Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Legenda

Wymień głównych bohaterów w legendzie

Mikołajek - syn rybaka

Król Bałtyku

Lista przewinien

Męczył i łowił chełbie bałtyckie

Ukradł koronę Pannie Wodnej

Plątał sieci rybakom

Podkradał się do zapasów poszukiwaczy bursztynów

Odkrywał korzenie drzew

Niszczył rośliny

Psocił we wsi

Napisz, co sądzili o nim inni?

Ludzie

Fale

Drzewa

Stornia

Jaskółka

Pracuj z książką, szukaj odpowiednie fragmenty.

Na pewno chcecie się pochwalić swoją wiedzą na temat poznanych części mowy

Niespodzianka

Rozpoznaj części mowy. Powiedz, czy to rzeczownik, przymiotnik, a może czasownik?

Mikołajek

rzeczownik

drzewa

rzeczownik

ryby

rzeczownik

niegrzeczny

przymiotnik

ukradł

czasownik

plątał

czasownik

hałaśliwy

przymiotnik

zabrał

czasownik

ukarał

czasownik

złośliwy

przymiotnik

Mikołajek uratował jaskółkę.

Mikołajek - rzeczownik - M, r. męski, l. pojedynczaUratował - czasownik - 3 os. l. poj. czas przeszły, r. męskijaskółkę - rzeczownik - B, l. poj. r. żeński

Bursztynowa korona

Bursztynowa - przymiotnikKorona - rzeczownikBursztynowa korona - M. l. poj. r. źeński

należała

Należała - czasownik - 3 osoba, l. poj. r. żeński

do Panny Wodnej,

Panny Wodnej -Panny - rzeczownikWodnej - przymiotnikPanny Wodnej - D. l. poj, r. żeński

Rodzice

Rzeczownik - M. l. poj. r. męski

mieli

mieli - czasownik, 3 osoba,l. mnoga, r. męskoosobowy, czas przeszły

sporo kłopotów

kłopotów - rzeczownik - B. Nie B tylko Dopełniacz l. mnoga, r. męski

z Mikołajkiem,

Mikołajkiem - N. l. poj. r. żeński

Samoocena

1. Rozpoznaję części mowy2. Umiem przypadki rzeczownika.- potrafię określić przypadek rzeczownika.3, Wiem, przez co odmienia się rzeczownik.4. Wiem, przez co odmienia się czasownik.5. Wiem, przez co odmienia się prztmiotnik.