Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Start

Read more

Listen

Info

Watch

Play

Wieczorem zrób rachunek sumienia i przeproś Boga za przekroczenie VIII przykazania.

Do mądrego Sokratesa przybiegł ktoś wzburzony i rzekł: – Posłuchaj, Sokratesie, tego, co ci muszę powiedzieć jako twój przyjaciel... – Stój, zaczekaj – przerwał mędrzec.– Czyś przesiał to, co mi chcesz powiedzieć przez trzy sita? – Jakie to sita? – zapytał przybyły ze zdziwieniem. – Tak, drogi przyjacielu, przez trzy sita! Zobaczymy, czy to, co mi zamierzasz oznajmić, przejdzie przez te trzy sita. Pierwszym sitem jest prawda. Czy sprawdziłeś, czy to, co chcesz mi opowiedzieć, jest prawdą?– Nie, tego nie sprawdziłem, ja tylko słyszałem i...– A więc tak. W takim razie może sprawdziłeś to sitem dobroci? Skoro nie wiadomo, czy toprawda, może jest to przynajmniej dobre?Rozmówca stwierdził, ociągając się: – Nie mogę powiedzieć, aby to było dobre, przeciwnie.– Hm, hm! – przerwał mu mędrzec. – Skoro tak, to zastosujemy trzecie sito: czy uważasz zakonieczne opowiadać mi o czymś, co ciebie samego tak podnieca?– Nie, nie uważam tego za konieczne...– W takim razie – uśmiechnął się mędrzec – skoro to, co chcesz mi opowiedzieć, nie jest aniprawdziwe, ani dobre, ani konieczne, zapomnij o tym i nie obciążaj samego siebie ani mnietakimi rzeczami. Ilu nieprawdziwymi, niedobrymi i niepotrzebnymi sprawami obciążamy siebie, a nieraz też innych...

Pod tematem katechezy zapisz notatkę:Ósme przykazanie Boże stoi na straży prawdy. Przestrzega ono przed kłamstwem i nakazuje, aby każde wypowiadane słowo służyło dobru człowieka. Prawda powinna być jednak wypowiadana zawsze z miłością, tak aby nie krzywdzić nikogo.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Pomódlmy się słowami Psalmu 119Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Ps 1191 Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego. 2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go...Deon

Temat dzisiejszej katechezy to:T: Mówić prawdę i dotrzymywać słowa. Wykroczenia przeciw prawdzieZapisz temat w zeszycie i przeczytajcie treść katechezy z podręcznika s. 151-153.Zastanów się:* Po co nam prawda?* Co o prawdzie powiedział Pan Jezus?* Kiedy najczęściej pojawia się pokusa kłamstwa?* Jak wygądałoby nasz życie, bez możliwości zaufania innym ludziom?

Mówimy, że coś jest prawdziwe, wówczas gdy zgadza się z rzeczywistym stanem rzeczy. Tym samym nie istnieją różne prawdy, tak jak jednocześnie nie może być coś mokre i suche, ciepłe i zimne, jasne i ciemne, a to samo wydarzenie nie może mieć różnego przebiegu. Nie mówimy przecież, że każdy ma swoją prawdę różną od prawdy innych ludzi. Nie może przecież to samo być dla jednego człowieka białe, a dla drugiego czarne. Tylko szczerość, nazywanie rzeczy po imieniu i brak jakiegokolwiek fałszu może prowadzić do prawdziwego szczęścia. Trzeba zawsze mówić prawdę i wymagać tego od innych. Takiego postępowania wymagał Jezus od swoich uczniów, mówiąc: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 37).

Grzechy przeciwko 8 przykazaniu:fałszywe świadectwo - wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona przed sądemkrzywoprzysięstwo - wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona pod przysięgąplotka - świadome, dobrowolne, niepotrzebne mówienie o wadach innychobmowa - ujawnienie bez ważnej przyczyny wad i błędów drugiego człowiekaoszczerstwo - wypowiedź sprzeczna z prawdą, szkodząca dobremu imieniu bliźniegopochopne sądy - uznanie wad drugiego człowieka za prawdziwe, bez dostatecznych podstawpochlebstwa - to słowa nieszczere i schlebiające, mające na celu przypodobanie się komuśpróżność - chęć zwracania na siebie uwagi, imponowania innym