Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ASTL

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

Transcript

DZIĘKUJĘ,Jeśli chcech utrwalić swoją wiedzę na temat życiorysu i cv, kliknij na migającą ikonkę. ,1, ,3,2,Ćwiczenia:,,Klasa 8,Jak napisać życiorys i CV?,ŻYCIORYS to pismo urzędowe, które jest składane razem z innymi dokumentami, np. z podaniem o przyjęcie do szkoły lub pracy. Piszemy go w pierwszej osobie: uczestniczyłem, zdobyłem, ukończyłem. Zwięźle przedstawiamy w nim najważniejsze fakty ze swojego życia w porządku chronologicznym. ,Co to takiego?,Budowa życiorysu,,- w prawym górnym rogu, nad tekstem: miejscowość i data; - w lewym górnym rogu: dane osobowe: imię, nazwisko i adres;- niżej, na środku: nagłówek Życiorys;- tekst główny;- po prawej stronie, pod tekstem głównym zamieszczamy czytelny podpis (imię i nazwisko),Poszczególne informacje powinny zostać pogrupowane tematycznie.Należy zaprezentować je w osobnych akapitach. Warto napisać tylko te informacje, które będą interesujące dla adresata naszego tekstu.,Jak zredagować?,Przeczytaj przykładowy życiorys,Tekst główny życiorysu,,– data i miejsce urodzenia, – informacje o przebiegu edukacji (nazwy szkół, daty rozpoczęcia i ukończenia nauki w danej szkole, uzyskane średnie oceny), – lista głównych osiągnięć, np. naukowych, sportowych, – informacje o zainteresowaniach, – informacje o dodatkowych umiejętnościach (np. znajomość języków obcych, gra na instrumencie, posługiwanie się programami komputerowymi); ,a) Urodziłem (urodziłam) się... w..., przyszedłem (przyszłam) na świat w...;b) W... r. zacząłem (zaczęłam) naukę w..., w latach... uczęszczałem (uczęszczałam) do..., w... r. ukończyłem (ukończyłam)... ze średnią ocen..., od czterech lat jestem uczniem (uczennicą)..., obecnie uczę się w...;c) Dodatkowo uczestniczę w..., zdałem (zdałam) egzamin z języka..., ukończyłem kurs..., jestem wolontariuszem (wolontariuszką)..., zacząłem staż w..., Podczas ostatnich wakacji pracowałem w...; d) Do moich największych osiągnięć można zaliczyć..., w... r. otrzymałem wyróżnienie..., wygrałem konkurs..., Jestem stypendystą (stypendystką)..., w... r. wygrałem (wygrałam) ogólnopolskie mistrzostwa w..., za swój ogromny sukces uważam..., potrafię..., umiem..., doskonale posługuję się...;e) w wolnych chwilach..., w czasie wolnym najchętniej..., interesuję się..., moim hobby jest..., moje hobby to..., bardzo lubię..., moją największą pasją jest... ,Przydatne sformułowania,CV to nowoczesna odmiana życiorysu, w której dane osobowe oraz najważniejsze informacje o przebiegu edukacji i doświadczeniu zawodowym zostają ujęte w punktach. ,Co to takiego?,Informacje prezentujemy zaczynając od teraźniejszych, a kończąc na najdawniejszych. Umieszczamy je najczęściej w oddzielnych, wyróżnionych graficznie blokach tematycznych, takich jak: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje, umiejętności, zainteresowania. Na dole strony znajduje się klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. ,Jak zredagować?,Budowa CV,,- na środku, u góry strony – nagłówek CV lub Curriculum vitae; - pod nagłówkiem, po prawej stronie – zdjęcie (dobrowolnie)- pod nagłówkiem, po lewej stronie – informacje podzielone na bloki tematyczne,Przeczytaj przykładowe CV