Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Izaberi boju na kotaču i riješi zadatak. Odgovore napiši u bilježnicu.

Tablica - zadaci riječima

(35:7) x6=5x6=30

Količnik brojeva 35 i 7 uvećaj 6 puta.

72:8=9Sagrađeni zid ima 9 redova.

Niko je ugradio 72 cigle u zid. U svakom redu ih je 8. Koliko redova ima sagrđeni zid?

6x7=42Marta kod sebe ima posuđenu knjigu 42 dana.

Marta je prije 6 tjedana posudila knjigu u knjižnici. Koliko dana Marta ima posuđenu knjigu kod sebe?

4x7=28Kroz cijeli tjedan Josipa kupi 28 sladoleda.

Josipasvaki dan kupi 4 sladoleda. Koliko sladoleda kupi kroz cijeli tjedan?

9x9=81U 9 vrećica ima 81 bombon.

Koliko bombona ima u 9 vrećica ako u jednoj vrećici ima 9 bombona?

To su brojevi: 80,72,64,56,48,40,32,24,16 i 8.

Napiši brojeve između 5 i 81 koji su djeljivi brojem 8 od najvećega do najmanjega.