Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dar Pana Jezusa

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł, obiecał swoim uczniom, że nigdy nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto będzie ich Pocieszycielem...

Zacznijmy w Imię Ojca i Syna...

dla nas

kliknij tu

Jak już Ci się udało rozwiązać szyfr - klikaj w znaczki zgodnie z numerkami

1

2

3


ZAPROŚ DUCHA ŚWIĘTEGO DO TWEGO SERCA


pytania

?

?

?? ?

1

Którego dnia Duch Święty zstąpił na apostołów?

w dniu Pięćdziesiątnicy

było to 10 dni po wstąpieniu do nieba

2

Co usłyszeli apostołowie?

szum wiatru

jakby uderzenie...

3

Co zobaczyli?

języki ognia

które się rozdzieliły...

4

Jakie znaki towarzyszyły Zesłaniu Ducha świętego?

zaczęli mówić obcymi językami

i każdy rozumiał w swoim języku ojczystym...

5

Co otrzymali wszyscy?

zostali napełnieni Duchem świętym

Pismo Święte przedstawia Ducha Świętego

za pomocą pewnych znaków.
kliknij w Biblię

ogień & wiatr

Jakie znaki towarzyszyły zstąpieniu Ducha Świętego na apostołów?


Jaki znak towarzyszył zstąpieniu Ducha Świętego na Jezusa podczas Jego chrztu?

gołębica

zapamiętaj - te znaki!

kliknij w +

czuli STRACH

Duch Święty przyszedł do apostołów,

kiedy czuli się samotni i zagubieni

On ich pocieszył i sprawił, że poczuli w sobie odwagę do głoszenia słowa Bożego.

My też potrzebujemy

Ducha świętego

kliknij w prezent a potem w ikonkę z ptakiem

Pomódl się o dary Ducha świętego... modlitwa, którą modlił się przez całe życie św. Jan Paweł II , a którą pokazał Mu Jego Tato!


Odkryj Dary Ducha świętego (najedź myszką na ptaki - ustawianie ich wg kolejności jest dla chętnych i ambitnych) - pomyśl, którego potrzebujesz - narysuj w zeszycie płomień ognia lub prezent i wpisz nazwę tego daru - i to już wszystko na dziś ☺ gratuluję WYTRWAŁOŚCI ☺