzyczne, prowadzone od klasy 7.,Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?,,Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są conajmniej dwa zajęcia eduakcyjne. ,,Cele nauczania dwujęzycznego,,,1. zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, wykorzystania kompetencji językowych do nauki innych przedmiotów;2. opanowanie przez uczniów szerokiego zakresu środków językowych umożliwiającego sprawną komunikację w mowie i piśmie;3. dobre przygotowanie uczniów do egzaminu z języka angielskiego;,4. przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole średniej zwłaszcza w klasach dwujęzycznych;5. przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych;6. poszerzenie wiedzy uczniów o kulturze Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych, kształtowanie w uczniach poszanowania innych kultur;7. motywowanie uczniów do prowadzenia prac badawczych, twórczych i artystycznych w ramach projektów międzyprzedmiotowych.,W szkole podstawowej nauczanie dwujęzyczne może być realizowane od klasy siódmej i dotyczy języka kontynuowanego (nauczanego od klasy pierwszej) lub języka drugiego nauczanego od podstaw. W obydwu sytuacjach język będący drugim językiem nauczania jest realizowany w zwiększonym wymiarze godzin i docelowo powinien być opanowany co najmniej na poziomie A1+ (język nauczany od podstaw) lub A2/B1 język kontynuowany. Taki poziom języka umożliwia uczniom kontynuację nauki języka w klasach dwujęzycznych w liceum i przystąpienie do dwujęzycznej lub międzynarodowej matury. ,Nabór do klasy dwujęzycznej odbywa się na podstawie wyniku testu ogólnych predyspozycji językowych. Test bada predyspozycje dziecka do nauki języków obcych. Nie jest to test z języka angielskiego.Więcej informacji tutaj: ,Jak przebiega rekrutacja do klasy dwujęczycznej?,Rekrutacja,Klasy dwujęzyczne w naszej szkole:,5 godzin języka angielskiego w tygodniu;zajęcia z biologii oraz z historii prowadzone z elementami języka angielskiego;współpraca międzynarodowa (eTwinning, Cambridge from Penfriends);możliwość udziału w warsztatach prowadzonych przez obcokrajowców,udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim (galeria sztuki, muzeum);organizacja w szkole Międzynarodowego Dnia Języków Obcych;współpraca z Fundacją EuroWeek;udział w programie Global Scholaris;udział w międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach językowych.