Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

5

4

2

6

7

1

3

Zapraszamy


Startujemy! Podziękuj swoim rodzicom...Samorząd lokalny tworzymy my wszyscy, jako mieszkańcy Gminy Skoki.

Wybierając burmistrza i radnych powierzamy im istotną część odpowiedzialności za wykonywanie kluczowych zadań publicznych.
Zadania te czynione są dla naszego dobra.

Jednocześnie, w różny sposób, na co dzień sami możemy wpływać na kształt działania władz lokalnych.
Życząc Wam niezapomnianej przygody przy poznawaniu arkanów samorządności zachęcamy do udziału w interaktywnej lekcji.powrót do strony głównejpowrót do strony głównej

Quiz

Decyzje blisko obywatela

Warto zapamiętać!

Europejska Karta Samorządu Lokalnego


Jest najważniejszym europejskim dokumentem, który określa
czym jest samorząd i jakie ma zadania. Karta została sporządzona w Strasburgu w 1985 roku
pod auspicjami Rady Europy i weszła w życie w 1988 roku.
Polska ratyfikowała Kartę w całości w 1994.

Tutaj możesz pobrać Kartę


WAŻNE! problemy dotyczące bezpośrednio małej społeczności można znacznie efektywniej rozwiązywać lokalnie
niż poprzez decyzje płynące
z urzędów administracji rządowej.


Prawdziwa samorządność jest możliwa tylko wtedy, kiedy
państwo gwarantuje samorządowi samodzielność w zajmowaniu się ważnymi lokalnymi sprawami.

powrót do strony głównej

Quiz

Bardzo ważna zasada w każdej wspólnocie, na każdym szczeblu władzy.

Grupy większe, o szerszych celach, nie powinny przejmować zadań grup mniejszych, o celach bardziej szczegółowych.
Grupy większe powinny spełniać tylko takie zadania, z którymi grupy mniejsze nie poradzą sobie samodzielnie.
Grupy większe powinny pomagać mniejszym w osiąganiu ich celów.

Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Dostęp: https://mfiles.pl/pl/index.php/Subsydiarno%C5%9B%C4%87


Zasada pomocniczości/subsydiarności/

I jeszcze troszkę teorii

Czas na konkurs!


Zbuduj makietę przedstawiającą fragment miejscowości w gminie Skoki.
Wykorzystaj w tym celu dowolne materiały:
papier, drewno, klocki Lego, plastelinę, recykling...
a może spróbujesz wirtualnie jak w minecrafcie?
Gotowe dzieło przynieś do Biblioteki Publicznej
w Skokach
O zwycięskiej makiecie zdecydują internauci
w głosowaniu!
Zdobyłeś miejsce na podium? Odbierz nagrodę
Nie znalazłeś się w pierwszej trójce? Czeka na Ciebie nagroda pocieszenia :)


powrót

Autobiografia

Muzyka łączy pokolenia

Każdy się w niej odnajdywał
i znalazł kawałek życia.

Dla Twoich rodziców
pozostanie hymnem wszechczasów.

 • Muzyka:

 • Śpiew

 • Słowa:

Bogdan Olewicz

Zbigniew Hołdys

Grzegorz Markowski

1982

A Ty jakiej muzyki słuchasz?

Który z utworów mógłby stać się hymnem Twojego pokolenia?


powrót do strony głównej

Skąd samorząd ma pieniądze
i na co je wydaje?Finanse Gminy Skoki

Wielkość dochodów Gminy jest podstawowym wyznacznikiem jej możliwości finansowych. Pieniądze wpływające do budżetu Gminy Skoki dzielimy na trzy kategorie:
– dochody własne,
– subwencje,
– dotacje celowe.

Dochody własne


Są to środki, które bezpośrednio pozyskuje samorząd gminy
i przeznacza głównie na wykonywanie zadań własnych.
Przysługują one na mocy wielu ustaw.

Skłądają się na nie:
PODATKI LOKALNE: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od spadków, darowizn. Stawki tych podatków kształtuje Rada Miejska Gminy Skoki jednakże maksymalną kwotę określa ustawa.
OPŁATY LOKALNE:dokonując konkretnej opłaty np. targowej "kupujesz sobie" prawo do konkretnej czynności, np. miejsce na gminnym targowisku.
Opłat lokalnych jest wiele.
DOCHODY Z MAJĄTKU LUB DAROWIZN: z wynajmu nieruchomości należacych do gminy.
UDZIAŁ W PODATKACH PIT/od osób fizycznych/ I CIT/od osób prawnych/Są to środki przekazywane samorządowi z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych.
Samorząd może wykorzystać te pieniądze w sposób dowolny.
Wysokość subwencji jest wyliczana na podstawie skomplikowanego algorytmu. Składają się na nią między innymi :


 • subwencja oświatowa
  - przeznaczona
  na utrzymanie szkół.
  O jej wyliczenie zapytaliśmy
  panią Beatę Szmyrę,
  Kierownika Oświaty
  w Gminie Skoki

DOCHODY SAMORZĄDU

SUBWENCJA OGÓLNA

Dotacje celowe

Są to środki przekazywane samorządom
z budżetu państwa na realizację konkretnych zadań zleconych, np. wypłatę programu 500+, wydawanie dowodów osobistych.
Samorządy MUSZĄ wydać przekazaną kwotę na wskazane zadanie.

Dochody samorządu

A co jeśli w gminie brakuje środków na wybudowanie drogi?
Czy samorząd może zaciągnąć dług w banku?

Tak! Ale to nie jest takie proste.

Najpierw zobacz jak zaciągną kredyt Twoi rodzice...

author's name

Tak zaciągną kredyt w banku Twoi rodzice:

A teraz zapytajmy Skarbnika Gminy Skoki,
panią Annę Kałek-Witucką,
jak kredyty zaciąga gmina

powrót do strony głównej

Quiz

Home

Po prostu podatki

Budżet państwa...dziecinnie proste

powrót do strony głównej

Dedykujemy Wam tę piosenkę, aby Wasze małe szczęścia spełniły się, a życie w ukochanym mieście tętniło dla Was dobrymi zdarzeniami